Więcej

  „Dzieciństwo w Wielkim Księstwie Litewskim”. Wystawa w Wilnie o „beztroskim wieku”

  13 października w Muzeum Narodowym Pałacu Wielkich Książąt Litewskich w Wilnie zostanie otwarta międzynarodowa wystawa „Beztroski wiek. Dzieciństwo w Wielkim Księstwie Litewskim”.

  Czytaj również...

  Wystawa, poświęcona historii fenomenu dzieciństwa w Wielkim Księstwie Litewskim i Rzeczypospolitej Obojga Narodów, eksponowana będzie do 15 stycznia 2023 r.

  Beztroski wiek

  W każdym czasie dzieci były cenną i nieodłączną częścią rodziny, jednak sam fenomen dzieciństwa w ciągu wieków przeszedł szereg zmian. Od „niedostrzegalnych” w społeczeństwie maluchów do niemowląt na rodzinnych portretach, od krytyki matek zbyt przywiązanych do swoich dzieci do uznania dziecka za jednostkę, osobę, którą należy pod każdym względem pielęgnować — dzieci stopniowo znajdowały swoje miejsce nie tylko w prywatnej, najbliższej i dalszej przestrzeni rodzinnej, ale także w przestrzeni publicznej — w państwie.

  Zapraszamy zwiedzających na wystawę, by na chwilę powrócili do tej beztroskiej epoki i doświadczyli, co znaczyło być dzieckiem w Wielkim Księstwie Litewskim.

  Zaprezentowano prawie 300 obiektów

  Reklama (dobiera algorytm zewnętrzny na podst. ustawień czytelnika)

  Wystawa składa się z czterech części ułożonych tematycznie i chronologicznie, w których zaprezentowano prawie 300 obiektów: portrety, grafiki i rysunki, rękopisy, podręczniki i publikacje wydane z okazji szczególnych wydarzeń, znaleziska archeologiczne, odzież i akcesoria dziecięce, meble, zabawki i broń zabawkową, materiały dydaktyczne i inne historyczne przedmioty związane z dzieciństwem.

  Prezentowane są tematy obejmujące oczekiwanie na dziecko, moment jego narodzin i przeżycia lub moment jego straty, wychowanie, opiekę, zdrowie, ubiór, edukację, rozrywkę, udział w życiu publicznym i role społeczne. Wiele z zachowanych do dziś obiektów odzwierciedla doświadczenia dzieci z najwyższej warstwy społecznej, czyli dzieci magnatów i władców, jednak wystawa ta przedstawia również inny aspekt — mniej uprzywilejowane i często surowe dzieciństwo dzieci porzuconych.

  Zwiedzający z łatwością rozpoznają rzeczy uniwersalnie ważne w życiu dzieci, niezależnie od epoki: rzeczy potrzebne przy opiece nad niemowlęciem, dziecięce meble, zabawki i książki, bez których żadne pokolenie nie mogło się obejść.

  Wizerunki dzieci biednych, jak i potomków władców Litwy i Polski

  W tytule wystawy pobrzmiewa dwoistość fenomenu dzieciństwa — dla niektórych dzieci ten wiek był rzeczywiście najjaśniejszy i najbardziej spokojny, dla wielu ciężar odpowiedzialności ciążył już od najmłodszych lat, zarówno dla dzieci urodzonych w rodzinach chłopskich czy pańszczyźnianych, jak i potomków władców Litwy i Polski.

  Sielankowe portrety rodzin z dziećmi są równoważone przez historie odzwierciedlające losy porzuconych dzieci w Wilnie. Wizerunki dzieci władców promieniujących luksusem uzupełniają opowieści o ogromnych wymaganiach i oczekiwaniach stawianych swoim spadkobiercom przez rodziców i społeczeństwo od pierwszych dni ich życia.

  Obok zabawek i rozpraw zachodnioeuropejskich pedagogów o konieczności zapewnienia dzieciom przestrzeni do samodzielnego poznawania świata, są też instrukcje autorstwa litewskich magnatów, ilustrujące surowe codzienne obowiązki dzieci. Wystawa ukazuje różnorodność doświadczeń dziecięcych, które zależały od płci, statusu społecznego, wieku i okresu, w którym żyło dorastające dziecko.

  Na wystawie będą prezentowane obiekty m. in. z następujących polskich muzeów:

  • Muzeum Narodowego w Warszawie;
  • Zamku Królewskiego w Warszawie:
  • Zamku Królewskiego na Wawelu;
  • Muzeum Narodowego w Krakowie;
  • Archiwum Głównego Akt Dawnych;
  • Zakładu Narodowego im. Ossolińskich;
  • Muzeum Ziemi Międzyrzeckiej im. Alfa Kowalskiego;
  • ze zbiorów Macieja Radziwiłła.

  Organizator:

  Muzeum Narodowe Pałac Wielkich Książąt Litewskich w Wilnie

  Partner:

  Instytut Polski w Wilnie


  Instytut Polski w Wilnie

  Reklama (dobiera algorytm zewnętrzny na podst. ustawień czytelnika)

  Afisze

  Więcej od autora

  Po raz czwarty wręczono nagrody „Semper Fidelis”

  „Opisujecie świat, który jest głęboko w nas” — powiedział do nagrodzonych prezes IPN dr Karol Nawrocki. Wyróżnienie co roku otrzymują osoby, instytucje i organizacje społeczne za szczególnie aktywny udział w upamiętnianiu dziedzictwa polskich Kresów Wschodnich na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz...

  Bożonarodzeniowy bieg w tym roku wyjątkowy — w świetle świątecznych iluminacji

  Ubranie podczas biegu Uczestników biegu, który odbędzie się już 10 grudnia, zaprasza się do współtworzenia świątecznego nastroju: przebrania się nie tylko w świąteczne stroje, ale także w girlandy ze światełek, świecące kapelusze czy inne akcenty. Oferowane dystanse — 12 km, 6...

  Obchody Międzynarodowego Dnia Tolerancji w Gimnazjum w Awiżeniach

  W tym roku symbolem towarzyszącym obchodom był Dom Tolerancji. Ludzie funkcjonują w społeczeństwie podobnie jak w domu wielopiętrowym, zamieszkiwanym przez wiele osób będących dla siebie sąsiadami, co nie przeszkadza w budowaniu wzajemnych relacji. Czasami jednak różnice między ludźmi mogą...

  Tegoroczną Nagrodę Wolności poświęcono prezydentowi Ukrainy Wołodymyrowi Zełenskiemu

  Ukraina — państwo demokratyczne „Dzisiaj Ukraina jest europejskim państwem demokratycznym, które musi walczyć o przetrwanie swojego terytorium, kultury i narodu, a także o wolność nas wszystkich. Dlatego Komisja Nagrody Wolności proponuje przyznać tegoroczną Nagrodę Wolności prezydentowi Ukrainy za zasługi jego...