Więcej

  Liczba mieszkańców Litwy kurczy się

  Liczba mieszkańców na Litwie stale się zmniejsza. Nie jest wyjątkiem również rejon solecznicki, w którym większość (ok. 77 proc.) stanowią Polacy.

  Czytaj również...

  — 1 lipca 2022 r. w rejonie solecznickim mieszkało 29 657 osób — w rozmowie z „Kurierem Wileńskim” wskazuje dane z Departamentu Statystyki kierowniczka Urzędu Stanu Cywilnego rejonu solecznickiego Irena Smykowska.

  Dla porównania w 2021 r. naliczono 29 866 mieszkańców. Natomiast według danych z Centrum Rejestrów na początku bieżącego roku w rejonie solecznickim zamieszkiwało już więcej, bo 32 827 osób.

  Negatywny bilans

  — Bilans urodzeń i zgonów wskazuje, że w rejonie jest ujemny przyrost naturalny. Możliwe, że wzrost liczby mieszkańców związany jest z tym, że powracają do domu emigranci. W 2022 r. w Urzędzie Stanu Cywilnego rejonu solecznickiego zarejestrowano 244 akty urodzeń i dwukrotnie więcej, bo 483, przypadki zgonów. Dla porównania w 2021 r. było 265 urodzeń, łączna suma zgonów wyniosła 678 — podaje dane kierowniczka USC.

  W obydwu poprzednich latach zarejestrowano identyczną liczbę zawarcia związków małżeńskich — 129. Różniła się tylko liczba rozwodów: w 2022 r. wyniosła ona 68, w 2021 — 83.

  Zmiany lub uzupełnienie wpisu w akcie stanu cywilnego zostały dokonane w 99 przypadkach. 7 z nich dotyczyło zmiany imienia i nazwiska z pisowni litewskiej na pisownię polską. Reszta to zmiany błędnych zapisów, uzupełnienie wpisu o narodowość — informuje Irena Smykowska.

  Według Spisu powszechnego ludności i mieszkań przeprowadzonego w 2021 r. rejon solecznicki zamieszkiwało 22 933 Polaków, 3 789 Litwinów, 1 517 Rosjan, 857 Białorusinów oraz przedstawiciele innych narodowości — podaje Litewski Urząd Statystyczny.

  Czytaj więcej: Rejon solecznicki w 2020 r. – 276 urodzeń, 145 małżeństw, 63 rozwody

  Oskar i Emilia wśród najpopularniejszych imion

  Jakie imiona nadawano w ubiegłym roku dzieciom urodzonym w rejonie solecznickim? Jak mówi kierowniczka USC, największą popularnością cieszyło się imię Oskar. To imię nadano w ubiegłym roku 6 chłopcom. Kilku rodziców wybrało imię Maksim (5), Damir (4), Dominik (4), Evan, Alan.

  Dziewczynkom najczęściej dawano imię Emilia (10), Adelina, Sofija, Maja, Amelija, Kornelija, Mija.

  Jeżeli chodzi o rzadkie imiona, w ubiegłym roku rodzice wybierali imiona: Aurėja, Aris, Arnelija, Stepanyda, Noel, Zlatan, Hubert, Aja, Jesenija, Livjan, Fausta.

  Kierowniczka USC konstatuje, że coraz rzadziej nadawane są dzieciom tradycyjne polskie imiona.

  — W ubiegłym roku tylko jednej z dziewczynek nadano imię Maria. Brak w zapisach imion tradycyjnych, takich jak Jan, Janina czy Stanisław. Wśród rzadkich imion znalazły się więc takie piękne imiona jak Maria i Stefan — mówi.

  W ubiegłym roku 23 dzieci urodziło się za granicą. W 2021 — 21 dzieci.

  WIĘCEJ NIŻEJ | Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo
  W 2021 na Litwie urodziło się 23,3 tys. niemowląt, tj. o 7,2 proc. (1 814 dzieci) mniej niż w 2020 r.
  | Fot. Marian Paluszkiewicz

  Liczba ludności na Litwie się kurczy

  Na początku 2022 roku na Litwie mieszkało 2,806 mln stałych mieszkańców, tj. o 4,8 tys. mniej niż na początku 2021 r. Największy wzrost liczby stałych mieszkańców — 8,1 proc. — zaobserwowano w samorządzie Neryngi, w samorządach rejonu kłajpedzkiego i kowieńskiego odpowiednio o 4,3 i 3,3 proc., w samorządach rejonu wileńskiego i połągskiego — odpowiednio o 1,8 i 1,4 proc. Największy spadek — 2,7 proc. — liczby stałych mieszkańców nastąpił w samorządach rejonu Pagėgiai i Skuodasu — po 2,6 proc., w samorządach rejonowych Kelmė i Biržai — po 2,4 proc.

  Na początku 2022 r. liczba dzieci (w wieku 0-14 lat) była 1,3 razy mniejsza niż osób starszych (65 lat i starszych). Dzieci stanowiły 14,9 proc. stałej populacji kraju, osoby starsze — 20 proc. W okręgu wileńskim udział dzieci, w stosunku do ogólnej liczby stałych mieszkańców okręgu, był najwyższy i wyniósł 16,8 proc.

  Umiera więcej niż się rodzi

  W 2021 na Litwie urodziło się 23,3 tys. niemowląt, tj. o 7,2 proc. (1 814 dzieci) mniej niż w 2020 r. W kraju w 2021 r. zmarło 47,7 tys. osób. osób, czyli o 9,6 proc. (4 199 osób) więcej niż w 2020 r.

  Ogólny przyrost naturalny (na 1 tys. mieszkańców) w 2021 r. był ujemny (–8,7). Najniższy wskaźnik odnotowano w samorządzie rejonu kowieńskiego (–0,8), kłajpedzkiego (–1,6) i wileńskiego (–2,3).

  W 2021 r. średnia długość życia w kraju wynosiła 74,3 lat. Średnia długość życia wynosi 69,6 lat dla mężczyzn i 78,9 lat dla kobiet. Różnica między średnią długością życia mężczyzn i kobiet wyniosła 9,3 roku.

  WIĘCEJ NIŻEJ | Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Główne przyczyny śmierci w 2021 r.

  Według danych Urzędu Statystycznego Litwy, główną przyczynę zgonów na Litwie stanowią choroby układu krążenia — 42,7 proc. (mężczyźni) i 53,4 (kobiety), nowotwory złośliwe — 18,6 proc. (m) i 14,0 proc. (k), COVID-19 —14,3 proc. (m), 15,0 proc. (k), zewnętrzne przyczyny śmierci — 7,5 (m) i 2,9 proc. (k), choroby układu pokarmowego — 5,2 proc. (m) i 4,0 proc. (k).

  Czytaj więcej: Długość życia najniższa od II wojny światowej. Koronawirus zaniżył średnią

  Podział administracyjny terytorium Republiki Litewskiej

  Jednostkami administracyjnymi terytorium Republiki Litewskiej są okręgi i samorządy. Okręgi są tworzone z terytoriów samorządów charakteryzujących się wspólnotą interesów społecznych, gospodarczych i etnokulturowych.

  Obecnie terytorium Republiki Litewskiej jest podzielone na 10 okręgów i 60 samorządów. Większość samorządów podzielona jest na mniejsze jednostki terytorialne — starostwa (gminy).

  Według Państwowego Centrum Rejestrów na dzień 1 stycznia 2022 r. w kraju były 103 miasta, 252 miasteczka, 19 094 wsie i 1 572 kolonii.

  W skład okręgu wileńskiego wchodzi 8 samorządów: rejonu elektreńskiego, rejonu solecznickiego, szyrwinckiego, święciańskiego, trockiego, wiłkomierskiego, miasta Wilno, rejonu wileńskiego. Powierzchnia okręgu wynosi 9 730 km kwadratowych (osp.stat.gov.lt).

  Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Afisze

  Więcej od autora

  Traktat o przyjaźni między Litwą a Polską. 30 lat później

  Anna Pieszko: Podpisany 26 kwietnia 1994 r., podczas spotkania w Wilnie prezydentów obu państw, Lecha Wałęsy i Algirdasa Brazauskasa, traktat zawarty przed 30 laty między Polską a Litwą miał w tytule: „o przyjaznych stosunkach i dobrosąsiedzkiej współpracy”. Jak ocenia...

  Po Puszczy Rudnickiej z Tomaszem Krzywickim: szlakiem niepodległościowych miejsc pamięci

  Publikacja została wydana w 2023 r. przez Instytut Pamięci Narodowej — Komisję Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu z Oddziałem w Warszawie. Autor prowadzi czytelnika w głąb Puszczy Rudnickiej, przedstawia pokrótce bogate środowisko przyrodnicze, ale przede wszystkim koncentruje się wokół miejsc...

  Trudna sytuacja w rejonie solecznickim. TIRY-y czekają na odprawę pięć dni

  — Długa kolejka TIR-ów w stronę granicy litewsko-białoruskiej zaczęła tworzyć się już przed trzema tygodniami. Od tego czasu tylko się zwiększa. Największe kolejki TIR-ów tworzyły się zwłaszcza w weekend, po niedzieli nieznacznie się zmniejszały. W ostatnią sobotę, 13 kwietnia,...

  Dworek w Wilkiszkach czeka na renowację

  — Na skutek pożaru dworek ucierpiał w znacznym stopniu. Największe straty pożar wyrządził w lewym skrzydle, gdzie zapadł się dach i rusztowania. Prawe skrzydło jest praktycznie całe, ale, niestety, również ucierpiało wskutek zalania wodą podczas gaszenia ognia. Również na...