Więcej

  Abp Grušas w Ukrainie, spotkał się z premierem i wiernymi. „Kraj ten i ludzie nie mogą być zapomniani”

  Jak informuje Archidiecezja Wileńska, metropolita Wileński Gintaras Grušas odwiedził walczącą Ukrainę. Podkreślił trzy najwyrazistsze cechy broniących się: wytrwałość, siłę ducha oraz moc modlitwy. Spotkał się też z premierem, Denysem Szmyhalem, a także odwiedził tereny najbardziej splugawione butem rosyjskich morderców, Irpień i Buczę.

  Czytaj również...

  Arcybiskup Grušas spotkał się z mieszkańcami, wolontariuszami Caritasu oraz pracownikami, żołnierzami, zakonnikami i zakonnicami, kapłanami oraz biskupami. Odwiedził najbardziej dotknięte przez inwazję miejscowości, kościoły, które stały się schronieniem przed bombami czy magazynami na gromadzenie i rozdzielanie pomocy dla poszkodowanych.

  „Nie ustajmy, nie przestawajmy wspierać Ukrainę. Ten kraj i jego ludzie nie mogą być zapomniani przez świat i każdego z nas. Wytrwale wspierajmy Ukrainę nie tylko modlitwą, ale także pomocą materialną” – wzywa arcybiskup Grušas po powrocie z kraju rozdzieranego przez rosyjską inwazję.

  Prisimindamas šį apsilankymą arkivyskupas išskiria tris labiausiai įsirėžusius dalykus: Ukrainos žmonių ištvermė, stipri dvasia ir maldos galia. Tai jis patyrė susitikimuose su Ukrainos žmonėmis, Carito savanoriais ir darbuotojais, kariais, vienuoliais ir vienuolėmis, dvasininkais ir vyskupais, lankydamas nuo karo nukentėjusias zonas, bažnyčias, virtusias saugia priebėga nuo bombų ar sandėliais pagalbos priemonėms laikyti ir dalinti.

  Odpust w świątyni w Berdyczowie

  Reklama (dobiera algorytm zewnętrzny na podst. ustawień czytelnika)

  Wileński metropolita na zaproszenie biskupów Ukrainy w dniu 17 lipca w niedzielę przewodził odpustowej mszy świętej w świątyni w Berdyczowie. Brał udział w ofiarowaniu Ukrainy Najświętszej Maryi Pannie. Msza odbyła się w krypcie świątynnej, a nie na zewnątrz, jak było w zwyczaju. Ze względu na wojnę było również mniej pielgrzymów.

  „Dziś Maryja wzywa nas do modlitwy o pokój. Za pokój na świecie i Pański pokój w sercu każdego z nas. Modlitwą i postem możemy pokonać złego, który błądzi po świecie, dążąc do zaprzepaszczenia dusz. Dlatego dzisiaj zebrawszy się przy naszej Matce, ofiarujemy swoje życie i los Ukrainy Pannie Berdyczowa, Świętej Królowej Góry Karmelu. Posiadłszy nadzieję proroków oraz wierząc w wypełnienie obietnic Pańskich, prosimy Boga o miłosierdzie i pokój” – mówił do wiernych arcybiskup.

  Metropolita wileński podpisał również umowę z organizacjami Caritasu na Ukrainie – z Caritas-spes obrządku łacińskiego oraz z Caritasem Ukraina obrządku greckiego. Umowa dotyczy świadczenia pomocy. Wsparcie ma sięgać 600 tys. euro. Te środki zebrane zostały przez mieszkańców Litwy na specjalnych zbiórkach w kościołach litewskich na poczet litewskiego Caritasu. Teraz litewski Caritas te środki przekaże broniącemu się krajowi.

  Spotkanie z premierem

  Abp Grušas spotkał się również z premierem Ukrainy, Denysem Szymahalem. Premier dziękował wszystkim mieszkańcom Litwy za pomoc dla Ukrainy i zapewnił, że wizyta ta jest znakiem wsparcia oraz solidarności z Ukrainą.

  Premier wyraził wdzięczność wobec wszystkich kościołów katolickich w Europie. Metropolita wileński, który jest też przewodniczącym Rady Konferencji Episkopatów Europy, podkreślił, że europejski katolicy modlą się za Ukrain, a także przyjmują uchodźców i świadczą pomoc.

  Z premierem arcybiskup omówił rolę kapelanów wojskowych oraz wagę wsparcia ducha żołnierzy.

  Ziemia splugawiona butem rosyjskiego mordercy

  Litewski kapłan spotkał się także z biskupami Lwowa oraz Kijowa, kapłanami i wiernymi. Odwiedzał szpitale i rannych, wysłuchał świadectw. Niektórzy żołnierze niedawno wrócili z niewoli. Arcybiskup odwiedził także Irpień i Buczę.

  To tam rosyjscy barbarzyńcy dokonali aktów, z który Rosja w historii jest znana najlepiej – brutalnych mordów na niewinnych cywilach, fizycznego likwidowania lokalnej ludności. To w tych miejscowościach odkryto najwięcej zamordowanych mieszkańców.

  Spotkanie w Przemyślu

  Jeszcze przed wjazdem na Ukrainę, abp Grušas spotkał się w przygranicznym mieście w Polsce, w Przemyślu, z katolickimi biskupami Ukrainy obrządku greckiego, którzy zebrali się na synod.

  Zwróciwszy się do uczestników przypomniał frazes, który widnieje na dzwonie podarowanym Litwie przez społeczność Litwinów w USA. „Nie jest wart wolności ten, który jej nie broni” – zaakcentował.

  „Ta wojna, to wojna wieloma kształtami przeciwko Prawdzie. Prawdę próbuje się zanegować wpajając przez rosyjskie media ideologii »rosyjskiego świata«, rozprzestrzeniając kłamstwa, odmawiając Ukrainie prawa do istnienia, kontynuując dążenia niszczenia ukraińskiej mowy i kultury. Wszystko to miało miejsce jeszcze od czasów sowieckich i jeszcze wcześniejszych” – podkreślił arcybiskup na spotkaniu.

  Metropolita zapewnił mieszkańców, że katolicy Europy modlą się za pokój. Wygłosił wezwanie, aby w dniu 14 września – w Święto Podwyższenia Krzyża Świętego – wszyscy wierni uczestniczyli w adoracji Najświętszego Sakramentu.

  Reklama (dobiera algorytm zewnętrzny na podst. ustawień czytelnika)

  Afisze

  Więcej od autora

  APVA: nowe środki wsparcia na modernizację bloków wielomieszkaniowych

  Mieszkańcy często obawiają się brać się za odnawianie bloku z powodu ciężaru kredytu. Chociaż program modernizacji budynków mieszkalnych jest realizowany od ponad dekady, fakt, że trzeba będzie spłacać kredyt, powstrzymuje mieszkańców kraju przed zobowiązaniami związanymi z remontem mieszkania. Dlatego...

  Pocopotek „Kuriera Wileńskiego” — o byciu pięknym na wiosnę

  Szkoły otworzyły przed nami swoje podwoje, a my — chłopaki i dziewoje — nie spowalniamy naszej ciekawości świata! Pucułka dalej dzieli się swoimi spostrzeżeniami z dziećmi Wileńszczyzny (i nie tylko)! Zapraszamy do kolejnych edycji  Pocopotka! Pocopotkowa koleżanka pisze o pięknych...

  Architekt „zaszczycony monarszym zadowoleniem”

  Dr Jerzy Remer pisał: „Gorliwi zwolennicy Targowicy, w tym biskup Ignacy Massalski, opuszczają stolicę litewską, lecz już 14 czerwca 1793 r. wkroczą do Wilna wojska carskie. Od tej chwili rozpoczyna się tragiczny, 125 lat trwający, okres Wilna w okowach...

  Pemiera filmu o Lili Kiejzik w kinie Pasaka w Wilnie

  Lila Kiejzik to znana reżyserka teatralna i kierowniczka artystyczna Polskiego Teatru „Studio” w Wilnie, animatorka kultury, organizatorka międzynarodowych festiwali teatralnych, pedagog, wychowawczyni kilku pokoleń aktorów. „Z Lilą wyruszamy w podróż do jej rodzinnego domu w Dojlidach, w którym wychowała się...