Więcej

  Oświadczenie zarządu Federacji Mediów Polskich na Wschodzie

  Czytaj również...

  Redakcje zrzeszone w Federacji Mediów Polskich na Wschodzie, w swoich krajach
  zamieszkania są beneficjentami działań Fundacji Wolność i Demokracja jako operatora
  środków przeznaczonych na finansowanie mediów, lub jako inicjatora przedsięwzięć i
  projektów, skierowanych do mieszkańców naszych krajów, zarówno tych o polskiej
  narodowości lub pochodzeniu, jak też wszystkich innych narodowości. Z konkretnych
  inicjatyw, budujących więzi z Polską i jej dobry wizerunek, wymienić można zaangażowanie
  w pomoc uchodźcom wojennym z Ukrainy oraz ofiarom rosyjskiej agresji na terytorium
  Ukrainy, dyktando z języka polskiego, Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych, wspieranie
  społeczeństwa obywatelskiego na Białorusi oraz inne inicjatywy.
  Ogromnie doceniamy działalność Fundacji Wolność i Demokracja oraz realizowane przez nią
  programy, które od lat przyczyniają się do krzewienia wiedzy o Polsce, jej historii i kulturze.
  Uznajemy tę działalność za niezwykle istotną w kontekście nie tylko popularyzatorskim, ale
  też dla kształtowania tożsamości narodowej wśród Polaków mieszkających za granicą.
  Fundacja Wolność i Demokracja pomaga Polakom w wielu krajach świata, od Wschodu aż po
  Zachód. Realizuje szereg inicjatyw społecznych i edukacyjnych, które mają istotny wpływ na
  rozwój środowisk lokalnych w wielu miejscach na świecie. Działania Fundacji zdecydowanie
  przyczyniają się do budowy społeczeństwa obywatelskiego w wielu miejscach Europy i
  innych kontynentów.
  Na szczególne uznanie zasługuje także szereg projektów edukacyjnych, jakie od kilkunastu
  lat prowadzi Fundacja na Wschodzie. Dzięki nim Polacy na Wschodzie, w tym przede
  wszystkim dzieci i młodzież otrzymują szansę na lepsze życie, możliwość wyboru kraju, z
  który wiążą swoją przyszłość. Nie mamy wątpliwości, że Fundacja w wymierny sposób
  przyczynia się do kształtowania ich oraz naszej wspólnej przyszłości.
  Jednym z najważniejszych celów, jaki stawia sobie Fundacja Wolność i Demokracja, jest
  budowanie poczucia łączności z ojczyzną wśród Polaków mieszkających w wielu zakątkach
  świata. Mamy przekonanie, że działania Fundacji mają o wiele szerszy wymiar. W
  niezaprzeczalny sposób wpływają na rozwój społeczeństwa pod każdą szerokością
  geograficzną i pozwalają na budowanie lepszego jutra w poczuciu solidarności.
  Korzyści, jakie płyną z działań Fundacji, mają charakter uniwersalny — są znaczące nie tylko
  dla Polaków i Polonii, ale również znacząco przyczyniają się do budowy więzi Polaków z
  krajami zamieszkania oraz dobrego wizerunku Polski z tych krajach. Okoliczności jawnej
  rosyjskiej agresji militarnej wobec Ukrainy czy totalitaryzacji Białorusi przez reżim
  Alaksandra Łukaszenki były też próbą kompetencji osób tworzących Fundację — próbą,
  naszym zdaniem, która pokazała, że Fundacja Wolność i Demokracja potrafi działać w
  sytuacjach krytycznych i nieprzewidywalnych, skutecznie realizując swoją misję.

  Zarząd Federacji Mediów Polskich na Wschodzie

  Reklama (dobiera algorytm zewnętrzny na podst. ustawień czytelnika)

  Afisze

  Więcej od autora

  5. edycja Festiwalu Świateł w Wilnie [GALERIA]

  Artyści, którzy przybyli do Wilna z Francji, Kanady, Wielkiej Brytanii, Holandii, Hiszpanii i Włoch poszerzyli granice wyobraźni i ukazali świat innym, niźliśmy się do tego przyzwyczaili. Z okazji 700-lecia miasta otworzyły się autentyczne dziedzińce barokowej Starówki Wilna oraz wyświetliły się...

  Wernisaż i debata — 160. rocznica powstania styczniowego w Wilnie [GALERIA]

  Debatę uświetnił męski chór UNIA, a obecni mieli możliwość wcześniej jako jedni z pierwszych obejrzeć wernisaż poświęcony tej tematyce. Więcej na temat programu wydarzenia można przeczytać w publikowanej wcześniej informacji. Pokrzepiający serca dzień utrwalił nasz fotoreporter, Marian Paluszkiewicz. Fot. Marian Paluszkiewicz

  Hołd PUTW w Solecznikach dla Powstańców Styczniowych

  Było to największe polskie powstanie narodowe skierowane przeciwko Rosji. Wybuchło ono 22 stycznia 1863 r. w Królestwie Polskim, a 1 lutego 1863 — w byłym Księstwie Litewskim i trwało do jesieni 1864 r. Spowodowane zostało narastającym terrorem, jaki państwo...

  Pocopotek „Kuriera Wileńskiego” — o mgle i mrozie

  Szkoły otworzyły przed nami swoje podwoje, a my — chłopaki i dziewoje — nie spowalniamy naszej ciekawości świata! Pucułka dalej dzieli się swoimi spostrzeżeniami z dziećmi Wileńszczyzny (i nie tylko)! Zapraszamy do kolejnych edycji  Pocopotka! „Tak, ostatnie poranki i dnie...