Więcej

  Celem Samorządu Rejonu Wileńskiego jest zwiększanie atrakcyjności podwileńskich miejscowości

  Samorząd Rejonu Wileńskiego jest samorządem pierścieniowym. Jego siedziba znajduje się w Wilnie, zaś wokół miasta stołecznego powstają perspektywiczne ośrodki gminne z dużym potencjałem urbanistycznym.

  Czytaj również...

  Już w 2009 r. ogólny plan zakładał, że tożsamość krajobrazu będzie nieuchronnie stawała się coraz bardziej kosmopolityczna, dlatego szczególnie ważne jest zachowanie specyficznych tradycji modelu przestrzennego miejscowości czy zagród na Wileńszczyźnie, a także ich historycznych elementów architektonicznych.

  Atrakcyjność środowiska samorząd zamierza zwiększać poprzez infrastrukturę rekreacyjną, wyjątkowość zaś – poprzez zachowywanie kompleksów dziedzictwa kulturowego i ich wielofunkcyjne zastosowanie. Głównym celem określonym w ogólnym planie rozwoju terytorium rejonu wileńskiego jest harmonijny (zrównoważony) rozwój oparty na trzech celach strategicznych:

  1) poprawa jakości życia mieszkańców, promocja edukacji i samokształcenia, rozwój infrastruktury społeczno-kulturalnej i technicznej;

  2) wspieranie rozwoju gospodarczego samorządu poprzez terytorialne różnicowanie działalności gospodarczej z uwzględnieniem specyfiki terytorialnej, stosowanie konwersji funkcjonalnej oraz postępowych technologii, wspieranie konkurencyjności;

  3) zwiększanie atrakcyjności środowiska poprzez m.in. zachowywanie cennych cech krajobrazu oraz podkreślanie specyfiki krajobrazu.

  W ostatnich latach Samorząd Rejonu Wileńskiego zrealizował serię projektów, w ramach których odnowiono oblicze miast i wsi: w Mejszagole uporządkowano targowisko, zakończono renowację pałacu Houwaltów, wzniesiono dobudówkę przedszkola „Pelėdziukas” w Pogirach, którą samorząd określa jako pierwszą większą budowę w rejonie wileńskim opartą na zrównoważonym zastosowaniu materiałów.

  Pomysł udziału w projekcie „Išmanusis miestas 9” (Inteligentne miasto 9) w Samorządzie Rejonu Wileńskiego powstał z obserwacji rozwiązań zastosowanych przy tworzeniu przestrzeni publicznych na terenach, które obejmuje ten projekt. – Projekt Structum to świetna platforma dla samorządów, aby pozyskać nowoczesne pomysły w celu zwiększania atrakcyjności miejscowości podwileńskich, ulepszania i tworzenia bezpiecznych, zrównoważonych i atrakcyjnych przestrzeni zarówno dla lokalnych mieszkańców, jak i gości. Nie ulega wątpliwości, że inwestowanie w przestrzenie publiczne to znacząca i długofalowa inwestycja we współpracę samorządu z mieszkańcami, oparta na zaufaniu i wzajemnym wsparciu – mówi Maria Rekść, mer rejonu wileńskiego.

  Czytaj więcej: Mistrzostwa rejonu wileńskiego w krosie w Niemenczynie

  Samorząd wybrał trzy kompleksy: Centrum Geograficzne Europy, plażę w Suderwie i park w Skojdziszkach. Każdy z nich ma inny charakter, ale łączy je szczególne środowisko, na które wpływ ma dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe, do tego każdy z tych obiektów ma już pewien zarys historyczny. Samorząd poszukuje oryginalnego rozwiązania architektonicznego, by stworzyć w tych miejscach dynamiczne, wygodne i atrakcyjne dla ludzi kompleksy rekreacyjne, których popularność doceniliby nie tylko mieszkańcy lokalni, ale również mieszkańcy całego kraju.


  Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Afisze

  Więcej od autora

  Inwestycje w infrastrukturę rejonu wileńskiego: w planach 6,4 mln euro

  Mer rejonu wileńskiego Robert Duchniewicz podkreśla, że wkład w rozwój infrastruktury jest ważnym narzędziem finansowym realizacji projektów infrastrukturalnych, które w dłuższej perspektywie wywierają istotny pozytywny wpływ na dobrobyt lokalnych mieszkańców. Zdaniem mera ten plan odzwierciedla jeden z głównych priorytetów...

  Zapraszamy do udziału w konkursowej wystawie wicia palm „Najpiękniejsza palma Wileńszczyzny”

  Osoby chcące wziąć udział w wystawie konkursowej, powinny przedstawić komisji kompozycję tradycyjnych palm w kształcie wałka, rózeczki, wieńca, serca, składającą się z 3–5 palm. Wysokość palm powinna wynosić od 25 do 80 cm. Kompozycje muszą być w dobrym stanie,...

  Samorząd Rejonu Wileńskiego stał się akcjonariuszem KP TransINVEST

  Jak zapewnia mer Duchniewicz, obie strony będą ściśle współpracować na rzecz popularyzacji piłki nożnej, promowania zajętości dzieci i młodzieży oraz zdrowego stylu życia, a także zwiększania rozpoznawalności rejonu wileńskiego. Ponadto jest to szansa dla mieszkańców na posiadanie w swoim...

  Samorząd i powiat myszkowski zmierzają w kierunku nowego partnerstwa

  List intencyjny podpisali: przewodniczący Rady Powiatu w Myszkowie Mariusz Karkocha, starosta Myszkowa Piotr Kołodziejczyk, kierownik Wydziału Promocji i Współpracy Międzynarodowej Samorządu Rejonu Wileńskiego Jolanta Gulbinowicz oraz starosta gminy Niemenczyn Waleria Stakauskaitė. List intencyjny to zasadniczy krok w kierunku umowy...