Więcej

  Samorząd Rejonu Wileńskiego upamiętnił 160. rocznicę powstania z lat 1863–1864

  Rok 2023 ogłoszony został Rokiem Powstania Styczniowego w rejonie wileńskim. Dla upamiętnienia 160. rocznicy powstania, ważnego dla narodu litewskiego i polskiego, 24 stycznia w Starym Teatrze w Wilnie odbyła się uroczystość poświęcona uczczeniu pamięci uczestników powstania i zesłańców.

  Czytaj również...

  W uroczystości jubileuszowej, zorganizowanej przez Samorząd Rejonu Wileńskiego, Ambasadę RP w Wilnie oraz Polską Szkołę Wirtualną na Litwie, wzięli udział poseł na Sejm RL Czesław Olszewski, mer rejonu wileńskiego Maria Rekść, kierownik Wydziału Konsularnego Rzeczypospolitej Polski Irmina Szmalec, przedstawiciele Wydziału Oświaty administracji Samorządu Rejonu Wileńskiego, nauczyciele, uczniowie i inni goście.

  Podczas uroczystości zostali uhonorowani zwycięzcy konkursu „Wszyscy sami swoi. Losy polskich zesłańców i wygnańców z Kresów Wschodnich”, zorganizowanego przez Polską Szkołę Wirtualną na Litwie.

  Historyczny temat imprezy zachował i przeniósł widzów w niepamiętne czasy Waldemar Szełkowski w opowiadaniu „Wspomnienia z Syberii”. Ostatni na scenę stąpił teatr „Wędrówka” z Gimnazjum św. Rafała Kalinowskiego w Niemieżu ze spektaklem „Wigilia w Syberii”.

  Reklama (dobiera algorytm zewnętrzny na podst. ustawień czytelnika)

  Czytaj więcej: Ambasada RP i Instytut Polski w Wilnie rozpoczęli odwiedzanie cmentarzy i miejsc pamięci

  W świątecznym wydarzeniu wzięło udział ponad 350 uczniów i nauczycieli z placówek oświatowych rejonu wileńskiego. Przed uroczystością uczniowie zwiedzili Kaplicę Powstańców na cmentarzu Na Rossie, gdzie zostały zapalone znicze, złożone kwiaty, a pamięć bohaterów uczczona minutą ciszy.

  W związku z 160. rocznicą powstania, w placówkach oświatowych i kulturowych rejonu wileńskiego, miesiąc styczeń został ogłoszony „miesiącem powstania styczniowego”. Z okazji historycznej rocznicy na Wileńszczyźnie rozpoczął się cykl imprez jubileuszowych, których celem jest upamiętnienie uczestników powstania, wartości, jakimi kierowali się w życiu oraz zainteresowanie młodzieży historią, jak i przekazać ideę patriotyzmu i walki o wolność. Jubileuszowy program, który odbywa się pod patronatem mer rejonu wileńskiego Marii Rekść, obejmuje ponad 120 wydarzeń.


  Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów RP w ramach konkursu „Polonia i Polacy za Granicą 2022”. Publikacja wyraża jedynie poglądy autora i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem KPRM. Dofinansowanie z budżetu RP oraz ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich PROO 1a na lata 2018–2030.

  Reklama (dobiera algorytm zewnętrzny na podst. ustawień czytelnika)

  Afisze

  Więcej od autora

  Zapraszamy młodzież rejonu wileńskiego do udziału w programach wolontariatu, a organizacje nie dążące do zysku – do otwarcia swoich drzwi dla młodych aktywistów

  Wszystkie osoby mieszkające na Litwie, które ukończyły 14 lat, zgodnie z ustawą o wolontariacie Republiki Litewskiej, mogą zostać wolontariuszami i mogą wybrać dowolną organizację nie dążącą do zysku, Co więcej, uczestnicząc w programach wolontariatu, przyszli studenci mają możliwość zdobycia...

  Coraz więcej młodych rodzin korzysta z pomocy finansowej i osiedla się w rejonie wileńskim

  Od 1 września 2018 r. weszła w życie ustawa Republiki Litewskiej o wsparciu finansowym dla młodych rodzin przy zakupie pierwszego mieszkania. Rejon wileński cieszy się szczególnie dużym zainteresowaniem ze strony młodych rodzin korzystających ze wspomnianego wsparcia. W pierwszym roku udzielania...

  Wsparcie z Funduszu Wspierania Małych i Średnich Przedsiębiorstw Rejonu Wileńskiego – możliwość dla przedsiębiorców na zwiększenie potencjału ich firm i realizację perspektywicznych idei biznesowych

  W 2022 r. Samorząd wsparł 45 podmiotów biznesowych i gospodarczych. Łączna kwota wsparcia wyniosła 45 tys. euro. W okresie lat 2019-2022 wsparcie z Funduszu Wspierania Małej i Średniej Przedsiębiorczości otrzymało 126 podmiotów biznesowych i gospodarczych. Łączna kwota wsparcia w...

  Inwestycje w rozwój infrastruktury odpadów komunalnych. W rejonie wileńskim powstanie około 260 naziemnych kontenerowych punktów zbiórki odpadów

  Projekt jest finansowany przez Unię Europejską (85 proc.) i Samorząd Rejonu Wileńskiego (15 proc.). Całkowita wartość projektu to 3 012 990,00 mln euro. Jeśli ceny za projekt wzrosną, Samorząd będzie musiał wnieść wkład własny. Projekt jest realizowany zgodnie z działaniem...