Więcej

  Częstochowa i Szumsk „pojednane sztandarem, powiązane sercami”

  Szkoła to miejsce nie tylko nauki i nawiązywania relacji z rówieśnikami, ale też kształtowania postaw oraz zasad postępowania w różnych miejscach i okolicznościach. To również miejsce, gdzie uczniowie poznają, czym jest patriotyzm i szacunek do ojczyzny, poszanowanie tradycji, a także duma ze swojej przynależności narodowej.

  Czytaj również...

  Znaczenie sztandaru szkoły

  Sztandar szkoły jest symbolem jej historii i tradycji. Jest znakiem, który łączy tych, którzy opuszczają jej progi jak i obecnych oraz przyszłych uczniów. Rangę sztandaru podnosi ceremonia jego poświęcenia, dzięki czemu ma wymiar nie tylko świecki, ale również religijny.

  Umieszczenie Sztandaru Szkoły Powszechnej w Szumsku w Skarbcu Pamięci

  10 maja 1998 roku Sztandar Szkoły Powszechnej w Szumsku został uroczyście umieszczony w Skarbcu Pamięci i Historii Narodu Polskiego na Jasnej Górze w Częstochowie, co potwierdza Akt Przekazania.

  Przekazanie Sztandaru odbyło się dzięki staraniom jego syna Zygmunta i byłych wychowanków Szumskiej Szkoły owego okresu Czesława Bielawskiego i Tadeusza Wojtkiewicza. Sztandar Szumskiej Szkoły, oznaczony numerem 32 w Katalogu Sztandarów na Jasnej Górze, pozostanie w Sali Skarbca Jasnogórskiego na wieczne czasy. Miasto Częstochowę i miasteczko Szumsk „pojednał” więc Historyczny Sztandar.

  Na tym historia Sztandaru się nie kończy, a to wszystko zawdzięczając byłemu uczniowi Szkoły Podstawowej w Szumsku, a obecnie bratu Zakonu Franciszkańskiego Czesławowi Krzyżanowskiemu, który wpadł na pomysł, by wykonać wierną kopię sztandaru do szkoły. „W Polsce znalazłem ludzi dobrej woli – złożyli oni ofiary na wykonanie kopii sztandaru, który od dzisiaj będzie się znajdował w mojej dawnej szkole” – z satysfakcją opowiadał Brat Czesław, który wtenczas (2012 r.) pracował w Gnieźnie.

  Replika przedwojennego Sztandaru

  Rozpoczęcie 2012-2013 roku szkolnego w Szumsku było wyjątkowe, bowiem dzięki Czesławowi Krziżanowskiemu szkoła wzbogaciła się o replikę przedwojennego Sztandaru Szkoły Powszechnej w Szumsku.

  Pamiętamy o wymowie Sztandaru, należycie okazujemy mu cześć. Uroczystości z udziałem Sztandaru odbywają się z zachowaniem powagi, a przechowywanie go – jako właściwa postawa jego poszanowania. W związku z tym Sztandar jest eksponowany w widocznym i ogólnie dostępnym miejscu w zamkniętej gablocie w gabinecie języka ojczystego. Odtąd ten symbol przedwojennej wszechnicy wiedzy jest swoistym łącznikiem pomiędzy historią i teraźniejszością.

  W dniu 27 września 2022 roku pomiędzy Szkołą Podstawową im. Armii Krajowej w Częstochowie, a Szkołą Podstawową w Szumsku zostało zawarte porozumienie o współpracy międzynarodowej szkół. Celem tego porozumienia jest ustanowienie współpracy między obiema szkołami, zapoznanie uczniów i nauczycieli z historią i współczesnym dorobkiem Polski i Litwy, poznawanie systemów edukacyjnych w Polsce i na Litwie, umacnianie więzi społeczności polskiej Szumska z Macierzą.

  „Powiązani sercami”

  Częstochowę i Szumsk „powiązało sercami” październikowe spotkanie, w którym wzięli udział Zastępca Prezydenta Miasta Częstochowy dr Ryszard Stefaniak, Naczelnik Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Częstochowy Pan Rafał Piotrowski, mjr Grzegorz Klose oraz dyrektorzy szkół miasta Częstochowy. Goście mieli okazję obejrzeć program artystyczny z okazji 245-lecia Oświaty w Szumsku i 100-lecia Historycznego Sztandaru szkoły.

  Później nastąpiła chwila bardzo wzruszająca. Szkoła Podstawowa w Szumsku i kopia Sztandaru Szkoły Powszechnej w Szumsku zostały odznaczone Krzyżem Pododdziałów Tradycji Oręża Polskiego Polskich Drużyn Strzeleckich w uznaniu zasług dla patriotycznego wychowania młodzieży polskiej, propagowania historii Polski i tradycji oręża polskiego na Ziemi Litewskiej. Odznaczenia dokonali Zastępca Prezydenta Miasta Częstochowy dr Ryszard Stefaniak oraz mjr Grzegorz Klose. Pod koniec spotkania goście wręczyli dla wszystkich pracowników szkoły i uczniów prezenty.

  Mamy nadzieję, że my dorośli – pracą, a uczniowie nauką, będziemy przyczyniać się do dalszego rozwoju szkoły, a otrzymaną odznakę poniesiemy z dumą, dążąc do tego, aby nasi wychowankowie wyrośli na prawdziwych Polaków i mądrych obywateli Ziemi Wileńskiej.

  „Być zwyciężonym i nie ulec – to zwycięstwo, zwyciężyć i spocząć na laurach – to klęska” — Józef Piłsudski

  Inesa Korwiel,
  Czesława Błażewicz

  ­

  Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Afisze

  Więcej od autora

  „Diamenty polskiej chóralistyki” w Wilnie

  Koncerty odbędą się: we czwartek, 2 maja o godzinie 19:00 w kościele św. Józefa w dzielnicy Zameczek (ul. Tolminkiemio 4); w piątek, 3 maja o godzinie 19:00 w kościele św. Ducha przy ul. Dominikonų; w sobotę, 4 maja o...

  „Powstali 1863–64”. Wystawa Muzeum Historii Polski w Wilnie

  Plenerowa wystawa zorganizowana z okazji 160. rocznicy Powstania Styczniowego będzie prezentowana na dziedzińcu Muzeum Narodowego — Pałacu Wielkich Książąt Litewskich w Wilnie. Pierwsza część — historia powstania 1863–1864 przedstawiona w szesnastu pawilonach Ekspozycja w litewskiej, polskiej i angielskiej wersji językowej składa się...

  Przegląd BM TV z Jerzym Wójcickim, redaktorem naczelnym „Słowa Polskiego” w Winnicy, na Ukrainie

  Rajmund Klonowski: Jak się ma „Słowo Polskie” obecnie? Jak wpływa na to sytuacja rosyjskiej agresji na Ukrainę? Zacznijmy od tego, kto jest czytelnikiem „Słowa Polskiego”? Jerzy Wójcicki: Jesteśmy jednym z trzech polskojęzycznych czasopism na Ukrainie, po „Dzienniku Kijowskim”, „Kurierze Galicyjskim”....

  „Nadzieja wtedy się rozpala, kiedy miłość pochyla się nad bólem”. Opowieść Elvyry

  — Los wystawił mnie na wiele trudnych prób — zaczyna swą opowieść pochodząca z Olity Elvyra. — Czasami nawet mam wrażenie, że całe moje życie to jedna wielka próba. Tę ostatnią przetrwała, jak twierdzi, tylko dzięki ludziom szlachetnego serca, którzy...