Więcej

  Spada liczba zaszczepionych dzieci

  W 2021 r. 25 000 000 dzieci na całym świecie nie otrzymało zalecanych szczepień, a dostęp do tych preparatów wciąż maleje — alarmuje Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) i Fundusz Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci (UNICEF). Według danych Ministerstwa Ochrony Zdrowia, na Litwie w czasie pandemii także obserwuje się tendencję spadkową w zakresie szczepień dzieci.

  Czytaj również...

  Bezpłatne szczepienia przeciwko 14 chorobom zakaźnym

  „Zgodnie z kalendarzem szczepień ochronnych dzieci są szczepione bezpłatnie przeciwko 14 chorobom zakaźnym, osoby należące do grup ryzyka — przeciwko grypie, zakażeniu pneumokokowemu; mają miejsce także szczepienia przeciwko tężcowi, błonicy, odrze, wściekliźnie, które są refundowane przez Fundusz Obowiązkowego Ubezpieczenia Zdrowotnego. Wszystkie te szczepienia mogą być również przepisywane przez lekarza. Obecnie wszyscy mieszkańcy Litwy w wieku powyżej 5 lat są szczepieni przeciwko chorobie COVID-19” — napisano w nadesłanym „Kurierowi Wileńskiemu” komunikacie z Ministerstwa Ochrony Zdrowia.

  Czytaj więcej: Na Litwie ruszają szczepienia dzieci w wieku 5-11 lat

  Możemy kontrolować aż 28 chorób

  Dzięki dzisiejszym szczepionkom możemy kontrolować aż 28 chorób. Zgodnie z zaleceniami Światowej Organizacji Zdrowia i Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób, aż 95 proc. społeczeństwa musi być zaszczepiona przeciwko chorobom zakaźnym, aby rozwinąć odporność społeczną i chronić osoby, które nie mogą być zaszczepione.

  Spadkowa tendencja szczepień

  „Na Litwie od 2010 r. obserwuje się tendencję spadkową w zakresie szczepień dzieci. W czasie pandemii ta tendencja spadkowa nadal się utrzymywała, po części dlatego, że rodzice nie przyprowadzali już swoich dzieci do szczepienia zgodnie z harmonogramem szczepień ochronnych, obawiając się zarażenia chorobą COVID-19” — napisano.

  Zmniejszyła się liczba szczepień przeciwko 13 chorobom

  Jak poinformowano w komunikacie w ubiegłym roku na Litwie zmniejszyła się liczba szczepień przeciwko 13 chorobom zakaźnym, przeciwko którym szczepienia są przeprowadzane zgodnie z kalendarzem szczepień ochronnych dla dzieci. Porównanie danych z lat 2020 i 2021 wskazuje, że liczba szczepień przeciwko błonicy, tężcowi, krztuścowi, poliomyelitis i haemophilus influenzae typu B spadła z 91,35 do 90,05 proc. W ciągu dwóch lat liczba osób zaszczepionych przeciwko odrze, epidemicznej śwince i różyczce spadła z 90,11 proc. do 88,41 proc., szczepienia siedmiolatków spadły z 90,53 proc. do 88,37 procent.

  Mniej noworodków zostało zaszczepionych przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu B — z 95,22 do 92,52 proc., wzrost odnotowano tylko wśród osób zaszczepionych przeciwko zakażeniu meningokokami typu B — z 74,97 do 76,09 proc.

  Spadek zaufania do szczepionek

  Jedną z przyczyn tego negatywnego trendu jest spadek zaufania do szczepionek, który wynika z braku wiarygodnych informacji.

  Sfera publiczna pełna jest przeciwstawnych informacji o szczepionkach i dezinformacji podsycanych kontrowersjami na temat bezpieczeństwa szczepionek, co jest szczególnie niepokojące dla społeczeństwa i budzi bezpodstawne wątpliwości co do korzyści płynących ze szczepień.

  Ryzyko powrotu chorób

  Chociaż wzrost częstości występowania chorób zakaźnych nie jest obecnie rejestrowany, wraz ze spadkiem liczby zaszczepionych dzieci istnieje ryzyko, że choroby takie jak odra, różyczka, błonica i inne „powrócą”. 

  Promowanie szczepień

  „W celu promowania szczepień Ministerstwo Zdrowia planuje zorganizować badanie populacji, podczas którego zostanie wyjaśnione, jakie czynniki determinują decyzję o nieszczepieniu dzieci. Planowane jest również zintensyfikowanie prac w powiatach, organizowanie spotkań z placówkami medycznymi, zarówno w zakresie prezentacji sytuacji, jak i dyskusji na temat działań promujących szczepienia. Planuje się zachęcić lekarzy do aktywnego kontaktu z rodzicami, którzy nie zaszczepili dzieci, do opracowania indywidualnych programów szczepień dla tych, którzy nie są szczepieni na czas itp.” — napisano w nadesłanym komunikacie.

  Rodzice, którzy nie szczepią swoich dzieci, muszą mieć świadomość, że im większa grupa niezaszczepionych osób w społeczeństwie, tym większe ryzyko wystąpienia epidemii chorób zakaźnych. Konsekwencje ich decyzji mogą się pojawić w dalekiej lub niedalekiej przyszłości.

  Czytaj więcej: Lekarz odpowiada na pytania istotne dla rodziców dotyczące szczepień dzieci przeciwko COVID-19

  Afisze

  Więcej od autora

  Nadciąga fala zbiorowych zwolnień

  W tym roku Służba Zatrudnienia otrzymała 52 zawiadomienia o spodziewanych zbiorowych zwolnieniach pracowników (zbiorowe zwolnienie ma miejsce, gdy zwalnia się 10 proc. lub więcej pracowników firmy). To o 16 raportów więcej niż w ubiegłym roku w tym samym okresie....

  Resort oświaty nie dotrzymuje słowa

  Uczniowie klas jedenastej i dwunastej zostali skreśleni z rejestru szkolnego. Minister edukacji i nauki RP Przemysław Czarnek, który 16 września brał udział w III edycji polsko-litewskich konsultacji międzyrządowych w Wilnie, po spotkaniu z litewską minister oświaty Jurgitą Šiugždinienė oznajmił,...

  TVP Wilno 3 lata razem

  Tematem przewodnim uroczystości były „Ballady i romanse” Adama Mickiewicza z racji na przypadającą w tym roku 200. rocznicę wydania w Wilnie pierwszego tomu jego poezji. Czytaj więcej: Koncert TVP „Ballady i romanse” w Wilnie Trzy lata minęły twórczo — Cieszymy się...

  „Świtezianka” kultywuje i podtrzymuje tradycje kultury polskiej na Litwie już prawie 45 lat

  Zespół powstał prawie 45 lat temu Śpiewać i tańczyć w gimnazjum im. Szymona Konarskiego zaczęto w roku 1976, ponieważ w tym roku zaczęła swoją działalność „Świtezianka”. Prawie 45 lat temu natchniona i oczarowana śpiewem i tańcem zespołu „Wilia” społeczność szkoły...