Więcej

    Dzień niepodległości

    Odzyskiwanie niepodległości przez Polskę po 123 latach niewoli było stopniowym procesem. Umownie za dzień wskrzeszenia państwa polskiego przyjęto datę 11 listopada 1918 r. W tym dniu podpisano rozejm w Compiègne, który przypieczętował ostateczną klęskę Niemiec w I wojnie światowej. Dzień wcześniej z więzienia w Magdeburgu powrócił do Warszawy Józef Piłsudski.

    Jemu Rada Regencyjna przekazała władzę w odradzającej się Rzeczypospolitej. Wolna Polska stawała się faktem, chociaż o ostateczny kształt jej granic trzeba było jeszcze walczyć przez kolejne lata. Narodowe Święto Niepodległości to jedno z najważniejszych świat państwowych, które Polacy celebrują na całym świecie. Także na Wileńszczyźnie. Chcemy w ten sposób oddać hołd tym wszystkim, którzy przez ostatnie wieki walczyli o niepodległą ojczyznę, dla niej cierpieli, za nią oddawali często swoje życie. Nasze Kresy Wschodnie to ziemie uświęcone krwią wielu męczenników, którzy ponosili w ostatnich dwóch wiekach śmierć za wolną Polskę.

    Szczególnymi miejscami w tym względzie są Wilno i Lwów. W tych dniach wspominamy więc także mieszkańców kresowych stanic oraz ich daninę krwi i ich zaangażowanie na rzecz wolnej Polski. Miałem w tych dniach okazję być w Wilnie, nawiedzać nasze cmentarze, modlić się za dusze spoczywających na niej rodaków. To dla mnie zawsze wielkie wydarzenie. Pielgrzymowaliśmy na Wileńszczyznę ze Stowarzyszeniem „Patriotyczny Głogów”. Zawierzaliśmy ich działalność – codzienne krzewienie patriotyzmu – Matce Bożej Miłosierdzia. Narodowe Święto Niepodległości to okazja do wspólnego świętowania dla wszystkich, bez podziałów politycznych i spraw, które na co dzień nas różnią. Starajmy się więc dobrze spożytkować ten dar. Niepodległość odzyskaliśmy, bo potrafiliśmy się jednoczyć ponad podziałami. Warto do tej tradycji przy okazji Święta Niepodległości powrócić. To ważne szczególnie dzisiaj, kiedy o niepodległość walczy Ukraina. Także za naszą niepodległość.


    Komentarz opublikowany w wydaniu magazynowym „Kuriera Wileńskiego” Nr 44(128) 04-11/11/2022