Więcej

  Dostosowanie mieszkań do indywidualnych potrzeb osób niepełnosprawnych

  Samorząd Rejonu Wileńskiego realizuje Program Przystosowania Mieszkań dla Osób Niepełnosprawnych, którego celem jest ułatwienie życia codziennego osobom niepełnosprawnym, zapewnienie im pomocy potrzebnej do godnego życia oraz poprawa warunków samodzielności poprzez adaptację mieszkań i środowiska według indywidualnych potrzeb. W tym roku samorząd zwrócił szczególną uwagę na adaptację mieszkań i przeznaczył znaczne dodatkowe środki finansowe na realizację przystosowania skomplikowanych obiektów.

  Czytaj również...

  W 2022 r. dla osób niepełnosprawnych mieszkających w rejonie wileńskim dostosowano 16 mieszkań, w których prowadzono prace ułatwiające poruszanie się w środowisku mieszkalnym: w domu jednorodzinnym zainstalowano windę na drugie piętro z przystankiem na pierwszym piętrze i wyjściem na zewnątrz, w bloku uruchomiono wyciąg krzesełkowy na 4. piętro z zakrętami, przystosowano 6 wejść do mieszkania, tj. zainstalowano pochylnie lub zakupiono podjazdy teleskopowe, dostosowano 9 łazienek do potrzeb higienicznych osób niepełnosprawnych, zbudowano wodociąg i kanalizację i podłączono do sieci miejskiej, zainstalowano 2 biologiczne oczyszczalnie ścieków, doprowadzono ścieżki z domu na parking dla osób niepełnosprawnych.

  W 2022 r. w rejonie wileńskim na przystosowanie mieszkań dla osób dorosłych i dzieci ze znacznym stopniem niepełnosprawności przeznaczono ponad 190,5 tys. euro, z czego: prawie 94 tys. euro – ze środków budżetu samorządu – oraz 96,6 tys. euro – ze środków budżetu państwa. Dodatkowo samorząd przeznaczył 30,6 tys. euro.

  W celu uzyskania samodzielności i integracji socjalnej osób niepełnosprawnych w 2022 r. dostosowano łącznie 16 mieszkań dla 17 osób niepełnosprawnych (w jednym mieszkaniu mieszkają dwie osoby niepełnosprawne), w tym: 6 dzieci z niepełnosprawnością w stopniu znacznym, 4 osoby w wieku produkcyjnym i 7 starszych osób niepełnosprawnych.

  Czytaj więcej: Samorząd podpisał ze studentami pierwsze umowy stypendialne

  Wiadomo, że w 2022 r. osoby niepełnosprawne lub ich przedstawiciele częściej wybierali możliwość samodzielnej adaptacji mieszkania i otrzymania rekompensaty za poniesione wydatki. Aż 13 osób niepełnosprawnych skorzystało z tej możliwości, dla innych Samorząd zorganizował wszystkie prace adaptacji mieszkań.

  Z pomocą Komisji ds. Adaptacji Mieszkania Rejonu Wileńskiego oraz Administracji Samorządu udało się zrealizować 2 niezwykle złożone projekty. Jednym z nich jest montaż wyciągu krzesełkowego z zakrętami w budynku mieszkalnym od pierwszego do czwartego piętra dla niepełnosprawnej ruchowo nastolatki w gminie Czarny Bór, który kosztował ponad 16 tys. euro (ponad 8 tys. euro przeznaczył samorząd, reszta została zrekompensowana ze środków państwowych). Kolejny projekt zrealizowano w gminie Ławaryszki, gdzie zainstalowano windę w indywidualnym domu na drugie piętro dla nastolatka z niepełnosprawnością ruchową, z przystankiem na pierwszym piętrze i wyjściem na zewnątrz. Prace na tym obiekcie kosztowały ponad 32 tys. euro. Większość środków – 20,7 tys. euro – pokrył samorząd, resztę zrekompensowano ze środków państwowych.

  Ponadto samorząd oprócz środków obowiązkowych przeznaczył ponad 6 tys. euro na dwa kolejne obiekty, na każdy – po 18 tys. euro. Jeden z nich to kompletne urządzenie łazienki dla niepełnosprawnego dziecka ze znacznym stopniem niepełnosprawności w gminie Mejszagoła (montaż kabiny prysznicowej, klozetu, umywalki, wykończenie wnętrza i inne niezbędne prace). Ponieważ dom nie posiadał kanalizacji i wodociągów, dobudowano przyłączenie do centralnej sieci kanalizacyjnej i wodociągowej.

  Kolejny obiekt – w gminie Czarny Bór. Przystosowując mieszkanie dla kobiety niepełnosprawnej, konieczne było zainstalowanie rampy przy wejściu do mieszkania oraz przystosowanie (wyposażenie) łazienki. Środki z budżetu państwa wystarczyłyby na wykonanie tylko jednej z tych prac (albo rampy, albo łazienki), więc Administracja Samorządu dołożyła dodatkowe środki, aby dla niepełnosprawnej kobiety były wykonane wszystkie niezbędne prace adaptacyjne.

  Przystosowanie mieszkań dla osób niepełnosprawnych jest ważną pomocą w zapewnieniu jakości życia. Adaptacja mieszkania umożliwia osobie niepełnosprawnej swobodne poruszanie się w pomieszczeniu i otoczeniu.

  Aby skorzystać z Programu Adaptacji Mieszkania, należy złożyć wniosek w wolnej formie. We wniosku wnioskodawca wskazuje swoje imię, nazwisko, imię i nazwisko osoby niepełnosprawnej, której występuje się o przystosowanie lokalu mieszkalnego, adres miejsca zamieszkania oraz adres wnioskowanego przystosowania lokalu mieszkalnego.

  Czytaj więcej: Tragedia w rejonie wileńskim, ogień strawił dom tuż przed Sylwestrem. Matka z synem bez dachu nad głową

  Wniosek o przystosowanie mieszkania dla osoby niepełnosprawnej można złożyć zgodnie z deklarowanym miejscem zamieszkania, kontaktując się z organizatorem pracy socjalnej w gminie lub Wydziałem Opieki Socjalnej Rejonu Wileńskiego Administracji Samorządu, tel. (8 5) 275 6768, e-mail: tatjana.misanciukova@vrsa.lt.

  Zachęcamy wszystkich, którzy potrzebują adaptacji mieszkania, do skorzystania z tej możliwości i ułatwienia sobie codziennego życia.


  Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Afisze

  Więcej od autora

  Inwestycje w infrastrukturę rejonu wileńskiego: w planach 6,4 mln euro

  Mer rejonu wileńskiego Robert Duchniewicz podkreśla, że wkład w rozwój infrastruktury jest ważnym narzędziem finansowym realizacji projektów infrastrukturalnych, które w dłuższej perspektywie wywierają istotny pozytywny wpływ na dobrobyt lokalnych mieszkańców. Zdaniem mera ten plan odzwierciedla jeden z głównych priorytetów...

  Zapraszamy do udziału w konkursowej wystawie wicia palm „Najpiękniejsza palma Wileńszczyzny”

  Osoby chcące wziąć udział w wystawie konkursowej, powinny przedstawić komisji kompozycję tradycyjnych palm w kształcie wałka, rózeczki, wieńca, serca, składającą się z 3–5 palm. Wysokość palm powinna wynosić od 25 do 80 cm. Kompozycje muszą być w dobrym stanie,...

  Samorząd Rejonu Wileńskiego stał się akcjonariuszem KP TransINVEST

  Jak zapewnia mer Duchniewicz, obie strony będą ściśle współpracować na rzecz popularyzacji piłki nożnej, promowania zajętości dzieci i młodzieży oraz zdrowego stylu życia, a także zwiększania rozpoznawalności rejonu wileńskiego. Ponadto jest to szansa dla mieszkańców na posiadanie w swoim...

  Samorząd i powiat myszkowski zmierzają w kierunku nowego partnerstwa

  List intencyjny podpisali: przewodniczący Rady Powiatu w Myszkowie Mariusz Karkocha, starosta Myszkowa Piotr Kołodziejczyk, kierownik Wydziału Promocji i Współpracy Międzynarodowej Samorządu Rejonu Wileńskiego Jolanta Gulbinowicz oraz starosta gminy Niemenczyn Waleria Stakauskaitė. List intencyjny to zasadniczy krok w kierunku umowy...