Więcej

  Mer Maria Rekść: Zrekompensujemy wzrost cen ogrzewania

  Ceny nośników energii i ogrzewania nadal rosną, dlatego Samorząd Rejonu Wileńskiego nieustannie szuka sposobów i dokłada wszelkich starań, by zmniejszyć rosnące wydatki mieszkańców na ogrzewanie. Wzorem roku ubiegłego w tym roku Rada Samorządu Rejonu Wileńskiego również pochyli się nad tym, jak pomóc mieszkańcom zmniejszyć wydatki na ogrzewanie – zamiar rozpatrywania na posiedzeniu rady pakietu pomocowego dla mieszkańców komentuje mer rejonu wileńskiego Maria Rekść.

  Czytaj również...

  Obecnie w Samorządzie Rejonu Wileńskiego prowadzone są prace nad projektem uchwały rady, na mocy którego władze rejonu wileńskiego zamierzają subsydiować znaczną część ceny na ogrzewanie scentralizowane. Mieszkańcy coraz częściej pytają o to, jaki będzie bieżący sezon grzewczy. Samorząd zwraca w tym kontekście uwagę, że ogrzewanie na Litwie drożeje z powodu rosnących na rynku cen na gaz i biopaliwa.

  Ceny bazowe ogrzewania ustala dla przedsiębiorstw dostarczających energię VERT (Państwowa Rada Regulacji Energetyki). Na cenę ogrzewania składają się: część stała, część zmienna, VAT. Stała część ceny zależy od wydatków na personel, zużycie infrastruktury, jej remontu, kosztów administracyjnych i innych niezbędnych wydatków. Na zmienną część ceny składają się koszty gazu, biopaliw, węgla i energii elektrycznej. Ceny paliw ulegają wahaniom, dlatego zmienna część ceny ciepła jest przeliczana co miesiąc. Ta część stanowi największą część ceny ogrzewania i ma największy wpływ na rachunki.

  W odpowiedzi na gigantyczną inflację radni rejonu wileńskiego podczas wrześniowego posiedzenia zatwierdzili nowe, wyższe średnie ceny paliw, na podstawie których będą naliczane rekompensaty wydatków na ogrzewanie dla mieszkańców o niskich dochodach. Decyzja radnych podwileńskich pozwoli zapewnić, by mieszkańcy rejonu wileńskiego o niskich dochodach otrzymali większą rekompensatę wydatków na ogrzewanie.

  Czytaj więcej: Mieszkańcy otrzymają większą rekompensatę wydatków na ogrzewanie

  Przypominamy, że w styczniu–marcu 2022 r. Samorząd Rejonu Wileńskiego wyciągnął pomocną dłoń do mieszkańców korzystających z ogrzewania centralnego. W minionym sezonie grzewczym samorząd pokrył aż do 53 proc. kosztów ogrzewania, co oznacza, że mieszkańcy otrzymywali rachunki za ogrzewanie niższe o ponad połowę.

  Dodatkowo, w reakcji na gwałtowny wzrost cen, 18 lutego br. Rada Samorządu Rejonu Wileńskiego postanowiła udzielić wsparcia finansowego również dla mieszkańców domów indywidualnych. Jednorazowa pomoc finansowa w wysokości 100 euro była przyznawana mieszkańcom, których dochód nie przekraczał 387 euro miesięcznie na członka rodziny. Wsparcie w wysokości 50 euro było przyznawane mieszkańcom lub rodzinom, których dochód na członka rodziny przekraczał 387 euro miesięcznie. Pomoc finansową Samorząd pokrył z własnego budżetu.

  – Wszyscy mieszkańcy, którzy obserwują i ciekawią się obecnymi realiami, wiedzą, że w tym sezonie grzewczym za ogrzewanie może przyjść zapłacić więcej niż w minionym, ale Samorząd Rejonu Wileńskiego i dalej będzie dokładał wszelkich starań, by w sposób odczuwalny wspomóc swoich mieszkańców, by wzrost cen odczuli oni jak najmniej – o planowanym wsparciu mówi mer Maria Rekść.

  – Jesteśmy świadomi, że rachunki za ogrzewanie napawają strachem, dlatego ważne jest, by mieszkańcy aktywnie śledzili informacje i korzystali z oferowanego wsparcia. Rekompensaty może otrzymać w tym roku więcej osób, dodatkowo łatwiejszy stał się sam tryb ubiegania się o nie, kiedy na cały sezon grzewczy wystarczy jeden wniosek o przyznanie rekompensaty. Pracownicy samorządu i gmin są gotowi udzielić wszelkich niezbędnych informacji w sprawie przyznawania rekompensat. Nawołuję więc, byśmy tymi informacjami dzielili się z członkami swoich rodzin, sąsiadami i wszystkimi, dla których wiedza o wsparciu jest jak najbardziej aktualna – nawołuje mer Rekść.


  Tłum. L24.Lt

  Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Afisze

  Więcej od autora

  Zapraszamy do udziału w konkursowej wystawie wicia palm „Najpiękniejsza palma Wileńszczyzny”

  Osoby chcące wziąć udział w wystawie konkursowej, powinny przedstawić komisji kompozycję tradycyjnych palm w kształcie wałka, rózeczki, wieńca, serca, składającą się z 3–5 palm. Wysokość palm powinna wynosić od 25 do 80 cm. Kompozycje muszą być w dobrym stanie,...

  Samorząd Rejonu Wileńskiego stał się akcjonariuszem KP TransINVEST

  Jak zapewnia mer Duchniewicz, obie strony będą ściśle współpracować na rzecz popularyzacji piłki nożnej, promowania zajętości dzieci i młodzieży oraz zdrowego stylu życia, a także zwiększania rozpoznawalności rejonu wileńskiego. Ponadto jest to szansa dla mieszkańców na posiadanie w swoim...

  Samorząd i powiat myszkowski zmierzają w kierunku nowego partnerstwa

  List intencyjny podpisali: przewodniczący Rady Powiatu w Myszkowie Mariusz Karkocha, starosta Myszkowa Piotr Kołodziejczyk, kierownik Wydziału Promocji i Współpracy Międzynarodowej Samorządu Rejonu Wileńskiego Jolanta Gulbinowicz oraz starosta gminy Niemenczyn Waleria Stakauskaitė. List intencyjny to zasadniczy krok w kierunku umowy...

  Samorząd Rejonu Wileńskiego będzie nadal subsydiować część kosztów ogrzewania

  Opłata dla mieszkańców za centralnie dostarczaną energię cieplną będzie mogła zmieniać się co miesiąc w zależności od średniej ceny ciepła na Litwie, ogłaszanej co miesiąc przez Państwowy Urząd Regulacji Energetyki. Przykładowo, średnia cena ciepła ogłoszona w styczniu w kraju...