Więcej

  Celem Samorządu Rejonu Wileńskiego jest zwiększanie atrakcyjności podwileńskich miejscowości

  Samorząd Rejonu Wileńskiego jest samorządem pierścieniowym. Jego siedziba znajduje się w Wilnie, zaś wokół miasta stołecznego powstają perspektywiczne ośrodki gminne z dużym potencjałem urbanistycznym.

  Czytaj również...

  Już w 2009 r. ogólny plan zakładał, że tożsamość krajobrazu będzie nieuchronnie stawała się coraz bardziej kosmopolityczna, dlatego szczególnie ważne jest zachowanie specyficznych tradycji modelu przestrzennego miejscowości czy zagród na Wileńszczyźnie, a także ich historycznych elementów architektonicznych.

  Atrakcyjność środowiska samorząd zamierza zwiększać poprzez infrastrukturę rekreacyjną, wyjątkowość zaś – poprzez zachowywanie kompleksów dziedzictwa kulturowego i ich wielofunkcyjne zastosowanie. Głównym celem określonym w ogólnym planie rozwoju terytorium rejonu wileńskiego jest harmonijny (zrównoważony) rozwój oparty na trzech celach strategicznych:

  1) poprawa jakości życia mieszkańców, promocja edukacji i samokształcenia, rozwój infrastruktury społeczno-kulturalnej i technicznej;

  Reklama (dobiera algorytm zewnętrzny na podst. ustawień czytelnika)

  2) wspieranie rozwoju gospodarczego samorządu poprzez terytorialne różnicowanie działalności gospodarczej z uwzględnieniem specyfiki terytorialnej, stosowanie konwersji funkcjonalnej oraz postępowych technologii, wspieranie konkurencyjności;

  3) zwiększanie atrakcyjności środowiska poprzez m.in. zachowywanie cennych cech krajobrazu oraz podkreślanie specyfiki krajobrazu.

  W ostatnich latach Samorząd Rejonu Wileńskiego zrealizował serię projektów, w ramach których odnowiono oblicze miast i wsi: w Mejszagole uporządkowano targowisko, zakończono renowację pałacu Houwaltów, wzniesiono dobudówkę przedszkola „Pelėdziukas” w Pogirach, którą samorząd określa jako pierwszą większą budowę w rejonie wileńskim opartą na zrównoważonym zastosowaniu materiałów.

  Pomysł udziału w projekcie „Išmanusis miestas 9” (Inteligentne miasto 9) w Samorządzie Rejonu Wileńskiego powstał z obserwacji rozwiązań zastosowanych przy tworzeniu przestrzeni publicznych na terenach, które obejmuje ten projekt. – Projekt Structum to świetna platforma dla samorządów, aby pozyskać nowoczesne pomysły w celu zwiększania atrakcyjności miejscowości podwileńskich, ulepszania i tworzenia bezpiecznych, zrównoważonych i atrakcyjnych przestrzeni zarówno dla lokalnych mieszkańców, jak i gości. Nie ulega wątpliwości, że inwestowanie w przestrzenie publiczne to znacząca i długofalowa inwestycja we współpracę samorządu z mieszkańcami, oparta na zaufaniu i wzajemnym wsparciu – mówi Maria Rekść, mer rejonu wileńskiego.

  Czytaj więcej: Mistrzostwa rejonu wileńskiego w krosie w Niemenczynie

  Samorząd wybrał trzy kompleksy: Centrum Geograficzne Europy, plażę w Suderwie i park w Skojdziszkach. Każdy z nich ma inny charakter, ale łączy je szczególne środowisko, na które wpływ ma dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe, do tego każdy z tych obiektów ma już pewien zarys historyczny. Samorząd poszukuje oryginalnego rozwiązania architektonicznego, by stworzyć w tych miejscach dynamiczne, wygodne i atrakcyjne dla ludzi kompleksy rekreacyjne, których popularność doceniliby nie tylko mieszkańcy lokalni, ale również mieszkańcy całego kraju.


  Reklama (dobiera algorytm zewnętrzny na podst. ustawień czytelnika)

  Afisze

  Więcej od autora

  Obiekt w rejonie wileńskim przykuł uwagę słynnych architektów

  Fachowcy ze znanej pracowni architektonicznej „Architektūros linija” („Linia architektoniczna”) dostrzegli potencjał Geograficznego Centrum Europy, które charakteryzuje się wyjątkową lokalizacją i historią. Zawodowcy będą pracować nad większą rozpoznawalnością obiektu wśród turystów, zapewniając mu wygląd estetyczny i nowoczesny. Architekci Faustas Lasys i...

  Samorząd podpisał ze studentami pierwsze umowy stypendialne

  W sierpniu Rada Samorządu Rejonu Wileńskiego zatwierdziła pakiet motywacyjny dla studentów zainicjowany przez mer Samorządu Rejonu Wileńskiego Marię Rekść, w tym stypendia w wysokości 250 euro/mies. We wrześniu z kolei radni podwileńscy zatwierdzili listę zawodów priorytetowych do ubiegania się...

  Renowacja dworku w Mazuryszkach nabiera rozpędu

  Samorząd Rejonu Wileńskiego na początku kwietnia br. podpisał umowę o uporządkowanie dworku w Mazuryszkach. Planowane w projekcie zmiany infrastrukturalne obejmują dostosowanie budynku do potrzeb zwiedzających, w tym niepełnosprawnych, zakup nowego sprzętu i mebli. Prace rozpoczęły się na wiosnę, obecnie...

  Na zaproszenie prezydenta RP mer Maria Rekść wzięła w Polsce udział w uroczystościach patriotycznych

  Wierzę głęboko w niepodległą, suwerenną, wolną Polskę. Wierzę głęboko w moich Rodaków. Wierzę głęboko w drzemiące w każdym i w nas wszystkich razem poczucie ogromnej wiary w wartość, jaką jest Polska suwerenna, niepodległa, nasza własna, w której sami się...