Więcej

  Słodkie owoce wsparcia UE: truskawki w rejonie birżańskim również w październiku

  Truskawki są jednym z pierwszych przysmaków ciepłego sezonu. Ponieważ mamy drugą połowę lata, mówi się już o końcówce sezonu na te jagody, ale rodzina Bėliakasów, która uprawia ziemię we wsi Suostas, będzie zbierać truskawki nawet w październiku.

  Czytaj również...

  W znacznym wydłużeniu okresu dojrzewania jagód pomogło im wsparcie przyznane w ramach Litewskiego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) na lata 2014-2020.

  W rejonie birżańskim truskawki są uprawiane przez rodzinę Tadasa i Eriki Bėliakasów od dekady. Zaczynali oni od kilku rządków, teraz w gospodarstwie „Suosto ūkis” mają już 4 hektary truskawek, a co najważniejsze — wygodną i zaawansowaną technologicznie szklarnię o powierzchni 8 arów, gdzie jagody dojrzewają aż do połowy jesieni.

  Szklarnia została zbudowana przez Bėliakasów dzięki wsparciu w ramach obszaru działalności „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” działania PROW „Inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe”. Inni rolnicy są również zaproszeni do skorzystania z możliwości ubiegania się o to wsparcie w okresie od 1 sierpnia do 30 września.

  „Gdyby nie było szklarni, nie mielibyśmy jagód już na początku maja. A teraz zbiory nadal dojrzewają pod dachem, bezpieczne od wpływu natury, od przyszłych przymrozków” — mówi Bėliakienė.

  Cieszy się, że wsparcie, które otrzymała, pomogło w rozbudowie i ulepszeniu gospodarstwa. Po otrzymaniu funduszy w ramach działalności „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” zbudowali zarówno szklarnię, jak i zakupili sprzęt, który znacznie ułatwia pracę.

  „W szklarni zbudowaliśmy tak zwane koryta, co znacznie ułatwia podlewanie truskawek. Część otrzymanego wsparcia przeznaczyliśmy na maszynę do układania folii, rozściełacz z wkładem nawozowym — tak, aby praca w polu wymagała mniej pracy fizycznej, mniej pielenia. Kupiliśmy również frezarki do nawierzchni między rzędami, specjalną szczotkę do usuwania liści i słomy” — wymienia Bėliakienė.

  Wyraźnie świadomi korzyści płynących ze wsparcia, rolnicy z rejonu birżańskiego zdradzają, że zamierzają skorzystać z możliwości otrzymania inwestycji PROW również w przyszłości. Ich plan obejmuje jeszcze kilka większych szklarni i jeszcze większe obszary pól truskawkowych.

  Pierwszeństwo według sektorów

  Od 1 sierpnia do 30 września br. trwa trzeci etap naboru wniosków w ramach filaru „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych”. Na mocy zarządzenia ministra rolnictwa przyznano mu ponad 119 mln euro, z czego ponad 105 mln euro przeznaczono na wsparcie inwestycyjne, na pożyczki ulgowe — prawie 14 mln euro.

  Wnioski mogą składać rolnicy, którzy zamierzają inwestować wyłącznie w wyspecjalizowany sektor rolny. Będą istniały oddzielne rankingi priorytetowe dla wniosków z każdego sektora objętego pomocą oraz oddzielny budżet dla każdego z nich:

  • na hodowlę bydła mlecznego przeznaczono 50 milionów euro;
  • na hodowlę bydła mięsnego i inne sektory hodowlane przeznaczono 15,47 mln euro;
  • na ogrodnictwo, uprawę sadów i jagód przeznaczono 25 mln euro;
  • na inne sektory produkcji roślinnej przyznano ponad 14,83 mln euro z funduszy wsparcia;
  • na ulgowe pożyczki 13,81 mln euro.

  Co ważne, wniosek można złożyć tylko w ramach jednego działania objętego pomocą i tylko w ramach jednego ze wspieranych wyspecjalizowanych sektorów rolnictwa.

  Rolnicy są proszeni o ubieganie się o jedną z trzech form wsparcia: wsparcie inwestycyjne (dotacje bezzwrotne); wsparcie inwestycyjne (dotacje bezzwrotne) i pożyczki ulgowe na inwestycje i/lub kapitał obrotowy; wyłącznie pożyczki ulgowe na inwestycje i/lub kapitał obrotowy.

  Maksymalna kwota wsparcia na projekt przy ubieganiu się o wsparcie inwestycyjne wynosi 300 tys. euro. Po spełnieniu warunków określonych w przepisach wykonawczych (nabycie inwestycji zbiorowych, oszacowaniu wydatków na pokrycie kosztów budowy, przebudowy lub remontu itp.) maksymalna kwota może wzrosnąć do 600 tys. euro.

  Przy ubieganiu się o wsparcie inwestycyjne i pożyczkę ulgową maksymalna kwota na projekt wynosi 500 tys. euro. Jeśli projekt spełnia warunki realizacji określone w przepisach, to — do 800 tys. euro.

  WIĘCEJ NIŻEJ | Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Zmieniła się lista wydatków niekwalifikujących się

  Intensywność wsparcia może wynosić od 40 proc. do 70 proc. całkowitych kosztów kwalifikowalnych projektu, w zależności od sektora rolnego i warunku określonego w przepisach wykonawczych. Ogromne znaczenie ma fakt, że zmieniła się lista wydatków niekwalifikujących się. Wsparcie nie jest przyznawane na:

  • ciągniki, w tym ciągniki kategorii T3 (stosowane we wszystkich sektorach rolnictwa);
  • maszyny i urządzenia rolnicze niezwiązane z rolnictwem precyzyjnym, pojazdy kategorii N, N1 i O, pługi (nie dotyczy sektorów hodowlanego, ogrodniczego i uprawy sadów i jagód);
  • siewniki bezpośrednie i paskowe (nie dotyczy sektorów hodowlanego, ogrodniczego, uprawy sadów i jagód);
  • pudełka i pojemniki do przechowywania produktów rolnych.

  Kto może aplikować

  O wsparcie i pożyczkę ulgową mogą ubiegać się osoby fizyczne i prawne, które mają zarejestrowaną posiadłość w Rejestrze Działalności Rolniczej i Wiejskiej RL (osoba fizyczna musi również zarejestrować gospodarstwo rolnika) i które przez co najmniej 12 miesięcy prowadzą działalność rolniczą i uzyskują z niej dochody.

  Dochód wnioskodawcy z działalności rolniczej w roku obrachunkowym poprzedzającym wniosek o wsparcie musi wynosić co najmniej 50 proc. całkowitego dochodu wnioskodawcy. Wnioski złożone przez osobę fizyczną lub prawną wraz z partnerem(-ami) projektu nie są przyjmowane.

  Wsparcie jest przyznawane, jeśli wielkość ekonomiczna gospodarstwa wnioskodawcy, wyrażona w postaci standardowej wartości produkcji, wynosi ponad 8 tysięcy euro. Wymóg ten nie ma zastosowania do uznanych spółdzielni rolniczych, które skupują i zbywają produkty rolne wyprodukowane lub zebrane od swoich członków w ich gospodarstwach lub które zostały zakupione od swoich członków oraz przetwarzają i zbywają produkty spożywcze i nieżywnościowe wyprodukowane lub zebrane od ich członków w ich gospodarstwach.

  Wsparcia udziela się dla produkcji produktów rolnych, obróbki, przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych (wytwarzanych lub uprawianych w gospodarstwie). W przypadku uznanej spółdzielni rolniczej wsparcie udzielane jest na zakup i zbyt produktów rolnych wyprodukowanych lub uprawianych przez członków spółdzielni w ich gospodarstwach, przetwarzanie produktów rolnych skupowanych w ich gospodarstwach oraz zbywanie produktów spożywczych i nieżywnościowych z nich wyprodukowanych.

  WIĘCEJ NIŻEJ | Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Przyjmowane są wnioski w ramach obszaru działania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” Litewskiego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

  DO KIEDY MOGĘ ZŁOŻYĆ WNIOSEK?

  Do 30 września.

  KTO MOŻE SIĘ ZGŁOSIĆ?

  Osoby fizyczne i prawne prowadzące działalność rolniczą, które zarejestrowały we własnym imieniu gospodarstwo rolne (osoby fizyczne) i posiadłość.

  JAKIEGO WSPARCIA MOŻNA SIĘ SPODZIEWAĆ?

  Na ten etap zaproszenia do składania wniosków przeznaczono łącznie 119 mln euro.

  WIĘCEJ NIŻEJ | Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Na jednego beneficjenta przeznacza się:

  • przy ubieganiu się o wsparcie inwestycyjne — do 300 tys. euro lub do 600 tys. euro;
  • przy ubieganiu się o wsparcie inwestycyjne i pożyczkę ulgową — do 500 tys. euro lub do 800 tys. euro.

  JAK ZŁOŻYĆ WNIOSEK?

  W sposób elektroniczny, jak określono w przepisach dotyczących wdrażania działania i administrowania PROW.

  WIĘCEJ INFORMACJI
  www.nma.lt i zum.lrv.lt
  Tel. (8 5) 252 6999 lub 1841.

  Zam. 2509


  Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Afisze

  Więcej od autora

  Mieszkańcy szybciej niż oczekiwano zapełniają pojemniki na zużyty olej

  Od września ubiegłego roku mieszkańcy mają możliwość oddania zużytego oleju we wszystkich punktach zbiórki odpadów wielkogabarytowych w rejonie wileńskim. Chociaż szacuje się, że przeciętne gospodarstwo domowe gromadzi około 3,5 litra oleju rocznie, w punktach VAATC (Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo...

  Festiwal „Gdańsk w Wilnie 2024” zaprasza do dialogu kultur

  Co roku festiwal „Gdańsk w Wilnie”, niczym pomost, łączy historię, kulturę, sztukę i twórców dwóch bliskich sobie miast, a zarazem sąsiadujących ze sobą krajów. Festiwal „Gdańsk w Wilnie 2024”, który odbędzie się w pierwszy weekend lata, zaoferuje całą paletę atrakcji....

  Marek Kubiak — prezesem Wileńskiego Oddziału Miejskiego ZPL na trzecią kadencję

  Nie zabrakło także gości — prawie 170 zgromadzonych delegatów pozdrowił Ambasador RP na Litwie Konstanty Radziwiłł. Wybrano nowe władze O jubileuszu 35-lecia ZPL i sytuacji w związku, jak też o problemach i osiągnięciach Polaków na Litwie mówił europoseł oraz przewodniczący ZPL...

  Nausėda triumfuje w II turze. Zapowiedział pierwsze zmiany

  Wynik Nausėdy lepszy, niż sprzed pięciu la Pięć lat temu Nausėda zdobył prawie 66 proc. głosów w drugiej turze, choć liczba głosujących była wówczas znacznie wyższa niż w tym roku. „Poważnie myślę o dalszym wdrażaniu państwa dobrobytu” — powiedział w niedzielę...