Więcej

  XX Festyn Kultury Polskiej „Znad Issy”

  30-31 lipca, w ramach Dni Kultury Polskiej na Laudzie i Żmudzi odbył się XX Festyn Kultury Polskiej „Znad Issy”. Imprezy miały miejsce w Pacunelach i Kiejdanach.

  Czytaj również...

  Uroczystości rozpoczęły się Mszą św. w kościele św. Jana Chrzciciela w Pacunelach. Po wniesieniu sztandaru Stowarzyszenia Polaków Kiejdan do kościoła, o. Emilian — Władysław Bojko z Kowna odprawił Mszę św. w języku polskim. Śpiewał Reprezentacyjny Chór Oddziału Warmińsko-Mazurskiego Stowarzyszenia Wspólnota Polska „Ojczyzna”.

  Czytaj więcej: Portret Polaków na Laudzie

  Po Mszy św. zebrani barwnym korowodem udali się do parku. Po podniesieniu flag Polski i Litwy, odśpiewaniu hymnu, gości powitała starosta Skemiai Ingrida Gladkienė i organizator imprezy Irena Duchowska. Pomyślnego świętowania w imieniu Waldemara Tomaszewskiego życzyła sekretarz ZPL Teresa Sołowjowa.

  Czytaj więcej: Prezentacja tomiku wierszy Ireny Duchowskiej „Do światła” w Bibliotece Publicznej w Kadzidle

  Msza św. w kościele św. Jana Chrzciciela w Pacunelach
  | Fot. organizatorzy

  Na święto przybyli: wielebny ojciec Emilian — Władysław Bojko z Kowna, przedstawiciel Szlachty Laudańskiej Władysław Gosztowt z małżonką, prezes Stowarzyszenia Seniorzy z Pasją-Horyzont Jadwiga Zdzisława Sowulewska z Suwałk, redaktor „Naszej Gazety” Janina Lisiewicz z Wilna, Katarzyna Wołejko i operator Andrej Mytnik z TVP Wilno, skarbnik Krajowego Towarzystwa Przyjaciół Grodna i Wilna Danuta Kucmin z Suwałk, skarbnik Towarzystwa Przyjaciół Grodna i Wilna Elżbieta Obrycka z Ełku. Byli obecni również dyrektor Szkoły Słabosłyszących i Niesłyszących, prezydent Klubu Aktywnych Kobiet Danutė Kriščiūnienė z Poniewieża, prezes filii Kiejdańskiego UTW w Poniewieżu Regina Czyrycka, prezes filii Kiejdańskiego UTW w Kownie Franciszka Abramowicz.

  Po Mszy św. zebrani barwnym korowodem udali się do parku
  |Fot. organizatorzy

  Na festiwal licznie stawiły się zespoły: reprezentacyjny Chór Oddziału Warmińsko-Mazurskiego Stowarzyszenia Wspólnota Polska „Ojczyzna” (kier. Ryszard Zabłotny, Węgorzewo, Polska), Chór „Ocean życia” (kier. Monika Kudela, Suwałki), ZT „Diament” (kier. Cezary Andrulewicz, Ryszard Marchelski, Suwałki), „Eurydyki” (kier. Jan Olejnik, Ełk), „Jutrzenka” (kier. Irena Ivanova, Rezekne, Łotwa), „Kapela kawalerów podwileńskich” (kier. Julian Germanowicz), „Stare Troki” (kier. Lilia Kieras, Stare Troki), „Bez słów” (kier. Eduard Michalkiewicz, Dukszty), „Pogoda” (kier. Stanisław Mażejko, Niemenczyn), ZT „Jutrzenka” (kier. Leonarda Klukowska, Niemenczyn), „Sużanianka” (kier. Margarita Krzyżewska, Sużany), „Ojranka” (kier. Eduard Michalkiewicz, Dukszty), „Jezioranka” (kier. Jarosław Gajdukiewicz, Pikieliszki), „Wspomnienie” (kier. Stanisław Sokołowski, Rostyniany), „Melodia” (kier. Stanisław Mażejko, Bezdany), „Ciechanowiszczanka” (kier. Eduard Michalkiewicz, Ciechanowiszki), „Kotwica” (kier. Aleksander Jakubowski, Kowno), jedyny Polski Zespół na Żmudzi „Issa” (kier. Waleria Wansewicz, Kiejdany).

  „Issa” jest jedynym polskim zespołem na Żmudzi
  | Fot. organizatorzy

  Świętowanie trwało do północy. Gości częstowano zupami, kaszą itd. Organizatorzy dziękowali wszystkim sponsorom, współorganizatorom, zespołom i gościom.

  W niedzielę zespoły gościły w Kiejdanach, Wędziagole, Wilnie, Trokach, Szydłowie, Szawlach. W Kiejdanach, w sali Domu Greja miała miejsce prezentacja Kroniki Laudańskiej Ireny Duchowskiej.

  Zespoły stawiły się naprawdę licznie
  | Fot. organizatorzy
  Świętowanie trwało do północy
  | Fot. organizatorzy

  Sponsorzy: 
  Ambasada RP
  Departament Mniejszości Narodowych przy Rządzie RL
  oddział ZPL rej. wileńskiego

  Partnerzy: 
  Starostwo Skemiai
  parafia pacunelska
  organizacja społeczności Pacunel
  Wielofunkcyjny Ośrodek Kultury w Niemenczynie


  Organizatorzy

  Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Afisze

  Więcej od autora

  Przegląd BM TV z Adamem Błaszkiewiczem, dyrektorem „JP2” w Wilnie. „Historia z maturami kończy się w lipcu”

  Rajmund Klonowski: Dla wielu zaczyna się sezon wakacyjny, ale tylko nie dla Pana, ponieważ zaczyna się sezon egzaminów maturalnych. Adam Błaszkiewicz: Wczoraj mieliśmy pierwszy egzamin maturalny i tak będzie trwało do połowy czerwca. Potem dość długo czekamy na wyniki tych...

  W DKP odbędzie się wileńska premiera filmu „Fatalny rozkaz. Wilno 1939” i spotkanie z twórcami

  Premiera filmu „Fatalny rozkaz. Wilno 1939” będzie miał miejsce w Domu Kultury Polskiej w Wilnie przy ul. Naugarduko 76, 13 czerwca o godz. 18:00. Przed projekcją odbędzie się spotkanie z twórcami filmu. Czytaj więcej: Reżyser filmu „Wilno 1939” Piotr Kościński:...

  „Płyną te opowieści ociekające krwią…”: Spotkanie wokół książki Szymona Datnera

  W spotkaniu udział wezmą: Helena Datner — socjolog, historyk, Agata Patalas — dyrektor Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego im. Zuzanny Giczanki, dr Neringa Latvytė z Uniwersytetu Wileńskiego. Spotkanie moderuje dr Lara Lempertienė z Centrum Badań Judaistycznych Litewskiej Biblioteki Narodowej im. M....