Więcej

  Wykład prof. Krasowskiej — „Biografie językowe: losy ludzi — losy rodzin — losy języków” w Pałacu Władców

  Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej i Stacja Wileńska Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego zapraszają na wykład prof. Heleny Krasowskiej pt. „Biografie językowe: losy ludzi — losy rodzin — losy języków” połączony z prezentacją monografii autorki pt. „Polacy między Donem, Dniestrem a Prutem. Biografie językowe”. Wykład odbędzie się w Pałacu Władców, 21 września, o godz. 18:00.

  Czytaj również...

  Spotkanie poprowadzi dr Małgorzata Kasner, dobrze znana w Wilnie, dwukrotnie dyrektor Instytutu Polskiego.

  Kwestie, które będą poruszane:

  • Co nam zostało z dziedzictwa językowego Pierwszej Rzeczypospolitej?
  • Jak funkcjonował język polski na pograniczu polsko-ukraińsko-rosyjskim i polsko-rumuńskim w XX wieku?
  • Jak często język polski jest obecnie używany we Wschodniej Ukrainie, Rumunii, Mołdawii, m.in. Naddniestrzu?
  • Jaka jest przyszłość regionów wielojęzycznych w Europie?

  Na te i inne pytania będą szukali odpowiedzi prelegentki siódmego wykładu z cyklu „Kolokwia Warszawsko – Wileńskie”, organizowanego w Muzeum Narodowym Litwy „Pałac Władców”.

  Dr hab. Helena Krasowska jest profesorem — w Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego i w Instytucie Slawistyki Polskiej Akademii Nauk; koordynator Stanicy Naddniestrzańskiej SEW.

  Reklama (dobiera algorytm zewnętrzny na podst. ustawień czytelnika)

  Dr Małgorzata Kasner pracuje na stanowisku adiunkta tegoż Instytutu, była dyrektorką Instytutu Polskiego w Wilnie, w latach 2000-2005 i 2009-2015.

  Działalność obu badaczek sięgała i nadal wychodzi — daleko poza ramki naukowe, m.in. w zakresie dyplomacji kulturalnej.

  Wykład odbędzie się w Pałacu Władców, 21 września, o godz. 18:00.

  Językiem wykładu jest polski, z tłumaczeniem symultanicznym na język litewski.

  Wykład będzie połączony z promocją najnowszej książki prof. Krasowskiej.

  Wstęp jest wolny.


  Ambasada RP w Wilnie

  Reklama (dobiera algorytm zewnętrzny na podst. ustawień czytelnika)

  Afisze

  Więcej od autora

  „Przegląd” BM TV z Pietkiewicz, Ilkiewiczem i Janczysem. „Wyborcy chcą Polaków z różnych partii”

  Jerry Meijer: Gorący temat, wybory. Rejon wileński, gdzie Robert Duchniewicz z Litewskiej Partii Socjaldemokratycznej wygrał fotel mera rejonu wileńskiego. Niewielką większością, ale wygrał. Były głosy o nieprawidłowościach, ale też było wielu obserwatorów… Beata Pietkiewicz: Uważam jednak, mimo wielu obaw, że...

  APVA: nowe środki wsparcia na modernizację bloków wielomieszkaniowych

  Mieszkańcy często obawiają się brać się za odnawianie bloku z powodu ciężaru kredytu. Chociaż program modernizacji budynków mieszkalnych jest realizowany od ponad dekady, fakt, że trzeba będzie spłacać kredyt, powstrzymuje mieszkańców kraju przed zobowiązaniami związanymi z remontem mieszkania. Dlatego...

  Pocopotek „Kuriera Wileńskiego” — o byciu pięknym na wiosnę

  Szkoły otworzyły przed nami swoje podwoje, a my — chłopaki i dziewoje — nie spowalniamy naszej ciekawości świata! Pucułka dalej dzieli się swoimi spostrzeżeniami z dziećmi Wileńszczyzny (i nie tylko)! Zapraszamy do kolejnych edycji  Pocopotka! Pocopotkowa koleżanka pisze o pięknych...

  Architekt „zaszczycony monarszym zadowoleniem”

  Dr Jerzy Remer pisał: „Gorliwi zwolennicy Targowicy, w tym biskup Ignacy Massalski, opuszczają stolicę litewską, lecz już 14 czerwca 1793 r. wkroczą do Wilna wojska carskie. Od tej chwili rozpoczyna się tragiczny, 125 lat trwający, okres Wilna w okowach...