Więcej

  Uniwersytet Wileński podpisał umowę o współpracy ze Szczecinem

  Pod auspicjami prof. Waldemara Tarczyńskiego, rektora Uniwersytetu Szczecińskiego i prof. Arvydasa Petrauskasa, prorektora Uniwersytetu Wileńskiego, po kilkumiesięcznych konsultacjach i spotkaniach 17 listopada 2022 r. w siedzibie Uniwersytetu Szczecińskiego nastąpiło uroczyste podpisanie umowy o współpracy pomiędzy obu uniwersytetami.

  Czytaj również...

  Konsultacje dotyczące relacji i współpracy prowadzili: ze strony Uniwersytetu Szczecińskiego — prorektor ds. organizacyjnych prof. Kinga Flaga-Gieruszyńska oraz dziekan Wydziału Prawa i Administracji dr. hab. Ewelina Cała-Wacinkiewicz, a ze strony Uniwersytetu Wileńskiego — prodziekan ds. Studiów Wydziału Prawa prof. Vigita Vėbraitė i kierownik Wydziału Prawa dr hab. Vytautas Nekrošius.

  Oba uniwersytety będą współpracować na bazie dotychczasowych osiągnięć naukowych, wymieniać i dzielić się wzajemnie doświadczeniami, korzystać z bogatej biblioteki Wydziału Prawa Uniwersytetu Wileńskiego — jednej z największych w Europie — oraz prowadzić wykłady z prawa litewskiego na Uniwersytecie Szczecińskim (wykładowcą tego przedmiotu będzie m.in. dr hab. Vytautas Nekrošius).

  Czytaj więcej: Emmanuel Macron otrzyma tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Wileńskiego

  Reklama (dobiera algorytm zewnętrzny na podst. ustawień czytelnika)

  Po podpisaniu umowy nastąpiły przemówienia. Głos w imieniu ambasadora RL w Polsce (ważne sprawy państwowe uniemożliwiły mu, niestety, przyjazd do Szczecina), Eduardasa Borisovasa, zabrał konsul honorowy RL w Szczecinie Wiesław Wierzchoś. Przedstawił on rys historyczny łączący Litwę i Polskę od 1385 r. — czyli od Unii w Krewie poprzez Unię w Horodle (1413), Unię w Lublinie (1569), odzyskanie Niepodległości (1918) — do czasów współczesnych, kiedy Litwa i Polska stały się członkami Unii Europejskiej (2004) i wreszcie, kiedy państwo litewskie ustanowiło Konsulat Honorowy w Szczecinie (2006).

  Konsul Wiesław Wierzchoś w swoim przemówieniu zaprezentował również najważniejsze wydarzenia litewsko-polskie w Szczecinie i regionie zachodniopomorskim. A były to m.in.: idea upamiętnienia (2007) bohaterskich lotników litewskich, Steponasa Dariusa i Stasysa Girėnasa, która narodziła się poprzez umieszczenie w archikatedrze szczecińskiej tablicy upamiętniającej lot z 17 lipca 1933 r. z Nowego Jorku do Kowna samolotem „Lithuanica”, który nieszczęśliwie rozbił się w Pszczelniku koło Myśliborza i Szczecina. Ten historyczny lot, poświęcony odrodzonemu państwu litewskiemu, odbił się szerokim echem po całym świecie. Ta piękna idea spotkała się z akceptacją ambasadora RL w Polsce oraz metropolity szczecińsko-kamieńskiego, Republiki Litewskiej i Episkopatów Polski i Litwy.

  Kolejnym ważnym wydarzeniem był pomysł Tadeusza Macioła, konsula honorowego RP w Kłajpedzie, i Wiesława Wierzchosia. Oni to byli twórcami i fundatorami tablicy (2008) Dariusa i Girėnasa, co spotkało się z akceptacją ambasadora RL w RP Egidijusa Meilūnasa i abpa Zygmunta Kamińskiego, metropolity szczecińsko-kamieńskiego. Tablica ta została odsłonięta przez prezydenta RL Valdasa Adamkusa i poświęcona przez ks. abpa Zygmunta Kamińskiego. 13 lipca 2013 r., w 80. rocznicę upamiętniającą bohaterskich lotników litewskich, do Szczecina i Pszczelnika przybyła ówczesna prezydent RL Dalia Grybauskaitė.

  Czytaj więcej: 80. rocznica lotu nad Atlantykiem. Rondo im. Dariusa i Girėnasa w Myśliborzu

  Dwa lata później podpisane zostało partnerstwo obu miast (czerwiec 2015) przez prezydenta Szczecina Piotra Krzystka i wicemer Kłajpedy Juditę Simonavičiūtė. Cztery lata później (2019) podpisano kolejną umowę o współpracy pomiędzy Pomorskim Uniwersytetem Medycznym w Szczecinie i Wydziałem Medycznym Uniwersytetu Wileńskiego.

  Podsumowania uroczystości podpisania umowy o współpracy obu ośrodków akademickich dokonał zdalnie rektor Uniwersytetu Wileńskiego, Rimvydas Petrauskas, który wystąpił z wykładem o historycznych relacjach litewsko-polskich, z naciskiem na Unię Lubelską i dynastię Jagiellonów w Europie.

  Vigita Vėbraitė, Vytautas Nekrošius, Kinga Flaga-Gieruszyńska, Ewelina Cała-Wacinkiewicz, Waldemar Tarczyński, Arūras Vasiliauskas, Wiesław Wierzchoś
  | Fot. archiwum

  Leszek Wątróbski

  Reklama (dobiera algorytm zewnętrzny na podst. ustawień czytelnika)

  Afisze

  Więcej od autora

  Gala Plebiscytu „Polak Roku 2022” w DKP w Wilnie [GALERIA]

  Czytaj więcej: Znamy finałową dziesiątkę „Polaka Roku 2022”! Kapituła wyłoniła kandydatów Gala przebiegła w znanej i lubianej formule — prócz finalistów, nagrodzono także najbardziej gorliwie głosujących Czytelników. Po części „poważnej” przyszedł czas i na występy. Historyczną 25. edycję (w roku 70-lecia...

  Były takie kursy… Język polski w sowieckim Kownie

  Nie chcę tym razem rozmawiać o kowieńskiej „Kotwicy”, którą mieszkańcy Wilna trochę znają. Chcę pomówić o kursach języka polskiego wywalczonych przez Wandę Żotkiewicz i Pani mamę, Walerię Walukiewicz. Jakie były te najważniejsze polskie adresy w powojennym Kownie? Jeśli mówimy o...

  Przegląd z Marzeną Stankiewicz. „Chciałoby się pomocy od miasta, jak to robi Kłajpeda”

  Gość programu zwróciła uwagę na to, że trenerzy w jej ośrodku są nie tylko trenerami, ale czasem spełniają rolę pedagogów. „Nie tylko fajnie, wesoło, wygrywamy. Jednak nasi trenerzy oddają dużą część życia dla dzieci. Nie tylko kształtują sportowo, ale dużo...

  Środy Literackie 2023 r.

  Na II tom „Poezyj” złożyły się dwa dzieła — „Grażyna” oraz „Dziadów” części II i IV. Wileńskie Muzeum Adama Mickiewicza przez wilnian jest niekiedy nazywane „Domem Grażyny”, bo akurat tutaj „Grażynę” Mickiewicz „wykańczał” i „przepisywał na czysto do druku”....