Więcej

  Mer Maria Rekść: Zrekompensujemy wzrost cen ogrzewania

  Ceny nośników energii i ogrzewania nadal rosną, dlatego Samorząd Rejonu Wileńskiego nieustannie szuka sposobów i dokłada wszelkich starań, by zmniejszyć rosnące wydatki mieszkańców na ogrzewanie. Wzorem roku ubiegłego w tym roku Rada Samorządu Rejonu Wileńskiego również pochyli się nad tym, jak pomóc mieszkańcom zmniejszyć wydatki na ogrzewanie – zamiar rozpatrywania na posiedzeniu rady pakietu pomocowego dla mieszkańców komentuje mer rejonu wileńskiego Maria Rekść.

  Czytaj również...

  Obecnie w Samorządzie Rejonu Wileńskiego prowadzone są prace nad projektem uchwały rady, na mocy którego władze rejonu wileńskiego zamierzają subsydiować znaczną część ceny na ogrzewanie scentralizowane. Mieszkańcy coraz częściej pytają o to, jaki będzie bieżący sezon grzewczy. Samorząd zwraca w tym kontekście uwagę, że ogrzewanie na Litwie drożeje z powodu rosnących na rynku cen na gaz i biopaliwa.

  Ceny bazowe ogrzewania ustala dla przedsiębiorstw dostarczających energię VERT (Państwowa Rada Regulacji Energetyki). Na cenę ogrzewania składają się: część stała, część zmienna, VAT. Stała część ceny zależy od wydatków na personel, zużycie infrastruktury, jej remontu, kosztów administracyjnych i innych niezbędnych wydatków. Na zmienną część ceny składają się koszty gazu, biopaliw, węgla i energii elektrycznej. Ceny paliw ulegają wahaniom, dlatego zmienna część ceny ciepła jest przeliczana co miesiąc. Ta część stanowi największą część ceny ogrzewania i ma największy wpływ na rachunki.

  W odpowiedzi na gigantyczną inflację radni rejonu wileńskiego podczas wrześniowego posiedzenia zatwierdzili nowe, wyższe średnie ceny paliw, na podstawie których będą naliczane rekompensaty wydatków na ogrzewanie dla mieszkańców o niskich dochodach. Decyzja radnych podwileńskich pozwoli zapewnić, by mieszkańcy rejonu wileńskiego o niskich dochodach otrzymali większą rekompensatę wydatków na ogrzewanie.

  Reklama (dobiera algorytm zewnętrzny na podst. ustawień czytelnika)

  Czytaj więcej: Mieszkańcy otrzymają większą rekompensatę wydatków na ogrzewanie

  Przypominamy, że w styczniu–marcu 2022 r. Samorząd Rejonu Wileńskiego wyciągnął pomocną dłoń do mieszkańców korzystających z ogrzewania centralnego. W minionym sezonie grzewczym samorząd pokrył aż do 53 proc. kosztów ogrzewania, co oznacza, że mieszkańcy otrzymywali rachunki za ogrzewanie niższe o ponad połowę.

  Dodatkowo, w reakcji na gwałtowny wzrost cen, 18 lutego br. Rada Samorządu Rejonu Wileńskiego postanowiła udzielić wsparcia finansowego również dla mieszkańców domów indywidualnych. Jednorazowa pomoc finansowa w wysokości 100 euro była przyznawana mieszkańcom, których dochód nie przekraczał 387 euro miesięcznie na członka rodziny. Wsparcie w wysokości 50 euro było przyznawane mieszkańcom lub rodzinom, których dochód na członka rodziny przekraczał 387 euro miesięcznie. Pomoc finansową Samorząd pokrył z własnego budżetu.

  – Wszyscy mieszkańcy, którzy obserwują i ciekawią się obecnymi realiami, wiedzą, że w tym sezonie grzewczym za ogrzewanie może przyjść zapłacić więcej niż w minionym, ale Samorząd Rejonu Wileńskiego i dalej będzie dokładał wszelkich starań, by w sposób odczuwalny wspomóc swoich mieszkańców, by wzrost cen odczuli oni jak najmniej – o planowanym wsparciu mówi mer Maria Rekść.

  – Jesteśmy świadomi, że rachunki za ogrzewanie napawają strachem, dlatego ważne jest, by mieszkańcy aktywnie śledzili informacje i korzystali z oferowanego wsparcia. Rekompensaty może otrzymać w tym roku więcej osób, dodatkowo łatwiejszy stał się sam tryb ubiegania się o nie, kiedy na cały sezon grzewczy wystarczy jeden wniosek o przyznanie rekompensaty. Pracownicy samorządu i gmin są gotowi udzielić wszelkich niezbędnych informacji w sprawie przyznawania rekompensat. Nawołuję więc, byśmy tymi informacjami dzielili się z członkami swoich rodzin, sąsiadami i wszystkimi, dla których wiedza o wsparciu jest jak najbardziej aktualna – nawołuje mer Rekść.


  Tłum. L24.Lt

  Reklama (dobiera algorytm zewnętrzny na podst. ustawień czytelnika)

  Afisze

  Więcej od autora

  Mer Maria Rekść spotkała się z młodzieżą rejonu wileńskiego

  Młodzież powitała w Samorządzie mer rejonu wileńskiego Maria Rekść wraz ze swoją drużyną: sekretarzem Rady Elżbietą Jankowską oraz doradcami mera: Aliną Tunkiewicz, Aliną Bernatowicz, Beatą Aleksandrowicz, Mileną Geczis, Edwardzem Jedzińskim oraz koordynatorką współpracy międzyinstytucjonalnej Samorządu Rejonu Wileńskiego Julianną Lipińską. Mer...

  Obiekt w rejonie wileńskim przykuł uwagę słynnych architektów

  Fachowcy ze znanej pracowni architektonicznej „Architektūros linija” („Linia architektoniczna”) dostrzegli potencjał Geograficznego Centrum Europy, które charakteryzuje się wyjątkową lokalizacją i historią. Zawodowcy będą pracować nad większą rozpoznawalnością obiektu wśród turystów, zapewniając mu wygląd estetyczny i nowoczesny. Architekci Faustas Lasys i...

  Samorząd podpisał ze studentami pierwsze umowy stypendialne

  W sierpniu Rada Samorządu Rejonu Wileńskiego zatwierdziła pakiet motywacyjny dla studentów zainicjowany przez mer Samorządu Rejonu Wileńskiego Marię Rekść, w tym stypendia w wysokości 250 euro/mies. We wrześniu z kolei radni podwileńscy zatwierdzili listę zawodów priorytetowych do ubiegania się...

  Renowacja dworku w Mazuryszkach nabiera rozpędu

  Samorząd Rejonu Wileńskiego na początku kwietnia br. podpisał umowę o uporządkowanie dworku w Mazuryszkach. Planowane w projekcie zmiany infrastrukturalne obejmują dostosowanie budynku do potrzeb zwiedzających, w tym niepełnosprawnych, zakup nowego sprzętu i mebli. Prace rozpoczęły się na wiosnę, obecnie...