Więcej

  Szybsza ocena wniosków – dzięki wspólnym wysiłkom

  Od teraz litewscy rolnicy będą mogli szybciej otrzymywać odpowiedzi na temat otrzymania wsparcia w ramach Litewskiego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) 2014-2020 (lit. Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos - KPP), ale wymaga to również wysiłków samych rolników, podkreśla Krajowa Agencja Płatnicza (lit. Nacionalinė mokėjimo agentūra - NMA).

  Czytaj również...

  Biorąc pod uwagę zmianę zasad administrowania PROW zatwierdzoną Zarządzeniem nr 3D-416 ministra rolnictwa z dnia 23 czerwca 2022 r., zgodnie z którą termin na rozpatrzenie wniosków został skrócony do 2 miesięcy, NMA zwraca uwagę, że należy składać wyłącznie w pełni i jakościowo przygotowane wnioski oraz szybko odpowiadać na zapytania ze strony NMA.

  „Aby osiągnąć nasz wspólny cel — by wsparcie szybko dotarło do rolników odpowiedzialnie prowadzących swą działalność, potrzeba również wkładu nas wszystkich. Dla rolników ważniejsze niż kiedykolwiek staje się bardzo staranne wypełnianie dokumentów, ponieważ od teraz pozostało znacznie mniej czasu na ich korektę i napisanie zapytań” — mówi Erika Viltrakienė, przedstawicielka NMA.

  Nowo zatwierdzony termin oceny wniosków dotyczy tych wniosków, dla których zaproszenia do składania wniosków rozpoczęły się od 1 lipca 2022 r. Przepisy wykonawcze dotyczące niektórych działań PROW mogą przewidywać inne terminy oceny wniosków o wsparcie.

  Konieczne jest podniesienie jakości przygotowywanych wniosków

  Analiza przeprowadzona przez NMA wykazała znaczny spadek jakości składanych wniosków: w zależności od działania PROW, ok. 80-100 proc. wniosków składanych jest niekompletnie lub dane w nich zawarte nie korelują z informacjami wskazanymi w biznesplanie, rejestrach, dokumentach sprawozdawczości finansowej.

  „Zwracam uwagę, że jeśli wniosek zostanie wypełniony nieprawidłowo lub będą podane nie wszystkie niezbędne informacje, istnieje ryzyko, że nie będzie już wystarczająco dużo czasu na poprawienie wniosku — co oznacza, że wnioskodawca nie otrzyma wsparcia” — podkreśla Viltrakienė.

  W ostatnim czasie pojawiła się również tendencja, że wraz z wnioskiem składana jest tylko jedna oferta handlowa lub składane są 3 oferty, ale nie są one równoważne. Na przykład w 2021 r. w ramach działania PROW „Wsparcie dla inwestycji w gospodarstwach rolnych” aż 40 proc. wniosków złożono z obowiązkowymi trzema, ale nierównoważnymi ofertami handlowymi.

  Propozycje projektów, których przygotowanie wymaga czasu, często nie są w ogóle składane.

  Ważne jest, aby pospieszyć się z odpowiedzią na zapytanie

  W przypadku, gdy z powodu niekompletnych lub niedokładnych informacji podanych we wniosku o wsparcie, brakujących dokumentów, NMA nie jest w stanie ocenić wniosku o wsparcie, kontaktuje się wtedy z wnioskodawcą w celu dostarczenia dodatkowych dokumentów lub informacji.

  Termin na przeprowadzenie dochodzenia skierowanego do wnioskodawcy, na przeprowadzenie kontroli na miejscu, na złożenie wniosku o dodatkowe informacje do innych organów oraz na otrzymanie odpowiedzi, a także na przeprowadzenie badania, wlicza się do czasu potrzebnego na ocenę wniosków o pomoc, który został skrócony o połowę. W związku z tym, aby ocenić wnioski w terminie określonym w zasadach administrowania PROW, NMA zmniejszy liczbę składanych zapytań i szczególnie ważne będzie udzielenie odpowiedzi na zapytanie NMA poprzez przedłożenie dodatkowych dokumentów lub informacji w minimalnym terminie 5 dni roboczych.

  „Wraz ze zmianą zasad administrowania PROW, wynik oceny wniosku może również zależeć od terminowości wnioskodawcy lub jego konsultantów, dlatego zachęcamy do niezwlekania i udzielenia odpowiedzi w jak najkrótszym czasie po otrzymaniu zapytania” — mówi Viltrakienė.

  Niezłożenie w pełni wypełnionego wniosku lub odpowiedzi na zapytanie w określonym terminie zostanie ocenione jako niezgodne z kryteriami kwalifikowalności i nie będzie kwalifikować się do finansowania takich projektów.

  „Dlatego szczególnie ważne jest dostarczenie wszystkich wymaganych i jakościowo przygotowanych dokumentów od razu, nie oczekując, że się nadąży skorygować wszystkie niedokładne dane po otrzymaniu zapytania” — podkreśla rzeczniczka NMA.

  Zawsze gotowi do pomocy

  NMA zaleca rozpoczęcie wypełniania wniosków natychmiast po zatwierdzeniu zasad wdrażania środka, tak aby było wystarczająco dużo czasu na prawidłowe wypełnienie informacji w formularzach wniosku i biznesplanu oraz zadbanie o wymagane dokumenty.

  „Zachęcamy, aby nie zwlekać ze składaniem wniosku i nie czekać do ostatniej chwili. Jeśli wnioskodawca nie jest pewien, czy dobrze wypełnił dokumenty, najlepiej skonsultować się ze specjalistami NMA jeszcze przed złożeniem wniosku — stworzyliśmy w tym celu szeroki wachlarz możliwości” — zauważa Viltrakienė.

  Aby pomóc wnioskodawcom w przygotowaniu wysokiej jakości wniosków, NMA przygotowuje transmisje wideo na żywo, instrukcje wypełniania wniosków, wypełnia i aktualizuje sekcję najczęściej zadawanych pytań na stronie internetowej NMA przed rozpoczęciem każdego naboru wniosków w ramach popularnego działania wsparcia, a także, już od połowy 2021 r., stworzyło dodatkową możliwość dla klientów do uzyskania indywidualnych konsultacji za pomocą platformy MS TEAMS, która daje możliwość osobistego komunikowania się, poprawiania dokumentów, konsultowania się z odpowiedzialnym specjalistą bez udawania się do agencji, ale podczas logowania za pomocą komputera lub telefonu.

  Na początku 2022 roku, dzięki kolejnym staraniom NMA, aby pomóc klientom korzystać z usług łatwiej, wygodniej i szybciej, można uzyskać odpowiedzi na pytania od konsultantów robotów o każdej porze.

  W przypadku jakichkolwiek pytań klienci mogą również zawsze skontaktować się z NMA telefonicznie, elektronicznie, pisemnie lub przyjść do NMA i niezwłocznie otrzymać informacje.

  W razie potrzeby istnieje możliwość wcześniejszego zarejestrowania się na konsultację: na stronie internetowej NMA, w sekcji Kontakt / Rejestracja wstępna (lit. — Susisiekite / Išankstinė registracija), telefonicznie 85 252 6999, pod krótkim numerem 1841, a także telefonicznie do urzędów terytorialnych.

  Zam. 2507


  Więcej od autora

  13 sierpnia rozpocznie się XXIX Międzynarodowy Festiwal Poezji „Maj nad Wilią”

  Najdalszą drogę pokona Beata Późniak Daniels, aktorka i reżyserka z Los Angeles polskiego pochodzenia, nominowana w USA do Oskarów, która osiągnęła sukcesy za oceanem m.in. w nagrywaniu nagradzanych angielskich audiobooków, której dziadkowie wywodzą się z Wilna. W Roku Romantyzmu...

  Lukas Savickas — kandydat na mera Wilna

  Polityczna droga Savickasa rozpoczęła się w 2019 roku. Przedstawiając swoje priorytety i wytyczne programowe, Lukas Savickas podkreślił, że dla Wilna szczególnie ważne jest, aby zarządzanie miastem było nie tylko postępowe, ale także gospodarne. Poseł podkreślił, że wielkie projekty miasta muszą być...

  Święto sportu „Uprawiaj sport i bądź zdrowy” w Kalwiszkach

  Zapraszamy wszystkich chętnych do wzięcia udziału w masowej gimnastyce, sztafetach sprawnościowych, przeciąganiu liny oraz spróbowaniu celności ręki w zawodach w darta. Czytaj więcej: Lato z dartem Odbędą się również zawody warcabowe i szachowe. W tych zawodach będą mogły wziąć udział osoby...

  Miasto, które inspiruje do spacerów

  Znany meteorolog mieszkający w centrum Wilna spaceruje zna tu prawie każdy centymetr i namawia innych do odkrywania stolicy właśnie poprzez spacery. „Gdyby przejść przynajmniej raz w tygodniu pieszo pewne odległości normalnie pokonywane samochodem, otworzyłoby się zupełnie inne postrzeganie miasta....