Więcej

  Realizacja ostatniego etapu projektu Erasmus+ „Potyczki matematyczno–językowe na europejskim szczeblu”

  W dniach 19–23 września w ramach zakończenia i podsumowania projektu Erasmus+ „Potyczki matematyczno-językowe na europejskim szczeblu” Gimnazjum im. Jana Śniadeckiego w Solecznikach gościło nauczycieli z Zespołu Szkół nr 6 im. Króla Jana III Sobieskiego w Jastrzębiu-Zdroju (Polska) i z Zespołu Szkół Handlowych w Tecklenburger Land w Ibbenbüren (z Kaufmännischen Schulen Tecklenburger Land – KSTL; Niemcy).

  Czytaj również...

  Celem projektu, który trwał dwa lata, było doskonalenie kompetencji matematycznych i językowych (języka angielskiego) uczniów, pobudzenie ciekawości związanej z nauką tych przedmiotów, motywowanie do stania się w przyszłości wszechstronnie wykształconymi obywatelami Europy.

  W projekcie opartym na wymianie uczestniczyli nauczyciele matematyki i języka angielskiego oraz uczniowie. Uwaga uczestników projektu była skierowana na zwiększenie jakości nauczania tych przedmiotów poprzez dzielenie się doświadczeniem z partnerami projektu, skutecznymi przykładami wykorzystania zasobów ludzkich, przykładami usprawnienia pracy nauczyciela w doborze środków dydaktycznych, planowaniem lekcji oraz stosowaniem różnorodnych metod na lekcjach matematyki i języka angielskiego.

  To uczniowie byli głównymi bohaterami projektu — ich zdolności
  | Fot. archiwum szkolne

  Projekt wysunął na pierwszy plan ucznia — doskonalenie jego kompetencji z matematyki i języka angielskiego, rozwijanie pasji i radości z rozwiązywania zadań matematycznych poprzez obserwację ich zastosowania w życiu codziennym w różnych dziedzinach, jak również w gospodarce europejskiej, doskonalenie logicznego myślenia oraz analizę i wyciąganie wniosków (dzięki uczestnictwu w grach planszowych i logicznych).

  Reklama (dobiera algorytm zewnętrzny na podst. ustawień czytelnika)

  Czytaj więcej: „Rodzina – autorytet w wychowaniu” tematem konferencji w Solecznikach

  Pomimo że projekt miał bardzo konkretne zadania, jako gościnni gospodarze, przywitaliśmy międzynarodową delegację uczestników świątecznym koncertem szkolnego zespołu pieśni i tańca „Solczanka”. Natomiast po spotkaniu z merem rejonu solecznickiego, panem Zdzisławem Palewiczem, delegacja udała się do Taboryszek, gdzie goście zapoznali się z życiem i dziełami artystki ludowej Anny Krepsztul.

  Czytaj więcej: „Widzieć piękno nawet w szarej pogodzie”. 90. urodziny śp. Anny Krepsztul

  Kolejne dni upłynęły pracowicie i twórczo. Uczestnicy projektu wzięli udział w organizowanych — przez szkolnych socjalnych pedagogów Lucję Szuszkiewicz i Gitanę Szablińską oraz logopedę Reginą Objedkową — warsztatach psychologiczno-pedagogicznych, zwiedzili Wilno, Druskienniki, uczestniczyli nawet w zajęciach edukacyjnych „Jak się rodzi ser?”, poznali bliżej życie sów, sokołów, jastrzębi w parku w Rudominie.

  Nauczyciele Gimnazjum im. Jana Śniadeckiego w Solecznikach podzielili się swym doświadczeniem, zaprosili gości na lekcje: nauczycielka Ludmiła Kuklienė przeprowadziła odwróconą lekcję na temat „Flipped lesson: presentation: putting skills into action”, panie od matematyki Anna Mackiewicz i Olga Narkun — lekcję na temat „Poszukiwanie skarbu”. Nauczycielki Jowita Boguszewicz i Diana Kondrackaja podczas lekcji technologii informacyjnych nie tylko pokazały lekcję na temat „Ulotka o projekcie ERASMUS+”, lecz stworzyły także gościom możliwość własnoręcznego wykonania ulotki.

  Celem projektu było doskonalenie kompetencji uczniów poprzez współpracę
  | Fot. archiwum szkolne

  Podczas podsumowania wszyscy uczestnicy projektu ocenili działania projektowe jako bardzo pożyteczne. Uznano, że wszystkie założenia i cele projektu zostały pomyślnie zrealizowane. Partnerzy podziękowali za owocną współpracę i wyrazili chęć tworzenia i realizacji nowych wspólnych projektów.


  Leokadia Palewicz,
  koordynator projektu

  Reklama (dobiera algorytm zewnętrzny na podst. ustawień czytelnika)

  Afisze

  Więcej od autora

  Pod patronatem Šimonytė i Morawieckiego. „Chwała Rzeczypospolitej — Wojewódzki Mundur Szlachecki” z koncertem

  Fascynujący świat Rzeczypospolitej Obojga Narodów Narodowy strój szlachecki przynależny tak województwom koronnym, jak i litewskim, wprowadzi widzów w oszałamiający bogactwem świat potężnego państwa, które stojąc na skrzyżowaniu jakże wielu kultur i cywilizacji, skupiało i twórczo przetwarzało w sobie ich wielką...

  Konkurs „Kocham Polskę — BÓG, HONOR, OJCZYZNA”

  Celem konkursu jest pogłębianie m.in.: poczucia dumy z Polski, historii kraju, bycia Polakiem, dbania o dobre imię Polski, niezależnie od kraju zamieszkania, dbałość i pielęgnacja tradycji rodzinnych Polaków i osób pochodzenia polskiego, troska o pielęgnację kultury i tradycji polskiej....

  Uniwersytet Wileński podpisał umowę o współpracy ze Szczecinem

  Konsultacje dotyczące relacji i współpracy prowadzili: ze strony Uniwersytetu Szczecińskiego — prorektor ds. organizacyjnych prof. Kinga Flaga-Gieruszyńska oraz dziekan Wydziału Prawa i Administracji dr. hab. Ewelina Cała-Wacinkiewicz, a ze strony Uniwersytetu Wileńskiego — prodziekan ds. Studiów Wydziału Prawa prof....

  Widowisko „Narodzony na Sianie” w Wilnie i Nowej Wilejce

  19 grudnia o godz. 19:00 w Domu Kultury Polskiej w Wilnie oraz 21 grudnia o godz. 18:00 w Centrum Kultury w Nowej Wilejce. Widowisko wprowadzające w zadumę Widowisko muzyczne „Narodzony na sianie” — widowisko wprowadzające w zadumę i refleksję w...