Więcej

  Subsydia na część ceny za wodę i oczyszczanie ścieków dla mieszkańców

  2 lutego na posiedzeniu Rady Samorządu Rejonu Wileńskiego podjęto decyzję o subsydiowaniu części opłaty za wodę i oczyszczanie ścieków dla odbiorców spółek „Nemėžio komunalininkas” i „Nemenčinės komunalininkas”. Decyzja została podjęta z uwzględnieniem podwyższonej ceny ustalonej przez Państwową Radę Regulacji Energetyki (VERT).

  Dla spółek „Nemenčinės komunalininkas” i „Nemėžio komunalininkas” VERT wyznaczyła nowe, podwyższone, przeliczone ceny bazowe za wodę pitną i usługi oczyszczania ścieków.

  Dla klientów „Nemėžio komunalininkas”, kupujących usługi dostarczania wody pitnej i porządkowania ścieków w mieszkaniu – 3,18 euro/m sześc. (z VAT). Dla klientów, kupujących usługi dostarczania wody pitnej i porządkowania ścieków do indywidualnych domów mieszkalnych czy innych pomieszczeń, przeznaczonych do celów osobistych, rodzinnych lub domowych – 3,00 euro/m sześc. (z VAT).

  Dla klientów „Nemenčinės komunalininkas”, kupujących usługi dostarczania wody pitnej i porządkowania ścieków w mieszkaniu – 3,70 euro/m sześc. (z VAT). Dla klientów, kupujących usługi dostarczania wody pitnej i porządkowania ścieków do indywidualnych domów mieszkalnych czy innych pomieszczeń, przeznaczonych do celów osobistych, rodzinnych lub domowych – 3,57 euro/m sześc. (z VAT).

  Czytaj więcej: Samorząd podpisał ze studentami pierwsze umowy stypendialne

  W odpowiedzi na rosnące ceny za wodę pitną i usługi oczyszczania ścieków Samorząd Rejonu Wileńskiego i doładając starań, aby jak największa liczba mieszkańców rejonu korzystała z usług w zakresie wody pitnej i oczyszczania ścieków na optymalnych warunkach i po cenach, od 1 lutego 2023 r. niezadłużonym przez ponad 3 miesiące za świadczenie tej usługi mieszkańcom rejonu, będzie nadal dotować część ceny ze swego budżetu.

  Odbiorcy„Nemėžio komunalininkas”, kupujący usługi zaopatrzenia w wodę pitną i usługi oczyszczania ścieków w mieszkaniu zapłacą 2,02 euro (z VAT) za m sześc. – z czego 0,93 euro za m sześc. wody pitnej i 1,09 euro za m sześc. oczyszczania ścieków.

  Użytkownicy, nabywający usługi zaopatrzenia w wodę pitną i usługi oczyszczania ścieków dla indywidualnych domów mieszkalnych lub innych do użytku osobistego, rodzinnego lub bytowego zapłacą również 2,00 euro (z VAT) za m sześc. z czego 0,92 euro za m sześc. za zaopatrzenie w wodę pitną i 1,08 euro za m sześc. oczyszczania ścieków.

  Odbiorcy „Nemenčinės komunalininkas”, kupujący usługi zaopatrzenia w wodę pitną i usługi oczyszczania ścieków w mieszkaniu zapłacą 2,02 euro (z VAT) za m sześc. – z czego 1,03 euro za m sześc. wody pitnej i 0,99 euro za m sześc. oczyszczania ścieków.

  Czytaj więcej:Samorząd podpisał ze studentami pierwsze umowy stypendialne

  Użytkownicy, nabywający usługi zaopatrzenia w wodę pitną i usługi oczyszczania ścieków dla indywidualnych domów mieszkalnych lub innych do użytku osobistego, rodzinnego lub bytowego zapłacą również 2,00 euro (z VAT) za m sześc. z czego 1,02 euro za m sześc. za zaopatrzenie w wodę pitną i 0,98 euro za m sześc. oczyszczania ścieków.

  Samorząd Rejonu Wileńskiego dopłaca do usług zaopatrzenia w wodę pitną i oczyszczania ścieków od początku 2019 roku, dotując dla mieszkańców do 42 proc. ceny usług. W 2022 roku na subsydiowanie usług zaopatrzenia w wodę pitną i oczyszczania ścieków przeznaczono ponad 625 tys. euro.

  Tłum. L24.lt