Więcej

  Otrzymana pomoc pomogła stanąć na nogi, a nawet zaplanować rozwój

  Petras Vasiliauskas od ponad 20 lat uprawia sadzeniaki ziemniaka na Pomorzu, we wsi Dreverna. Rodzinny biznes kilka lat temu znalazł się w trudnej sytuacji: kiedy uderzyła pandemia, znaczna część uprawianej produkcji musiała zostać po prostu zutylizowana. Gospodarz cieszy się, że w trudnych czasach pojawiło się wsparcie ze strony Unii Europejskiej, które pomogło przezwyciężyć wyzwania.

  Czytaj również...

  Rolnicy i prywatne osoby prawne są już zaproszeni do składania wniosków w tym roku w ramach obszaru działania „Wsparcie na rzecz promowania krótkich łańcuchów dostaw i rynków lokalnych na poziomie lokalnym” według działania „Współpraca” Litewskiego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) 2014-2020. Zgłoszenia będą zbierane do 31 sierpnia.

  W tym roku przepisy wykonawcze zmienione zarządzeniem ministra rolnictwa zwiększyły stawki i kwoty wsparcia. Na przykład o 30 tysięcy zwiększono maksymalną kwotę wsparcia na jeden projekt, która obecnie wynosi 150 tys. euro bez VAT (poprzednio było to 120 tys. euro bez VAT).

  Otrzymana pomoc w obliczu trudności

  Rugilė Gikarė, dyrektor handlowy gospodarstwa P. Vasiliauskasa, które skorzystało z tego wsparcia wraz z partnerami, rolnikami Dalią Vasiliauskiene i Evaldasem Vasiliauskasem, którzy również uprawiają ziemniaki w swoich gospodarstwach, mówi, że kiedy nadeszła pandemia, gospodarstwo o powierzchni prawie 100 hektarów stanęło przed poważnymi wyzwaniami: podczas pierwszej kwarantanny — szczytu sezonu handlowego w połowie marca — po zamknięciu sklepów nasiennych nie było już możliwości sprzedaży produktów.

  Po poniesieniu strat, szukając rozwiązania w trudnej sytuacji, zaczęli interesować się możliwościami uzyskania wsparcia. Obszar działalności „Wspieranie krótkich łańcuchów dostaw i promocja rynków lokalnych na poziomie lokalnym” przyciągnął uwagę, a pomoc ta stworzyła okazję do zrobienia ważnego kroku naprzód. Środki wsparcia umożliwiły zakup sprzętu niezbędnego do realizacji przygotowania produktów: innowacyjnej automatycznej maszyny do sortowania ziemniaków, która wykrywa i oddziela zielone ziemniaki, kamienie, glebę i ciała obce; maszyny pakującej, która w zależności od życzeń konsumentów może pakować ziemniaki w worki siatkowe o wadze 5-25 kg; ładowarkę elektryczną. A we współpracy ze swoimi partnerami, tj. łącząc działania transportowe, dystrybucyjne i marketingowe, zapewniono szybkie, wysokiej jakości przygotowanie ziemniaków i dostawę do klienta. Stworzony e-sklep seklinesbulves.lt pozwolił gospodarstwom Vasiliauskasów dotrzeć bezpośrednio do swoich klientów — nie muszą już iść do sklepu, mogą dostać ziemniaki bezpośrednio do swoich domów.

  „Chcieliśmy sprzedawać nasze produkty nie tylko w sklepach stacjonarnych, ale także online, ale w tym celu musieliśmy odpowiednio posortować i zapakować ziemniaki. Dlatego otrzymane środki przeznaczyliśmy na zakup sprzętu sortującego i pakującego, co pozwoliło nie tylko na wydajniejsze rolnictwo, ale także na otwarcie nowego sposobu realizacji produktów” — mówi kierownik działu handlowego gospodarstwa.

  W głowie rolnika powstaje więcej pomysłów. R. Gikarė mówi, że gospodarstwo P. Vasiliauskasa jest technologicznie zdolne do uprawy nawet dwa razy większej ilości ziemniaków, ale rynek litewski jest na to zbyt mały. Odmiany sadzeniaków są zasobem intelektualnym stworzonym przez hodowców i chronionym przez prawo, dlatego są ograniczone w obszarze dystrybucji. Oznacza to, że sadzeniaki uprawiane w tym gospodarstwie w Drevernie mogą być sprzedawane tylko na Litwie i nie mogą być eksportowane bez zgody hodowcy.

  Aby rozszerzyć gospodarstwo, przedsiębiorczy właściciele już myślą o uprawie bardziej zróżnicowanych odmian ziemniaków. „Na razie jesteśmy jeszcze na etapie kreatywnym, zajmujemy się również kwestiami technicznymi. Ale wierzę, że wychowamy to dziecko” — dzieli się R. Gikarė swoimi planami na przyszłość.

  W tym roku — wyższe kwoty wsparcia i stawki ryczałtowe

  W tym roku na etap składania wniosków, który rozpoczął się 1 lipca, przeznaczono ponad 10,7 mln euro z funduszy wsparcia. Oprócz wspomnianej już decyzji, aby zwiększyć o 30 tys. euro maksymalną kwotę wsparcia na jeden projekt, zwiększono także inne kwoty wsparcia:

  • w przypadku gdy projekt przewiduje inwestycje w utworzenie centrum logistycznego na poziomie regionalnym w kontekście budowy, przebudowy lub remontu budynku, maksymalna kwota wsparcia dla projektu wynosi 1,5 mln euro;
  • 700 tysięcy euro bez VAT jest przyznawane, gdy istniejąca infrastruktura logistyczna jest wykorzystywana na podstawie długoterminowych umów najmu, użytkowania lub umów o świadczenie usług;
  • gdy projekt przewiduje inwestycje związane z dostawą produktów rolno-spożywczych do punktów sprzedaży, jednemu uczestnikowi łańcucha projektu można przekazać do 50 tys. euro; kwota wsparcia na projekt wynosi do 250 tys. euro bez VAT (poprzednio – 200 tys. euro).

  Wzrosła również stała opłata za koszty stworzenia i utrzymania strony internetowej — 13,00 euro miesięcznie (poprzednio — 10,5 euro miesięcznie), a stawka ryczałtowa na koszty utworzenia i utrzymania sklepu internetowego wynosi 36,39 euro miesięcznie (poprzednio — 25 euro miesięcznie).

  Ponadto zwiększono stałą stawkę godzinową sprzedawcy sklepu i grup zawodowych, do których należą sprzedawcy kiosków i rynków oraz uliczni sprzedawcy produktów spożywczych — 4,47 euro/h (poprzednio — 3,93 euro/h).

  Narodowa Agencja Płatnicza (lit. NMA) zauważa, że zobowiązania wnioskodawców i beneficjentów również uległy zmianie. Na przykład, zakładając centrum logistyczne na poziomie regionalnym, obowiązkowe jest zawarcie umowy dotyczącej nieruchomości tylko z państwowym lub samorządowym zarządcą nieruchomości.

  Innym istotnym zobowiązaniem dla wnioskodawców jest to, że po ustanowieniu punktu handlowego lub punktu sprzedaży ilość produkcji wyhodowanej lub wyprodukowanej przez wszystkich uczestników łańcucha projektu w pierwszym roku musi wynosić co najmniej 5 tysięcy kg, która następnie będzie musiała zostać zwiększona. Po utworzeniu centrum logistycznego na poziomie regionalnym ilość produkcji zrealizowanej w pierwszym roku będzie musiała wynosić co najmniej 15 ton, która będzie musiała być zwiększana o 7,2 ton rocznie.

  Aplikacje — tylko wspólnie z partnerami

  Zakres środka wspiera współpracę między podmiotami gospodarczymi w zakresie promowania i realizacji działań w zakresie krótkiego łańcucha dostaw, dlatego wnioskodawca musi ubiegać się o wsparcie wraz z partnerami.

  WIĘCEJ NIŻEJ | Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Rolnicy i prywatne osoby prawne zajmujące się produkcją lub przetwarzaniem produktów rolnych, środków spożywczych, a także rolnicy lub prywatne osoby prawne zajmujące się marketingiem mogą ubiegać się o wsparcie. Jak również prywatne osoby prawne, które zajmują się handlem produktami rolnymi i spożywczymi. Te grupy wnioskodawców mogą być wnioskodawcami, wspólnikami i pośrednikami.

  Wspólnikami i pośrednikami mogą być również publiczne osoby prawne działające zgodnie z ustawą o stowarzyszeniach i/lub ustawą o organach publicznych, które spełniają wymogi stawiane mikroprzedsiębiorstwom, małym i średnim przedsiębiorstwom określone w ustawie o małych i średnich przedsiębiorstwach.


  Wnioski przyjmowane są w ramach obszaru działania „Wsparcie promocji krótkich łańcuchów dostaw i rynków lokalnych na poziomie lokalnym” Litewskiego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

  DO KIEDY MOGĘ ZŁOŻYĆ WNIOSEK?

  Do 31 sierpnia.

  WIĘCEJ NIŻEJ | Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  KTO MOŻE SIĘ ZGŁOSIĆ?

  Rolnicy i prywatne osoby prawne, które:

  • zajmują się produkcją i/lub przetwarzaniem i/lub marketingiem produktów rolnych, produktów spożywczych;
  • zajmują się handlem produktami rolno-spożywczymi.

  Wnioskodawca musi złożyć wniosek o wsparcie wspólnie z partnerami.

  JAKIEGO RODZAJU WSPARCIA MOŻNA SIĘ SPODZIEWAĆ?

  Na ten etap zaproszenia do składania wniosków przeznaczono 10,7 mln euro z funduszy wsparcia.

  Na jednego beneficjenta przydzielanych jest do 150 tysięcy euro.

  JAK ZŁOŻYĆ WNIOSEK?

  WIĘCEJ NIŻEJ | Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Elektronicznie:

  • po podpisaniu kwalifikowanym podpisem elektronicznym, wysyłając wiadomości e-mail dokumentai@nma.lt
  • korzystając z funkcji przesyłania wiadomości ŽŪMIS (pozycja menu ŽŪMIS „Pranešimai”)

  WIĘCEJ INFORMACJI

  www.nma.lt i zum.lrv.lt

  Tel. (85) 252 6999 lub 1841.

  Zam. 2506


  Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Afisze

  Więcej od autora

  Koncerty „Przemarsz Święta Pieśni przez Litwę” w Niemenczynie

  Koncerty mają przybliżyć mieszkańcom Litwy tradycję Święta Pieśni, które w tym roku odbywa się pod hasłem: „Aby bór się zielenił”. Natomiast symbolem „Przemarszu Święta Pieśni przez Litwę” jest szpakówka — jako miejsce nowego życia. Saulius Liausa, dyrektor Litewskiego Narodowego Centrum...

  Finał Turnieju Szachowego Puchar Przyjaźni 2024

  Jest to impreza, która przyczyni się do wzmocnienia przyjaźni wśród szkół, nauki gry w szachy oraz popularyzacji szachów, które są najbardziej inteligentną grą, jaką wynalazła ludzkość. Niech na świecie będą odbywać się bitwy tylko na polu szachowym! Organizatorzy: Wileńska...

  „Noc Helvera” ODWOŁANA. Spektakl w „Pasace” nie odbędzie się

  Jednocześnie serdecznie zapraszamy Was na kolejne wydarzenia festiwalowe: 16 KWIETNIA Dom Kultury Polskiej w Wilnie, Sala Koncertowa, 10:00, 12:00 — Koncert edukacyjny dla dzieci „SUPERBOHATEROWIE”. Czas trwania 60’. Koncert biletowy: www.polskascena.lt4 MAJA Centrum Kultury w Niemenczynie, 16:00 — (NIE)ZNANA według zapisek...

  Szczególna okazja dla rodziców: profesjonalna konferencja nt. uzależnień, nie tylko tych „tradycyjnych”

  Mowa będzie nie tylko o już znanych uzależnieniach, ale też takich, które dopiero zaczynają być zauważane. Prowadzić konferencję, wraz z sesją pytań, będą dwie prelegentki: dr Ewa Woydyłło-Osiatyńska oraz Lucyna Narkiewicz-Skórko. Więcej na temat konferencji w szczegółowym programie: Polscy medycy...