Więcej

  Środy Literackie 2023 r.

  W roku 2023 przypada kilka rocznic szczególnie ważnych dla Muzeum Adama Mickiewicza przy Uniwersytecie Wileńskim: 700-lecie miasta Wilna, 200-lecie wydania w Wilnie II tomu „Poezyj” Adama Mickiewicza, 160. rocznica wybuchu powstania styczniowego.

  Czytaj również...

  Na II tom „Poezyj” złożyły się dwa dzieła — „Grażyna” oraz „Dziadów” części II i IV. Wileńskie Muzeum Adama Mickiewicza przez wilnian jest niekiedy nazywane „Domem Grażyny”, bo akurat tutaj „Grażynę” Mickiewicz „wykańczał” i „przepisywał na czysto do druku”. Właśnie dlatego Środy Literackie w roku bieżącym będą poświęcone przede wszystkim Wilnu, kobietom i powstaniu.

  • 15 lutego: Romantyczne historie trzech wilnianek. Autorki odczytu: dr Irena Fedorovič; Elina Averina, Gina Viliūnė.
  • 29 marca: Soplicowskie awantury, czyli Mickiewicz w Czombrowie. Autorka odczytu: Joanna Puchalska.
  • 12 kwietnia: Śladami Lelewela w Wilnie. Wycieczkę–wykład poprowadzi: Nijolė Bulotaitė.
  • 24 maja: Kobieto, boski diable! — czyli kobieta fatalna w twórczości Adama Mickiewicza i Juliusza Słowackiego. Autorka odczytu: dr hab. Danuta Jastrzębska-Golonka.
  • 14 czerwca: Dole i niedole filareckich szaf, kieszeni i apteczek. Autorka odczytu: dr Ewa Semenowicz.
  • 26 lipca: Jurgis Karnavičius. Opera „Grażyna”: interpretacje plastyków–scenografów Adomasa Galdikasa, Reginy Songailaitė-Balčikonienės, Liudasa Truikisa, Henrikasa Ciparsa.  Autorka odczytu: Dangira Buzytė.
  • 16 sierpnia: Obrazy miłego miasta — nieznane widoki Wilna. Autor odczytu: dr Waldemar Wołkanowski.
  • 13 września: Wilnianki — „córki” Adama Mickiewicza — uczestniczki powstań listopadowego i styczniowego. Autorka odczytu: dr Olga Mastianica-Stankevič.
  • 18 października: Obrazy z kolekcji Jana Konrada Obsta w zbiorach Litewskiego Narodowego Muzeum Sztuki. Autorka odczytu: Dalia Tarandaitė.
  • 15 listopada: Pogody i pogódki w życiu literatów. Autorka odczytu: Danuta Bernatowicz.

  Środy Literackie” odbędą się
  w Muzeum Adama Mickiewicza
  ul. Bernardinų 11; tel.: (8 5) 279 18 79

  Początek spotkań — godz. 17:00

  Reklama (dobiera algorytm zewnętrzny na podst. ustawień czytelnika)

  Uwaga: organizatorzy zastrzegają prawo do wprowadzania zmian do harmonogramu spotkań. O zmianach poinformujemy.

  Reklama (dobiera algorytm zewnętrzny na podst. ustawień czytelnika)

  Afisze

  Więcej od autora

  Wystąpienie premiera RP Mateusza Morawieckiego na Uniwersytecie w Heidelbergu

  Reparacje po II wojnie światowej Polska do dziś zmaga się z okrutną spuścizną II wojny światowej. Straciliśmy wtedy naszą niepodległość, wolność, ponad 5 milionów obywateli. Polskie miasta legły w gruzach a ponad tysiąc wsi zostało bestialsko spacyfikowanych. Kiedy zachodnie Niemcy...

  Instrukcja przekazania 1,2 proc. od podatku dochodowego dla „Kuriera Wileńskiego”

  Apelujemy do Czytelników o przekazanie na redakcję „Kuriera Wileńskiego” tych 1,2 proc. Płatnika podatku to nic nie kosztuje, a dla nas jest wydatną pomocą. Dlaczego warto przekazać „Kurierowi Wileńskiemu” 1,2 proc. od podatku? Żeby na Litwie mogła istnieć i...

  Pocopotek „Kuriera Wileńskiego” — o astronomicznej wiośnie

  Szkoły otworzyły przed nami swoje podwoje, a my — chłopaki i dziewoje — nie spowalniamy naszej ciekawości świata! Pucułka dalej dzieli się swoimi spostrzeżeniami z dziećmi Wileńszczyzny (i nie tylko)! Zapraszamy do kolejnych edycji  Pocopotka! Pocopotkowa koleżanka cieszy się wraz...

  Litwa mruga do polskich specjalistów drogowych. Ruszają kolejne przetargi na odcinki Via Baltica

  Podczas wizyty w Polsce specjaliści ministerstwa i dyrekcji przedstawili strategiczne projekty przedstawicielom Ministerstwa Infrastruktury Polski, Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oraz wykonawcom. Przebudowa autostrady Via Baltica łączącej oba kraje „Widząc szybkie postępy Polski w poprawie infrastruktury dróg krajowych, wysoko cenimy...