Więcej

  Mer rejonu wileńskiego spotkała się z podwileńską młodzieżą

  19 lipca w Samorządzie Rejonu Wileńskiego gościła młodzież z podwileńskich gmin Niemież, Rudomino, Awiżenie i Zujuny.

  Czytaj również...

  Z gośćmi spotkali się: mer Maria Rekść, sekretarz rady Elżbieta Jankowska, doradcy mera Alina Bernatowicz, Beata Aleksandrowicz, Milena Geczis, Edward Jedziński, koordynatorka międzyinstytucjonalnej współpracy Samorządu Rejonu Wileńskiego Julianna Lipińska.

  Mer Rekść szeroko przedstawiła działalność samorządu, opowiedziała też o swojej pracy, podkreśliła, że dla rejonu wileńskiego, jak zresztą dla każdego samorządu w kraju, bardzo potrzebna jest aktywna młodzież, która swoją działalnością, pomysłami i wizjami będzie dalej kontynuowała rozwój rejonu wileńskiego, stała na straży wieloletnich tradycji i aktywnie uczestniczyła w życiu wspólnot działających w rejonie.

  – Droga młodzieży, jesteście nie tylko przyszłością naszego rejonu, ale i całego kraju. Chcemy wam przybliżyć działalność samorządu. Na jak najwięcej młodych ludzi czekamy nie tylko w swoich szeregach, w działalności wspólnot rejonu, w placówkach. Zachęcam młodzież do aktywnego uczestniczenia w życiu rejonu i współtworzenia go swoimi pomysłami i pracą – podkreśliła mer Rekść, która zachęcała młodzież do przyczyniania się do zwiększania dobrobytu mieszkańców rejonu wileńskiego poprzez wybór odpowiedniego zawodu.

  Czytaj więcej: Życie kulturalne w rejonie wileńskim wre

  Ze swoją pracą młodzież, przybyłą z różnych zakątków rejonu, zapoznawali również doradcy mera. O pracy Rady Samorządu Rejonu Wileńskiego opowiedziała szerzej jej sekretarz Elżbieta Jankowska, zaś koordynatorka międzyinstytucjonalnej współpracy Julianna Lipińska opowiedziała o ważniejszych inicjatywach, wspólnych działaniach z młodzieżą i powstających różnego rodzaju wyzwaniach.

  Następnie młodzież z różnych gmin podwileńskich wzięła udział w kwizie na temat kultury rejonu wileńskiego. Prawidłowe odpowiedzi na pytania były nagradzane upominkami z logo Samorządu Rejonu Wileńskiego.

  Po kwizie młodzież została zaproszona do zajęcia miejsc mera i wicemerów w sali, w której odbywają się sesje Rady Samorządu Rejonu Wileńskiego. Młodzież mogła zadawać samorządowcom dowolne pytania. Na zakończenie wizyty wszyscy ustawili się do pamiątkowego zdjęcia.

  Tłum. L24.lt


  Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Afisze

  Więcej od autora

  Zbiórka odpadów wielkogabarytowych i niebezpiecznych na terenie rejonu wileńskiego

  Zwracamy uwagę, że właściciele posesji położonych na terenie wspólnot ogrodniczych muszą skontaktować się z przewodniczącym wspólnoty ogrodniczej, który wskaże miejsce, skąd będą odbierane odpady wielkogabarytowe i niebezpieczne, gdyż przewoźnicy nie mają możliwości dotarcia do każdego gospodarstwa. Mieszkańcy chcący oddać odpady,...

  Inwestycje w infrastrukturę rejonu wileńskiego: w planach 6,4 mln euro

  Mer rejonu wileńskiego Robert Duchniewicz podkreśla, że wkład w rozwój infrastruktury jest ważnym narzędziem finansowym realizacji projektów infrastrukturalnych, które w dłuższej perspektywie wywierają istotny pozytywny wpływ na dobrobyt lokalnych mieszkańców. Zdaniem mera ten plan odzwierciedla jeden z głównych priorytetów...

  Zapraszamy do udziału w konkursowej wystawie wicia palm „Najpiękniejsza palma Wileńszczyzny”

  Osoby chcące wziąć udział w wystawie konkursowej, powinny przedstawić komisji kompozycję tradycyjnych palm w kształcie wałka, rózeczki, wieńca, serca, składającą się z 3–5 palm. Wysokość palm powinna wynosić od 25 do 80 cm. Kompozycje muszą być w dobrym stanie,...

  Samorząd Rejonu Wileńskiego stał się akcjonariuszem KP TransINVEST

  Jak zapewnia mer Duchniewicz, obie strony będą ściśle współpracować na rzecz popularyzacji piłki nożnej, promowania zajętości dzieci i młodzieży oraz zdrowego stylu życia, a także zwiększania rozpoznawalności rejonu wileńskiego. Ponadto jest to szansa dla mieszkańców na posiadanie w swoim...