Więcej

  Środy Literackie 2023 r.

  W roku 2023 przypada kilka rocznic szczególnie ważnych dla Muzeum Adama Mickiewicza przy Uniwersytecie Wileńskim: 700-lecie miasta Wilna, 200-lecie wydania w Wilnie II tomu „Poezyj” Adama Mickiewicza, 160. rocznica wybuchu powstania styczniowego.

  Czytaj również...

  Na II tom „Poezyj” złożyły się dwa dzieła — „Grażyna” oraz „Dziadów” części II i IV. Wileńskie Muzeum Adama Mickiewicza przez wilnian jest niekiedy nazywane „Domem Grażyny”, bo akurat tutaj „Grażynę” Mickiewicz „wykańczał” i „przepisywał na czysto do druku”. Właśnie dlatego Środy Literackie w roku bieżącym będą poświęcone przede wszystkim Wilnu, kobietom i powstaniu.

  • 15 lutego: Romantyczne historie trzech wilnianek. Autorki odczytu: dr Irena Fedorovič; Elina Averina, Gina Viliūnė.
  • 29 marca: Soplicowskie awantury, czyli Mickiewicz w Czombrowie. Autorka odczytu: Joanna Puchalska.
  • 12 kwietnia: Śladami Lelewela w Wilnie. Wycieczkę–wykład poprowadzi: Nijolė Bulotaitė.
  • 24 maja: Kobieto, boski diable! — czyli kobieta fatalna w twórczości Adama Mickiewicza i Juliusza Słowackiego. Autorka odczytu: dr hab. Danuta Jastrzębska-Golonka.
  • 14 czerwca: Dole i niedole filareckich szaf, kieszeni i apteczek. Autorka odczytu: dr Ewa Semenowicz.
  • 26 lipca: Jurgis Karnavičius. Opera „Grażyna”: interpretacje plastyków–scenografów Adomasa Galdikasa, Reginy Songailaitė-Balčikonienės, Liudasa Truikisa, Henrikasa Ciparsa.  Autorka odczytu: Dangira Buzytė.
  • 16 sierpnia: Obrazy miłego miasta — nieznane widoki Wilna. Autor odczytu: dr Waldemar Wołkanowski.
  • 13 września: Wilnianki — „córki” Adama Mickiewicza — uczestniczki powstań listopadowego i styczniowego. Autorka odczytu: dr Olga Mastianica-Stankevič.
  • 18 października: Obrazy z kolekcji Jana Konrada Obsta w zbiorach Litewskiego Narodowego Muzeum Sztuki. Autorka odczytu: Dalia Tarandaitė.
  • 15 listopada: Pogody i pogódki w życiu literatów. Autorka odczytu: Danuta Bernatowicz.

  Środy Literackie” odbędą się
  w Muzeum Adama Mickiewicza
  ul. Bernardinų 11; tel.: (8 5) 279 18 79

  Początek spotkań — godz. 17:00

  Uwaga: organizatorzy zastrzegają prawo do wprowadzania zmian do harmonogramu spotkań. O zmianach poinformujemy.

  Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Afisze

  Więcej od autora

  Jubileuszowy spektakl o Nie(Znanej) Monroe w Muzycznym Klubie „Legendos”

  Uczcijmy Dzień Mamy Symbolicznie z okazji Dnia Mamy, ponieważ Monroe marzyła o macierzyństwie, ale takiej możliwości za życia nie miała: „Jeżeli nie mogę być matką, niech przynajmniej będę aktorką. Ja muszę być kimś! I, cokolwiek to jest, chcę być w...

  Do 22 kwietnia przedłużono termin składania ofert w konkursie „Senat – Polonia 2024”

  Nabór wniosków ruszył 18 marca i potrwa do 22 kwietnia br. Cele i zasady konkursu zostały określone w Uchwale nr 3 z 6 marca 2024 r. w sprawie kierunków działań na rzecz Polonii i Polaków za granicą oraz zasad zlecania realizacji zadań publicznych...

  „Diamenty polskiej chóralistyki” w Wilnie

  Koncerty odbędą się: we czwartek, 2 maja o godzinie 19:00 w kościele św. Józefa w dzielnicy Zameczek (ul. Tolminkiemio 4); w piątek, 3 maja o godzinie 19:00 w kościele św. Ducha przy ul. Dominikonų; w sobotę, 4 maja o...

  „Powstali 1863–64”. Wystawa Muzeum Historii Polski w Wilnie

  Plenerowa wystawa zorganizowana z okazji 160. rocznicy Powstania Styczniowego będzie prezentowana na dziedzińcu Muzeum Narodowego — Pałacu Wielkich Książąt Litewskich w Wilnie. Pierwsza część — historia powstania 1863–1864 przedstawiona w szesnastu pawilonach Ekspozycja w litewskiej, polskiej i angielskiej wersji językowej składa się...