Więcej

  Litwini kochają Polskę i nie lubią Rosji

  Mieszkańcy Litwy najlepiej oceniają relacje z Polską. Na drugim miejscu znalazły się Niemcy. Dziennikarz i antropolog kultury, Virginijus Savukynas, jest przekonany, że na pozytywny obraz Polski bezpośrednio wpłynęła agresja Rosyjskiej Federacji względem Ukrainy.

  Czytaj również...

  Jest czymś oczywistym, że wojna w Ukrainie obnażyła naszą sytuację geopolityczną. Sądzę, że wiele osób realnie oceniło nasze położenie geopolityczne. W obliczu agresji Rosji Litwa i Polska są naturalnymi sojusznikami — zauważa w rozmowie z „Kurierem Wileńskim” Virginijus Savukynas.

  Czytaj więcej: Relacje polsko-litewskie są niezależne od zmian na scenie politycznej

  Ukraina i USA

  Z badań opinii publicznej przeprowadzonych przez agencję „Baltijos tyrimai” na zlecenie LRT wynika, że mieszkańcy Litwy najbardziej pozytywnie oceniają Ukrainę — 27 proc. ankietowanych odpowiedziało, że oceniają ją państwo bardzo pozytywnie. Kolejnych 54 proc. oceniają Ukrainę raczej pozytywnie. Na drugim miejscu znalazły się Stany Zjednoczone Ameryki — 27 proc. respondentów oceniło relacje z USA jako bardzo dobre, a kolejnych 45 proc. — raczej dobre. Na trzecim miejscu znalazła się Polska. 24 proc. badanych odpowiedziało, że stosunki z tym krajem są bardzo dobre. Na dalszych miejscach znalazły się Wielka Brytania (22 proc.). Niemcy (16 proc.) oraz Francja (14 proc.).

  Reklama (dobiera algorytm zewnętrzny na podst. ustawień czytelnika)

  Ważnym aspektem w przypadku Polski jest to, że oprócz 24 proc. badanych, którzy oświadczyli, że relacje są bardzo dobre, to ponad 66 proc. odpowiedziało, że stosunki są raczej dobre. Podsumowując — 90 proc. mieszkańców Litwy ocenia, że relacje z Warszawą są dobre. W lutym 2022 r., w analogicznych badaniach, pozytywnie Polskę oceniało 88 proc. badanych.

  Polacy i Rosjanie

  82 proc. respondentów oświadczyło, że relacje z Niemcami są albo bardzo dobre, albo raczej dobre. Na trzecim miejscu znalazła się Ukraina, w przypadku której 16 proc. powiedziało, że stosunki są bardzo dobre, a kolejnych 54 proc. oceniło je jako w zasadzie dobre.

  Generalnie Ukrainę pozytywnie oceniają ludzie przed 30. rokiem życia, mieszkańcy mniejszych miast, młodzież studiująca i pracownicy sektora państwowego. Gorsza ocena Ukrainy pochodzi od mieszkańców dużych miast, osób pracujących oraz przedstawicieli rosyjskiej i polskiej mniejszości narodowej. Z sondażu wynika, że 69 proc. litewskich Rosjan pozytywnie ocenia Ukrainę, a 21 proc. negatywnie. W przypadku polskiej mniejszości na Litwie — 45 proc. oceniło Ukrainę pozytywnie, 35 proc. negatywnie, zaś 20 proc. nie miało wyrobionego zdania w temacie.

  „Sympatia mieszkańców Litwy jest po stronie Polski” — ocenia Virginijus Savukynas
  | Fot. Marian Paluszkiewicz

  Polska to sojusznik

  Zdaniem Virginijusa Savukynasa odpowiedzi respondentów są zbieżne z realiami historycznymi.

  — Jak pokazuje historia, Unia Lubelska została zawarta, aby dać odpór Moskwie. Być może komuś wydawało się, że tamto podejście geopolityczne się zestarzało. Jednak obecne wydarzenia pokazały, że jest aktualne. Mam nadzieję, że ludzie sądzą, iż Polska jest naszym sojusznikiem. Nie daj Boże, jeśli Litwa zostanie zaatakowana, to w pierwszej kolejności będzie broniona przez Polaków. Sądzę, że po drugiej stronie jest podobne nastawienie. Właśnie to wszystko powoduje, że sympatia mieszkańców Litwy jest po stronie Polski — ocenia nasz rozmówca.

  Najniższe notowania wśród opinii publicznej mają Rosja, Białoruś oraz Chiny. Z badania wynika, że 64 proc. mieszkańców Litwy bardzo źle ocenia stosunki z Rosją, a kolejnych 26 — raczej źle. W przypadku Białorusi wyniki są na poziomie 32 proc. i 43 proc., Chin na poziomie 13 proc. oraz 44 proc.


  Reklama (dobiera algorytm zewnętrzny na podst. ustawień czytelnika)

  Afisze

  Więcej od autora

  Polska w dwudziestoleciu była dla Łotwy gwarantem obrony przeciw Sowietom

  Po I wojnie światowej rozpadły się główne europejskie mocarstwa. W ich miejsce powstawały lub odradzały się nowe organizmy państwowe. Tak powstały m.in. Polska, Litwa oraz Łotwa. Od samego początku te kraje musiały walczyć z nacierającymi ze Wschodu bolszewikami, którzy marzyli...

  Wina technokratów

  Spektakl wystawiony w Litewskim Teatrze Młodzieżowym jest jego teatralnym debiutem. Przedstawieniu, jeszcze przed premierą, towarzyszył skandal. Część aktorów nie zgodziła się w nim zagrać, uważając, że sztuka ma charakter antyukraiński. Niczego takiego nie dostrzegłem. Powieść Littella opowiada historię fikcyjnego...

  Gimnazjum Białoruskie w Wilnie: Alma Mater białoruskiej elity

  Po 1905 r., kiedy wraz z liberalizacją życia w Cesarstwie Rosyjskim zaczęły legalnie działać ruchy narodowe, ruch narodowy Białorusinów był słabszy niż polski czy litewski. Tym niemniej, od 1906 r. w Wilnie zaczęło ukazywać się pismo w języku białoruskim...

  Czy immunitet poselski jest potrzebny?

  Prokurator Generalna Litwy, Nida Grunskienė, w ubiegłym tygodniu zwróciła się do przewodniczącej Sejmu o uchylenie immunitetu poselskiego dla Kristijonasa Bartoševičiusa, ponieważ wobec niego zostało wszczęte postępowanie karne w sprawie możliwej przemocy seksualnej względem osoby nieletniej. Kilka godzin wcześniej poseł...