Więcej

  Słodkie owoce wsparcia UE: truskawki w rejonie birżańskim również w październiku

  Truskawki są jednym z pierwszych przysmaków ciepłego sezonu. Ponieważ mamy drugą połowę lata, mówi się już o końcówce sezonu na te jagody, ale rodzina Bėliakasów, która uprawia ziemię we wsi Suostas, będzie zbierać truskawki nawet w październiku.

  Czytaj również...

  W znacznym wydłużeniu okresu dojrzewania jagód pomogło im wsparcie przyznane w ramach Litewskiego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) na lata 2014-2020.

  W rejonie birżańskim truskawki są uprawiane przez rodzinę Tadasa i Eriki Bėliakasów od dekady. Zaczynali oni od kilku rządków, teraz w gospodarstwie „Suosto ūkis” mają już 4 hektary truskawek, a co najważniejsze — wygodną i zaawansowaną technologicznie szklarnię o powierzchni 8 arów, gdzie jagody dojrzewają aż do połowy jesieni.

  Szklarnia została zbudowana przez Bėliakasów dzięki wsparciu w ramach obszaru działalności „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” działania PROW „Inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe”. Inni rolnicy są również zaproszeni do skorzystania z możliwości ubiegania się o to wsparcie w okresie od 1 sierpnia do 30 września.

  „Gdyby nie było szklarni, nie mielibyśmy jagód już na początku maja. A teraz zbiory nadal dojrzewają pod dachem, bezpieczne od wpływu natury, od przyszłych przymrozków” — mówi Bėliakienė.

  Cieszy się, że wsparcie, które otrzymała, pomogło w rozbudowie i ulepszeniu gospodarstwa. Po otrzymaniu funduszy w ramach działalności „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” zbudowali zarówno szklarnię, jak i zakupili sprzęt, który znacznie ułatwia pracę.

  „W szklarni zbudowaliśmy tak zwane koryta, co znacznie ułatwia podlewanie truskawek. Część otrzymanego wsparcia przeznaczyliśmy na maszynę do układania folii, rozściełacz z wkładem nawozowym — tak, aby praca w polu wymagała mniej pracy fizycznej, mniej pielenia. Kupiliśmy również frezarki do nawierzchni między rzędami, specjalną szczotkę do usuwania liści i słomy” — wymienia Bėliakienė.

  Wyraźnie świadomi korzyści płynących ze wsparcia, rolnicy z rejonu birżańskiego zdradzają, że zamierzają skorzystać z możliwości otrzymania inwestycji PROW również w przyszłości. Ich plan obejmuje jeszcze kilka większych szklarni i jeszcze większe obszary pól truskawkowych.

  Pierwszeństwo według sektorów

  Od 1 sierpnia do 30 września br. trwa trzeci etap naboru wniosków w ramach filaru „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych”. Na mocy zarządzenia ministra rolnictwa przyznano mu ponad 119 mln euro, z czego ponad 105 mln euro przeznaczono na wsparcie inwestycyjne, na pożyczki ulgowe — prawie 14 mln euro.

  Wnioski mogą składać rolnicy, którzy zamierzają inwestować wyłącznie w wyspecjalizowany sektor rolny. Będą istniały oddzielne rankingi priorytetowe dla wniosków z każdego sektora objętego pomocą oraz oddzielny budżet dla każdego z nich:

  • na hodowlę bydła mlecznego przeznaczono 50 milionów euro;
  • na hodowlę bydła mięsnego i inne sektory hodowlane przeznaczono 15,47 mln euro;
  • na ogrodnictwo, uprawę sadów i jagód przeznaczono 25 mln euro;
  • na inne sektory produkcji roślinnej przyznano ponad 14,83 mln euro z funduszy wsparcia;
  • na ulgowe pożyczki 13,81 mln euro.

  Co ważne, wniosek można złożyć tylko w ramach jednego działania objętego pomocą i tylko w ramach jednego ze wspieranych wyspecjalizowanych sektorów rolnictwa.

  Rolnicy są proszeni o ubieganie się o jedną z trzech form wsparcia: wsparcie inwestycyjne (dotacje bezzwrotne); wsparcie inwestycyjne (dotacje bezzwrotne) i pożyczki ulgowe na inwestycje i/lub kapitał obrotowy; wyłącznie pożyczki ulgowe na inwestycje i/lub kapitał obrotowy.

  Maksymalna kwota wsparcia na projekt przy ubieganiu się o wsparcie inwestycyjne wynosi 300 tys. euro. Po spełnieniu warunków określonych w przepisach wykonawczych (nabycie inwestycji zbiorowych, oszacowaniu wydatków na pokrycie kosztów budowy, przebudowy lub remontu itp.) maksymalna kwota może wzrosnąć do 600 tys. euro.

  Przy ubieganiu się o wsparcie inwestycyjne i pożyczkę ulgową maksymalna kwota na projekt wynosi 500 tys. euro. Jeśli projekt spełnia warunki realizacji określone w przepisach, to — do 800 tys. euro.

  Zmieniła się lista wydatków niekwalifikujących się

  Intensywność wsparcia może wynosić od 40 proc. do 70 proc. całkowitych kosztów kwalifikowalnych projektu, w zależności od sektora rolnego i warunku określonego w przepisach wykonawczych. Ogromne znaczenie ma fakt, że zmieniła się lista wydatków niekwalifikujących się. Wsparcie nie jest przyznawane na:

  • ciągniki, w tym ciągniki kategorii T3 (stosowane we wszystkich sektorach rolnictwa);
  • maszyny i urządzenia rolnicze niezwiązane z rolnictwem precyzyjnym, pojazdy kategorii N, N1 i O, pługi (nie dotyczy sektorów hodowlanego, ogrodniczego i uprawy sadów i jagód);
  • siewniki bezpośrednie i paskowe (nie dotyczy sektorów hodowlanego, ogrodniczego, uprawy sadów i jagód);
  • pudełka i pojemniki do przechowywania produktów rolnych.

  Kto może aplikować

  O wsparcie i pożyczkę ulgową mogą ubiegać się osoby fizyczne i prawne, które mają zarejestrowaną posiadłość w Rejestrze Działalności Rolniczej i Wiejskiej RL (osoba fizyczna musi również zarejestrować gospodarstwo rolnika) i które przez co najmniej 12 miesięcy prowadzą działalność rolniczą i uzyskują z niej dochody.

  Dochód wnioskodawcy z działalności rolniczej w roku obrachunkowym poprzedzającym wniosek o wsparcie musi wynosić co najmniej 50 proc. całkowitego dochodu wnioskodawcy. Wnioski złożone przez osobę fizyczną lub prawną wraz z partnerem(-ami) projektu nie są przyjmowane.

  Wsparcie jest przyznawane, jeśli wielkość ekonomiczna gospodarstwa wnioskodawcy, wyrażona w postaci standardowej wartości produkcji, wynosi ponad 8 tysięcy euro. Wymóg ten nie ma zastosowania do uznanych spółdzielni rolniczych, które skupują i zbywają produkty rolne wyprodukowane lub zebrane od swoich członków w ich gospodarstwach lub które zostały zakupione od swoich członków oraz przetwarzają i zbywają produkty spożywcze i nieżywnościowe wyprodukowane lub zebrane od ich członków w ich gospodarstwach.

  Wsparcia udziela się dla produkcji produktów rolnych, obróbki, przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych (wytwarzanych lub uprawianych w gospodarstwie). W przypadku uznanej spółdzielni rolniczej wsparcie udzielane jest na zakup i zbyt produktów rolnych wyprodukowanych lub uprawianych przez członków spółdzielni w ich gospodarstwach, przetwarzanie produktów rolnych skupowanych w ich gospodarstwach oraz zbywanie produktów spożywczych i nieżywnościowych z nich wyprodukowanych.


  Przyjmowane są wnioski w ramach obszaru działania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” Litewskiego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

  DO KIEDY MOGĘ ZŁOŻYĆ WNIOSEK?

  Do 30 września.

  KTO MOŻE SIĘ ZGŁOSIĆ?

  Osoby fizyczne i prawne prowadzące działalność rolniczą, które zarejestrowały we własnym imieniu gospodarstwo rolne (osoby fizyczne) i posiadłość.

  JAKIEGO WSPARCIA MOŻNA SIĘ SPODZIEWAĆ?

  Na ten etap zaproszenia do składania wniosków przeznaczono łącznie 119 mln euro.

  Na jednego beneficjenta przeznacza się:

  • przy ubieganiu się o wsparcie inwestycyjne — do 300 tys. euro lub do 600 tys. euro;
  • przy ubieganiu się o wsparcie inwestycyjne i pożyczkę ulgową — do 500 tys. euro lub do 800 tys. euro.

  JAK ZŁOŻYĆ WNIOSEK?

  W sposób elektroniczny, jak określono w przepisach dotyczących wdrażania działania i administrowania PROW.

  WIĘCEJ INFORMACJI
  www.nma.lt i zum.lrv.lt
  Tel. (8 5) 252 6999 lub 1841.

  Zam. 2509


  Więcej od autora

  Hipersoniczne Kindżały w Kaliningradzie. Anušauskas: „Nie zwiększają zagrożenia”

  Pociski hipersoniczne Kindżał Wcześniej we czwartek MON w Moskwie poinformowało, że Rosja rozmieściła w obwodzie kaliningradzkim swoje trzy najnowocześniejsze rakiety — pociski hipersoniczne Kindżał, a zostały one tam dostarczone przez myśliwce MiG-31, które według rosyjskiego resortu obrony mają być tam...

  Dożynki gminy Niemenczyn w Jęczmieniszkach z obchodami 100-lecia parafii pw. Św. Antoniego z Padwy

  Obchody rozpoczną się o godz. 12:00 Mszą św. w kościele pw. Św. Antoniego z Padwy w Jęczmieniszkach. Po uroczystym nabożeństwie odbędzie się pochód w kierunku boiska Szkoły Podstawowej w Jęczmieniszkach, gdzie odbędzie się koncert. Czytaj więcej: Święto obfitych plonów na Wileńszczyźnie

  Chiny oburzone, nie chcą handlu USA z Tajwanem. „Polityka »jednych Chin« niezbędna”

  Polityka „jednych Chin” Rzeczniczka ministerstwa Shu Jueting przedstawiła na konferencji prasowej stanowisko Pekinu, że przestrzeganie polityki „jednych Chin” jest warunkiem niezbędnym, by Tajwan mógł współpracować gospodarczo z innymi państwami — przekazała agencja Reutera. USA i Tajwan uzgodniły rozpoczęcie negocjacji handlowych w...

  Droga krzyżowa w 80. rocznicę śmierci diak. Augustyna Piórko. Wileńszczyzna upamiętniła męczennika

  Uroczystość rozpoczęła się Drogą Krzyżową w Kalwarii Wileńskiej, w której wzięli udział mieszkańcy Wileńszczyzny, harcerki i harcerze, a także siostrzeniec diakona z rodziną. Diak. Augustyn Piórko był alumnem Wyższego Seminarium Duchownego w Wilnie. Na obrazku prymicyjnym, który miał upamiętnić...