Więcej

  Szumsk świętuje 245-lecie oświaty i 100-lecie Historycznego Sztandaru szkoły [GALERIA]

  Czasu powstrzymać ani cofnąć się nie da. Jednakowo przemija dla ludzi i rzeczy. Z pamięci żywych wymazuje wspomnienia o tych, co odeszli, ich życiu, pracy, dokonaniach i zasługach. By czas nie pokrył kurzem zapomnienia zaszłe fakty, procesy i wydarzenia 10 września b.r. społeczność szkoły organizowała uroczystość z okazji 245-lecia oświaty w Szumsku i 100-lecia Historycznego Sztandaru.

  Czytaj również...

  Przeszłość nie wraca jak żywe zjawisko,
  W dawnej postaci — jednak nie umiera:
  Odmienia tylko miejsce, czas, nazwisko,
  I świeże kształty dla siebie przybiera.

  A. Asnyk

  Uroczystość rozpoczęła się mszą św. o godz. 11:00 w parafialnym kościele w Szumsku. Uczniowie, rodzice, nauczyciele i pracownicy szkoły modlitwą dziękowali Bogu za możliwość kształcenia dzieci i młodzieży oraz prosili o dar mądrości. W darach dobremu Bogu przynieśliśmy światło nauki, najcenniejszy dar jesieni — jabłka, historyczny dzwonek, książkę „Szkoła w Szumsku”. Po mszy św. wszyscy udali się na uroczystość do szkoły.

  Uroczystość swą obecnością zaszczycili

  ks. Henryk Naumowicz, proboszcz parafii pw. św. Michała Archanioła w Szumsku, br. Czesław Kriżanowskij, zakonnik Zakonu franciszkańskiego, Bożena Tyczyno, główna specjalistka Wydziału Oświaty Samorządu Rejonu Wileńskiego, Justyna Sczerbuk, starsza specjalistka gminy Kowalczuki, Józef Kwiatkowski, prezes Stowarzyszenia Nauczycieli Szkół Polskich na Litwie „Macierz szkolna”, dr. Ryszard Stefaniak, zastępca prezydenta miasta Częstochowy, Reinhard Schlarman, członek komitetu partnerskiego gminy Birkenweder w Niemczech, przedstawiciele zaprzyjaźnionych instytucji i szkół sąsiednich oraz z Polski.

  Początki oświaty w Szumsku

  Oświata w Szumsku bierze swój początek w roku 1777 od szkółki parafialnej, która w czasie działalności Komisji Edukacji Narodowej powstała przy kościele. Polska szkoła w Szumsku przeszła dużo zmian. Zmieniały się nazwy szkoły, budynki (miejsca rozmieszczenia), ilość klas w szkole: parafialna, dwuklasowa publiczna, urzędowa (państwowa), początkowa, 6-letnia, 7-letnia, 8-letnia, podstawowa 9-letnia, podstawowa 10-letnia.

  Historię oświaty w Szumsku słowem poetyckim ujął poeta, nauczyciel historii Wiaczesław Zienkiewicz:

  Czarnym Traktem tak zwanym
  na wschód podążając od Wilna
  autobusem, a kiedyś
  piechotą, na koniu, bryczkami,
  kilometrów półtora za górką,
  za Kowalczukami,
  Szumsk Białoruś całuje
  w usta granicy usilnie.

  Początkowo to była
  niejaka miejscowość Polany.
  A w Polanach Słobódka
  wioseczka nieduża, niemała.

  Te tereny od dawna
  już były zamieszkiwane
  w Barwaniszkach, w Kosinie
  na wzgórzach grodziska czyhały.

  Koło Windziun Wilenka
  początek w krynicach swój bierze.
  Mały wąski strumyczek,
  syn łąki podmokłej lubiany…
  Ciągle żwawy i młody,
  choć biegnie ten czas huraganem,
  do stolicy dociera
  z Giedymina przywitać się wieżą.

  Lata sznurem ciągnęły
  to szybko, to bardzo powoli,
  z rąk do rąk przechodziły
  i wioski, i inne siedliska.

  Michał wnuk Kazimierza,
  honorowy wileński podstoli,
  nadał wiosce Słobódka
  swoje rodowe nazwisko.

  Wybudował świątynię
  ówczesną, a znaczy drewnianą,
  Święty Michał Archanioł
  został kościoła patronem.

  Stanął klasztor niewielki
  przytułek dominikanów.
  Po upływie stulecia
  murowaną świątynię wzniesiono.
  powstała tam szkółka
  parafialna dla dzieci wiadomo.

  WIĘCEJ NIŻEJ | Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Czynna porą zimową,
  bo latem roboty niemiara.
  Wszystko splata się razem
  w ścianach czasu,
  jak gdyby ruchomych,
  wszystko kształci i uczy
  i praca, i życie, i wiara.
  Potem wyrósł pałacyk
  w stylu Katedry wzniesiony.

  Wybudował go Józef
  wypłukany z pieniędzy do czysta.
  A za park z drzewostanem
  pałacyk, aleje, gazony,
  długi spłacał marszałek
  brat rodzony Józefa Stanisław.

  Biorąc udział w Powstaniu
  postawił na kartę majątek.
  Był zesłany do Wiatki, do Wołogdy,
  los go miętosił.

  Lubił każdy ojczyzny
  przytulny i miły zakątek,
  pozbawiony wszystkiego…
  nie przeżył… Spoczywa na Rossie.

  Uroczystość poprowadzili nauczyciele

  Uroczystość poprowadzili nauczycielka metodyk klas początkowych Maria Żydelienė oraz harcerz, nauczyciel wychowania fizycznego Dariusz Kriżanowski. Obecni na uroczystości dokładnie poznali historię oświaty w Szumsku i historię sztandaru szkoły.

  WIĘCEJ NIŻEJ | Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Piosenki, przedstawienia i wiersze

  Część historyczną programu umilała recytacja wierszy przez uczniów i poetę, nauczyciela historii Wiaczesława Zienkiewicza oraz śpiew uczniów klas 5-10 piosenek „Jak dobrze jest żyć”, „Wileńszczyzny drogi kraj”, „Już dopala się ogień biwaku”. Uczniowie klas 1-4 zaprezentowali taniec-piosenkę „Katarynka”, gdzie „wędrował kataryniarz przez podwórka i uliczki”, wiersz o małej ojczyźnie „Jest na mapie mała kropka, ja tu mieszkam, tu mnie spotkasz”.

  Sztandar szumskiej szkoły wyświęcony był… na Jasnej Górze

  „Czarna Madonno” w wykonaniu Ilony Tomaszewicz przeniosła gości na Jasną Górę do Częstochowy. Właśnie tu w Sali Skarbca Jasnogórskiego oznaczony numerem 32 w Katalogu Sztandarów pozostał na wieczne czasy sztandar Szkoły Powszechnej w Szumsku, który w roku 1922 sporządziła żona pierwszego dyrektora Mariana Wolskiego — Eugenia.

  Dzięki wsparciu byłego ucznia naszej szkoły br. Czesława Kriżanowskiego oraz zawdzięczając niesamowitemu się oddaniu i pracy pani Anety Wojciechowskiej, pracowniczki Studia Graficzno-Reklamowego GRAFANET w Mińsku Mazowieckim, została wydana nowa książka o życiu szkoły dzisiaj „Historia szkoły ciąg dalszy…”. Książkę zaprezentowała autorka, zastępca dyrektora Szkoły Podstawowej w Szumsku, nauczycielka metodyk plastyki P. Leokadia Żukowska.

  Uroczystość uwieńczył śpiew piosenki „Póki Polska żyje w nas…” w wykonaniu starszego nauczyciela muzyki Witolda Weiknisa oraz całej społeczności szkoły.

  Głos Inesy Korwiel, dyrektorki szkoły

  W wielu oczach pojawiły się łzy, ale były to łzy radości i dumy z tego, że jesteśmy Polakami. Na koniec tej samej podniosłej uroczystości głos zabrała dyrektor Inesa Korwiel i goście, którzy życzyli wysokiego poziomu i efektów kształcenia, zadowolenia z pracy zawodowej, wytrwałości i sił, by odważnie porywać się na zdobycie kolejnych osiągnięć twórczych i edukacyjnych oraz pomyślnej realizacji wszelkich planów.

  Dziękujemy za wsparcie finansowe Posłowi do Parlamentu Europejskiego, przewodniczącemu Akcji Wyborczej Polaków na Litwie-Związku Chrześcijańskich Rodzin, prezesowi Związku Polaków na Litwie Waldemarowi Tomaszewskiemu oraz wszystkim, którzy w różny sposób dołączyli się do zrealizowania projektu wydania książki.

  Mamy nadzieję, że ta książka, jak i poprzednia, dostarczy czytelnikom wiele pięknych wrażeń. Składamy również hołd wszystkim, którzy przyczynili się do rozwoju oświaty w Szumsku, tym, którzy tworzyli historię Szkoły Podstawowej w Szumsku sercem, talentem i pracą.

  WIĘCEJ NIŻEJ | Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Czesława Błażewicz,
  Inesa Korwiel

  Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Afisze

  Więcej od autora

  „Witajcie w naszej bajce”: dzieci z „Kasztana” gościły u „Lelewela”

  Na początku potrzebowano śmiałka, który trochę podzieli się swoją krwią. Dzięki „ofiarowanej” krwi dzieciaki z przedszkola „Kasztan” mogły zajrzeć do Królestwa Alchemii i odkryć tajniki nauki. Jako miłośnicy bajek musiały odgadnąć też zagadki o określonych bohaterach: Kopciuszku, Shreku, Aladynie...

  Jubileuszowy spektakl o Nie(Znanej) Monroe w Muzycznym Klubie „Legendos”

  Uczcijmy Dzień Mamy Symbolicznie z okazji Dnia Mamy, ponieważ Monroe marzyła o macierzyństwie, ale takiej możliwości za życia nie miała: „Jeżeli nie mogę być matką, niech przynajmniej będę aktorką. Ja muszę być kimś! I, cokolwiek to jest, chcę być w...

  Do 22 kwietnia przedłużono termin składania ofert w konkursie „Senat – Polonia 2024”

  Nabór wniosków ruszył 18 marca i potrwa do 22 kwietnia br. Cele i zasady konkursu zostały określone w Uchwale nr 3 z 6 marca 2024 r. w sprawie kierunków działań na rzecz Polonii i Polaków za granicą oraz zasad zlecania realizacji zadań publicznych...

  „Diamenty polskiej chóralistyki” w Wilnie

  Koncerty odbędą się: we czwartek, 2 maja o godzinie 19:00 w kościele św. Józefa w dzielnicy Zameczek (ul. Tolminkiemio 4); w piątek, 3 maja o godzinie 19:00 w kościele św. Ducha przy ul. Dominikonų; w sobotę, 4 maja o...