Więcej

  „Dzieciństwo w Wielkim Księstwie Litewskim”. Wystawa w Wilnie o „beztroskim wieku”

  13 października w Muzeum Narodowym Pałacu Wielkich Książąt Litewskich w Wilnie zostanie otwarta międzynarodowa wystawa „Beztroski wiek. Dzieciństwo w Wielkim Księstwie Litewskim”.

  Czytaj również...

  Wystawa, poświęcona historii fenomenu dzieciństwa w Wielkim Księstwie Litewskim i Rzeczypospolitej Obojga Narodów, eksponowana będzie do 15 stycznia 2023 r.

  Beztroski wiek

  W każdym czasie dzieci były cenną i nieodłączną częścią rodziny, jednak sam fenomen dzieciństwa w ciągu wieków przeszedł szereg zmian. Od „niedostrzegalnych” w społeczeństwie maluchów do niemowląt na rodzinnych portretach, od krytyki matek zbyt przywiązanych do swoich dzieci do uznania dziecka za jednostkę, osobę, którą należy pod każdym względem pielęgnować — dzieci stopniowo znajdowały swoje miejsce nie tylko w prywatnej, najbliższej i dalszej przestrzeni rodzinnej, ale także w przestrzeni publicznej — w państwie.

  Zapraszamy zwiedzających na wystawę, by na chwilę powrócili do tej beztroskiej epoki i doświadczyli, co znaczyło być dzieckiem w Wielkim Księstwie Litewskim.

  Zaprezentowano prawie 300 obiektów

  Wystawa składa się z czterech części ułożonych tematycznie i chronologicznie, w których zaprezentowano prawie 300 obiektów: portrety, grafiki i rysunki, rękopisy, podręczniki i publikacje wydane z okazji szczególnych wydarzeń, znaleziska archeologiczne, odzież i akcesoria dziecięce, meble, zabawki i broń zabawkową, materiały dydaktyczne i inne historyczne przedmioty związane z dzieciństwem.

  Prezentowane są tematy obejmujące oczekiwanie na dziecko, moment jego narodzin i przeżycia lub moment jego straty, wychowanie, opiekę, zdrowie, ubiór, edukację, rozrywkę, udział w życiu publicznym i role społeczne. Wiele z zachowanych do dziś obiektów odzwierciedla doświadczenia dzieci z najwyższej warstwy społecznej, czyli dzieci magnatów i władców, jednak wystawa ta przedstawia również inny aspekt — mniej uprzywilejowane i często surowe dzieciństwo dzieci porzuconych.

  Zwiedzający z łatwością rozpoznają rzeczy uniwersalnie ważne w życiu dzieci, niezależnie od epoki: rzeczy potrzebne przy opiece nad niemowlęciem, dziecięce meble, zabawki i książki, bez których żadne pokolenie nie mogło się obejść.

  Wizerunki dzieci biednych, jak i potomków władców Litwy i Polski

  W tytule wystawy pobrzmiewa dwoistość fenomenu dzieciństwa — dla niektórych dzieci ten wiek był rzeczywiście najjaśniejszy i najbardziej spokojny, dla wielu ciężar odpowiedzialności ciążył już od najmłodszych lat, zarówno dla dzieci urodzonych w rodzinach chłopskich czy pańszczyźnianych, jak i potomków władców Litwy i Polski.

  Sielankowe portrety rodzin z dziećmi są równoważone przez historie odzwierciedlające losy porzuconych dzieci w Wilnie. Wizerunki dzieci władców promieniujących luksusem uzupełniają opowieści o ogromnych wymaganiach i oczekiwaniach stawianych swoim spadkobiercom przez rodziców i społeczeństwo od pierwszych dni ich życia.

  Obok zabawek i rozpraw zachodnioeuropejskich pedagogów o konieczności zapewnienia dzieciom przestrzeni do samodzielnego poznawania świata, są też instrukcje autorstwa litewskich magnatów, ilustrujące surowe codzienne obowiązki dzieci. Wystawa ukazuje różnorodność doświadczeń dziecięcych, które zależały od płci, statusu społecznego, wieku i okresu, w którym żyło dorastające dziecko.

  Na wystawie będą prezentowane obiekty m. in. z następujących polskich muzeów:

  • Muzeum Narodowego w Warszawie;
  • Zamku Królewskiego w Warszawie:
  • Zamku Królewskiego na Wawelu;
  • Muzeum Narodowego w Krakowie;
  • Archiwum Głównego Akt Dawnych;
  • Zakładu Narodowego im. Ossolińskich;
  • Muzeum Ziemi Międzyrzeckiej im. Alfa Kowalskiego;
  • ze zbiorów Macieja Radziwiłła.

  Organizator:

  Muzeum Narodowe Pałac Wielkich Książąt Litewskich w Wilnie

  Partner:

  Instytut Polski w Wilnie


  Instytut Polski w Wilnie

  Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Afisze

  Więcej od autora

  „Diamenty polskiej chóralistyki” w Wilnie

  Koncerty odbędą się: we czwartek, 2 maja o godzinie 19:00 w kościele św. Józefa w dzielnicy Zameczek (ul. Tolminkiemio 4); w piątek, 3 maja o godzinie 19:00 w kościele św. Ducha przy ul. Dominikonų; w sobotę, 4 maja o...

  „Powstali 1863–64”. Wystawa Muzeum Historii Polski w Wilnie

  Plenerowa wystawa zorganizowana z okazji 160. rocznicy Powstania Styczniowego będzie prezentowana na dziedzińcu Muzeum Narodowego — Pałacu Wielkich Książąt Litewskich w Wilnie. Pierwsza część — historia powstania 1863–1864 przedstawiona w szesnastu pawilonach Ekspozycja w litewskiej, polskiej i angielskiej wersji językowej składa się...

  Przegląd BM TV z Jerzym Wójcickim, redaktorem naczelnym „Słowa Polskiego” w Winnicy, na Ukrainie

  Rajmund Klonowski: Jak się ma „Słowo Polskie” obecnie? Jak wpływa na to sytuacja rosyjskiej agresji na Ukrainę? Zacznijmy od tego, kto jest czytelnikiem „Słowa Polskiego”? Jerzy Wójcicki: Jesteśmy jednym z trzech polskojęzycznych czasopism na Ukrainie, po „Dzienniku Kijowskim”, „Kurierze Galicyjskim”....

  „Nadzieja wtedy się rozpala, kiedy miłość pochyla się nad bólem”. Opowieść Elvyry

  — Los wystawił mnie na wiele trudnych prób — zaczyna swą opowieść pochodząca z Olity Elvyra. — Czasami nawet mam wrażenie, że całe moje życie to jedna wielka próba. Tę ostatnią przetrwała, jak twierdzi, tylko dzięki ludziom szlachetnego serca, którzy...