Więcej

  XX Festyn Kultury Polskiej „Znad Issy”

  30-31 lipca, w ramach Dni Kultury Polskiej na Laudzie i Żmudzi odbył się XX Festyn Kultury Polskiej „Znad Issy”. Imprezy miały miejsce w Pacunelach i Kiejdanach.

  Czytaj również...

  Uroczystości rozpoczęły się Mszą św. w kościele św. Jana Chrzciciela w Pacunelach. Po wniesieniu sztandaru Stowarzyszenia Polaków Kiejdan do kościoła, o. Emilian — Władysław Bojko z Kowna odprawił Mszę św. w języku polskim. Śpiewał Reprezentacyjny Chór Oddziału Warmińsko-Mazurskiego Stowarzyszenia Wspólnota Polska „Ojczyzna”.

  Czytaj więcej: Portret Polaków na Laudzie

  Po Mszy św. zebrani barwnym korowodem udali się do parku. Po podniesieniu flag Polski i Litwy, odśpiewaniu hymnu, gości powitała starosta Skemiai Ingrida Gladkienė i organizator imprezy Irena Duchowska. Pomyślnego świętowania w imieniu Waldemara Tomaszewskiego życzyła sekretarz ZPL Teresa Sołowjowa.

  Reklama (dobiera algorytm zewnętrzny na podst. ustawień czytelnika)

  Czytaj więcej: Prezentacja tomiku wierszy Ireny Duchowskiej „Do światła” w Bibliotece Publicznej w Kadzidle

  Msza św. w kościele św. Jana Chrzciciela w Pacunelach
  | Fot. organizatorzy

  Na święto przybyli: wielebny ojciec Emilian — Władysław Bojko z Kowna, przedstawiciel Szlachty Laudańskiej Władysław Gosztowt z małżonką, prezes Stowarzyszenia Seniorzy z Pasją-Horyzont Jadwiga Zdzisława Sowulewska z Suwałk, redaktor „Naszej Gazety” Janina Lisiewicz z Wilna, Katarzyna Wołejko i operator Andrej Mytnik z TVP Wilno, skarbnik Krajowego Towarzystwa Przyjaciół Grodna i Wilna Danuta Kucmin z Suwałk, skarbnik Towarzystwa Przyjaciół Grodna i Wilna Elżbieta Obrycka z Ełku. Byli obecni również dyrektor Szkoły Słabosłyszących i Niesłyszących, prezydent Klubu Aktywnych Kobiet Danutė Kriščiūnienė z Poniewieża, prezes filii Kiejdańskiego UTW w Poniewieżu Regina Czyrycka, prezes filii Kiejdańskiego UTW w Kownie Franciszka Abramowicz.

  Po Mszy św. zebrani barwnym korowodem udali się do parku
  |Fot. organizatorzy

  Na festiwal licznie stawiły się zespoły: reprezentacyjny Chór Oddziału Warmińsko-Mazurskiego Stowarzyszenia Wspólnota Polska „Ojczyzna” (kier. Ryszard Zabłotny, Węgorzewo, Polska), Chór „Ocean życia” (kier. Monika Kudela, Suwałki), ZT „Diament” (kier. Cezary Andrulewicz, Ryszard Marchelski, Suwałki), „Eurydyki” (kier. Jan Olejnik, Ełk), „Jutrzenka” (kier. Irena Ivanova, Rezekne, Łotwa), „Kapela kawalerów podwileńskich” (kier. Julian Germanowicz), „Stare Troki” (kier. Lilia Kieras, Stare Troki), „Bez słów” (kier. Eduard Michalkiewicz, Dukszty), „Pogoda” (kier. Stanisław Mażejko, Niemenczyn), ZT „Jutrzenka” (kier. Leonarda Klukowska, Niemenczyn), „Sużanianka” (kier. Margarita Krzyżewska, Sużany), „Ojranka” (kier. Eduard Michalkiewicz, Dukszty), „Jezioranka” (kier. Jarosław Gajdukiewicz, Pikieliszki), „Wspomnienie” (kier. Stanisław Sokołowski, Rostyniany), „Melodia” (kier. Stanisław Mażejko, Bezdany), „Ciechanowiszczanka” (kier. Eduard Michalkiewicz, Ciechanowiszki), „Kotwica” (kier. Aleksander Jakubowski, Kowno), jedyny Polski Zespół na Żmudzi „Issa” (kier. Waleria Wansewicz, Kiejdany).

  „Issa” jest jedynym polskim zespołem na Żmudzi
  | Fot. organizatorzy

  Świętowanie trwało do północy. Gości częstowano zupami, kaszą itd. Organizatorzy dziękowali wszystkim sponsorom, współorganizatorom, zespołom i gościom.

  W niedzielę zespoły gościły w Kiejdanach, Wędziagole, Wilnie, Trokach, Szydłowie, Szawlach. W Kiejdanach, w sali Domu Greja miała miejsce prezentacja Kroniki Laudańskiej Ireny Duchowskiej.

  Zespoły stawiły się naprawdę licznie
  | Fot. organizatorzy
  Świętowanie trwało do północy
  | Fot. organizatorzy

  Sponsorzy: 
  Ambasada RP
  Departament Mniejszości Narodowych przy Rządzie RL
  oddział ZPL rej. wileńskiego

  Partnerzy: 
  Starostwo Skemiai
  parafia pacunelska
  organizacja społeczności Pacunel
  Wielofunkcyjny Ośrodek Kultury w Niemenczynie


  Organizatorzy

  Reklama (dobiera algorytm zewnętrzny na podst. ustawień czytelnika)

  Afisze

  Więcej od autora

  Pocopotek „Kuriera Wileńskiego” — o byciu pięknym na wiosnę

  Szkoły otworzyły przed nami swoje podwoje, a my — chłopaki i dziewoje — nie spowalniamy naszej ciekawości świata! Pucułka dalej dzieli się swoimi spostrzeżeniami z dziećmi Wileńszczyzny (i nie tylko)! Zapraszamy do kolejnych edycji  Pocopotka! Pocopotkowa koleżanka pisze o pięknych...

  Architekt „zaszczycony monarszym zadowoleniem”

  Dr Jerzy Remer pisał: „Gorliwi zwolennicy Targowicy, w tym biskup Ignacy Massalski, opuszczają stolicę litewską, lecz już 14 czerwca 1793 r. wkroczą do Wilna wojska carskie. Od tej chwili rozpoczyna się tragiczny, 125 lat trwający, okres Wilna w okowach...

  Pemiera filmu o Lili Kiejzik w kinie Pasaka w Wilnie

  Lila Kiejzik to znana reżyserka teatralna i kierowniczka artystyczna Polskiego Teatru „Studio” w Wilnie, animatorka kultury, organizatorka międzynarodowych festiwali teatralnych, pedagog, wychowawczyni kilku pokoleń aktorów. „Z Lilą wyruszamy w podróż do jej rodzinnego domu w Dojlidach, w którym wychowała się...

  In Memoriam Czesław Sokołowski

  Nasz wspaniały CZESŁAW SOKOŁOWSKI już nie pomoże nam w bajkach zagrać Wilka czy Twardowskiego, nie zaśpiewa swojej pięknej wersji Miłoszowkiej „Piosenki o porcelanie” i nigdy nam już nie zaśpiewa ze sceny Teatru na Pohulance „Wilno, czy Ty...