Więcej

  Hołd PUTW w Solecznikach dla Powstańców Styczniowych

  W tym roku obchodzimy 160. rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego. W naszej zbiorowej pamięci i w naszej kulturze narodowej to wydarzenie historyczne zajmuje szczególne miejsce.

  Czytaj również...

  Było to największe polskie powstanie narodowe skierowane przeciwko Rosji. Wybuchło ono 22 stycznia 1863 r. w Królestwie Polskim, a 1 lutego 1863 — w byłym Księstwie Litewskim i trwało do jesieni 1864 r. Spowodowane zostało narastającym terrorem, jaki państwo rosyjskie siało na ziemiach polskich. Objęło tereny Królestwa Polskiego, Litwy, Białorusi i w mniejszym stopniu Ukrainy. Poparła je także ludność polska, będąca pod zaborem pruskim i austriackim. Powstanie Styczniowe zakończyło się militarną klęską Polaków.

  Wydarzenie to pozostawiło ślady również w historii rejonu solecznickiego. Na naszych terenach także powstawały grupy powstańcze. Z historią powstania związane są Ejszyszki i okolice. W miejscu, gdzie wikariusz parafii ejszyskiej ks. Józef Horbaczewski wydał manifest w sprawie Rządu Tymczasowego, odsłonięto pomnik, symbolizujący walkę o wolność dwóch państw — Litwy i Polski.

  Na pomniku widnieje nadpis w języku polskim i litewskim: „Pamięci bohaterów tej ziemi, którzy poświęcili swe życie, abyśmy żyli w wolnej i sprawiedliwej ojczyźnie. 1863–1864”.

  Życie złożone w ofierze

  Reklama (dobiera algorytm zewnętrzny na podst. ustawień czytelnika)

  Tu, na tym placu, gromadzili się powstańcy pod dowództwem Ludwika Narbutta, syna Teodora Narbutta, architekta kościoła w Ejszyszkach. Narbutt, jeden z głównych bohaterów powstania narodowego na Litwie, całe swe niedługie życie oddał walce o Ojczyznę.

  Na krwi wyrosła wolność

  Chociaż dzisiaj nie musimy już, na szczęście, walczyć o swoją wolność i niepodległość, bo ją mamy, to heroizm powstańców, krew przelana dla świętej sprawy wolności, po prostu powinny być pamiętane. Powinny, bo przypominają nam także o naszych dzisiejszych zobowiązaniach wobec Ojczyzny.

  22 stycznia br. uroczystość upamiętniającą 160. rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego członkowie Polskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Solecznikach rozpoczęli od wysłuchania wykładu pt. „Powstanie styczniowe — przyczyny, przebieg, skutki”, który wygłosiła nauczycielka historii Krystyna Krajewska. W rocznicę wybuchu powstania seniorzy z czcią przypomnieli o żołnierzach–powstańcach, którzy stali się symbolami patriotyzmu i poświęcenia dla Ojczyzny.

  Czytaj więcej: To już 10 lat działalności PUTW w Solecznikach

  Uroczysta msza i koncert

  Po wykładzie członkowie Polskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku udali się na uroczystą mszę św. do kościoła p.w. Wniebowstąpienia Pańskiego w Ejszyszkach. Po nabożeństwie złożyli kwiaty i zapalili znicze przy pomniku upamiętniającym Powstanie Styczniowe. W Centrum Rozrywki i Biznesu wysłuchali koncertu poświęconego tej uroczystości. W taki sposób słuchacze uniwersytetu oddali hołd powstańcom styczniowym.

  To nie koniec programu

  W tym roku zaplanowaliśmy zwiedzanie historycznych miejsc pamięci w rejonie solecznickim oraz w Wilnie, poświęconych uczestnikom powstania. Zorganizujemy wycieczkę do rejonu orańskiego. Złożymy kwiaty i zapalimy znicze w Dubiczach na zbiorowej mogile, w której spoczywają prochy powstańców wraz z ich dowódcą Ludwikiem Narbuttem. Zwiedzimy Muzeum Powstania 1863 r. w Podbrzeziu (Paberžė) w rejonie kiejdańskim. Mamy nadzieję, że godnie uczcimy 160. rocznicę Powstania Styczniowego.

  Czytaj więcej: Odnowiono pomnik Ludwika Narbutta


  Jadwiga Sinkiewicz,
  prezes PUTW w Solecznikach

  Reklama (dobiera algorytm zewnętrzny na podst. ustawień czytelnika)

  Afisze

  Więcej od autora

  5. edycja Festiwalu Świateł w Wilnie [GALERIA]

  Artyści, którzy przybyli do Wilna z Francji, Kanady, Wielkiej Brytanii, Holandii, Hiszpanii i Włoch poszerzyli granice wyobraźni i ukazali świat innym, niźliśmy się do tego przyzwyczaili. Z okazji 700-lecia miasta otworzyły się autentyczne dziedzińce barokowej Starówki Wilna oraz wyświetliły się...

  Wernisaż i debata — 160. rocznica powstania styczniowego w Wilnie [GALERIA]

  Debatę uświetnił męski chór UNIA, a obecni mieli możliwość wcześniej jako jedni z pierwszych obejrzeć wernisaż poświęcony tej tematyce. Więcej na temat programu wydarzenia można przeczytać w publikowanej wcześniej informacji. Pokrzepiający serca dzień utrwalił nasz fotoreporter, Marian Paluszkiewicz. Fot. Marian Paluszkiewicz

  Pocopotek „Kuriera Wileńskiego” — o mgle i mrozie

  Szkoły otworzyły przed nami swoje podwoje, a my — chłopaki i dziewoje — nie spowalniamy naszej ciekawości świata! Pucułka dalej dzieli się swoimi spostrzeżeniami z dziećmi Wileńszczyzny (i nie tylko)! Zapraszamy do kolejnych edycji  Pocopotka! „Tak, ostatnie poranki i dnie...

  Halina Kisłacz: „Jesteśmy maleńką wysepką polskości w Tallinnie”

  Są też w Estonii inni nasi rodacy, którzy przybyli tam wcześniej — przed II wojną światową i później. Oni to w roku 1988 założyli Towarzystwo Kultury Polskiej „Polonia”, przekształcone następnie w 1995 r. w Związek Polaków w Estonii. Polacy...