Więcej

  Pielgrzymka rudniczan do Szydłowa

  W dniu 30 lipca odbyła się pielgrzymka wiernych parafii rudnickiej do Szydłowa i na Górę Krzyży. Pielgrzymom towarzyszył ksiądz naszej parafii Vygintas Čiurinskas, chór kościelny oraz katechetka Aneta Sawicka.

  Czytaj również...

  Autokar, którym podróżowaliśmy, tego dnia służył nam również świątynią, rozbrzmiewały w nim pieśni i modlitwy. Po przyjeździe do Szydłowa w miejscu objawień Matki Bożej, gdzie obecnie jest kaplica, uczestniczyliśmy we Mszy Świętej, którą odprawił nasz ksiądz. W tym niezwykłym miejscu modliliśmy się o naszą parafię, o zachowanie wiary i pokoju na świecie, każdy osobno złożył też własne intencje, prośby i podziękowania.

  Czytaj więcej: Szydłowo: Tam gdzie wiara niewiarę pokonuje

  Przybycie na Górę Krzyży było dla nas wielkim przeżyciem duchowym. W imieniu wszystkich parafian wyraziliśmy swoją pobożność i wierność Chrystusowi. Wśród niezliczonej ilości krzyży ustawiliśmy swój krzyż parafialny, wykonany przez parafianina Wadima Fiodorowa oraz zawiesiliśmy symboliczne małe krzyżyki w osobistych intencjach. Jesteśmy dumni z siebie, że wspólnie przeżyliśmy piękny dzień, będąc tak blisko Boga, że pielgrzymka, chociaż była krótką, jednak bardzo treściwą, wzmacniającą nas jako wspólnotę parafialną w wierze, przyjaźni i modlitwie. Prawość celu naszej podróży nawet przyznała przyroda, posyłając nam słoneczny, ciepły dzień.

  Na Górze Krzyży spośród wielu innych ustawiliśmy swój krzyż parafialny
  | Fot. organizatorzy

  Za doznane przeżycia duchowe, za trud włożony w organizację i przebieg pielgrzymki jesteśmy wdzięczni i składamy podziękowania naszemu księdzu Vygintasowi Čiurinskasowi, chórowi naszej parafii, katechetce Anecie Sawickiej, Markowi Sznigirewiczowi, Aleksandrowi Bukinowi, Witalijowi Bukinowi, Wadimowi Fiodorowowi oraz dla nas, pielgrzymów, za bycie razem, za wspólną modlitwę. Szczere Bóg zapłać!


  W imieniu pielgrzymów parafii rudnickiej
  Janina Butkevičienė

  Afisze

  Więcej od autora

  Seniorzy szlakiem Marii Konopnickiej

  Realizując projekt „Seniorzy szlakiem Marii Konopnickiej”, 35 członków Polskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Solecznikach w dniach 20-21 września wybrali się na dwudniową wycieczkę do Suwałk, gdzie urodziła się i mieszkała przez siedem lat wybitna poetka, nowelistka, autorka utworów pisanych...

  Wileńscy uczniowie w Beskidach. Dwa tygodnie zwiedzania Macierzy i poznawania tradycji regionów

  Szeroka geografia polskości Celem projektu było zapoznanie dzieci pochodzenia polskiego zamieszkujących poza granicami Polski z kulturą i tradycjami regionu Podbeskidzia, Beskidów Żywieckiego i Śląskiego oraz przyległych regionów (Małopolska, Zaolzie) oraz wydarzeniami istotnymi dla kultury polskiej oraz polskiego sportu. Dzieci zwiedziły...

  Startuje konkurs „Polak Roku 2022”

  W kolejnej edycji tego popularnego konkursu zachęcamy Czytelników do zgłaszania kandydatów do tego zaszczytnego tytułu za rok 2022. Zgłoszenia prosimy nadsyłać do końca października br. Podobnie jak w poprzednich latach, konkurs „Polak Roku 2022” ma na celu uhonorowanie osób, które...

  Najważniejsze jest, aby to zrozumieć: nigdy nie jesteś sam ze swoimi problemami

  Jednak coraz więcej osób ośmiela się mówić o tym głośno — w ten sposób pomagają innym doświadczającym trudności i przypominają, że wszystkie problemy można rozwiązać, tylko najważniejsze jest, aby nie zostawiać ich samych i szukać pomocy. Aby zainspirować innych...