Więcej

  Obradowali radni rejonu wileńskiego

  24 lutego odbyło się posiedzenie Rady Samorządu Rejonu Wileńskiego. Radni przyjęli 22 uchwały.

  Czytaj również...

  Radni zaaprobowali inicjatywę utworzenia herbu dla gminy Sużany. Proces utworzenia herbu został zainicjowany przez gminę Sużany. Gmina posiada wyjątkowe walory przyrodnicze – jeziora, rzeki i lasy. W herbie Sużan proponuje się wykorzystanie elementów związanych z naturą: zwierząt i roślin, żyjących i rosnących w okolicach Sużan i wpisanych do Litewskiej Czerwonej Księgi: bielik, ryś, wydra, liń, sasanka. Propozycja takiego właśnie wizerunku herbu ukazuje na troskę miejscowej ludności o zachowanie czystych lasów, rzek i jezior dla przyszłych pokoleń. Wstępne szkice herbu Sużany wykonał malarz Rolandas Rimkūnas.

  Swoje herby ma obecnie 13 gmin rejonu wileńskiego: Bujwidze, Majszagoła, Miedniki, Mickuny, Niemenczyn, Niemież, Podbrzezie, Rudamino, Szyłany, Rzesza, Suderwa, Zujuny i Kowalczuki. Chęć utworzenia herbu wyraziły też gminy Bezdany i Awiżenie.

  Rada przedłużyła do 31 grudnia tego roku możliwość bezpłatnych przejazdów dla uchodźców z Ukrainy środkami transportu publicznego w rejonie wileńskim. Obywatele Ukrainy, członkowie ich rodzin oraz bezpaństwowcy mieszkający na Ukrainie, którzy wyjechali z Ukrainy na Litwę w związku z działaniami zbrojnymi Rosji w ich kraju, będą mogli nadal bezpłatnie podróżować środkami transportu publicznego na terenie rejonu wileńskiego.

  W celu realizacji przepisów ustawy o zatrudnieniu RL oraz zapewnienia realizacji funkcji przekazanej przez państwo samorządom – uczestniczenia w przygotowaniu i wdrażaniu środków polityki rynku pracy i programów zatrudnienia mieszkańców – Rada zatwierdziła Program Zwiększania Zatrudniania Samorządu Rejonu Wileńskiego w 2023 r.

  Głównym celem zatwierdzonego programu jest kompleksowe rozwiązywanie problemów dotyczących zatrudniania mieszkańców z uwzględnieniem ich indywidualnych potrzeb, kwalifikacji i motywacji do pracy, kształtowanie ich umiejętności społecznych i zawodowych, usuwanie przeszkód w zwiększaniu zatrudnienia oraz pomoc w znalezieniu pracy odpowiadającej ich możliwościom, aby umożliwić im powrót na rynek pracy.

  Osobom pozbawionym umiejętności społecznych i motywacji do pracy, długotrwale bezrobotnym, z różnymi uzależnieniami, zostanie udzielona indywidualna kompleksowa pomoc.

  Osoby wchodzące na rynek pracy będą uczyć się obsługi komputera, zdrowego stylu życia, znajomości finansów itd. Będą mogli zasięgnąć porad m.in. prawnych w zakresie pożyczek, psychologa, doradcy zawodowego, specjalistów ds. zarządzania kryzysowego oraz in. Wszystkie wyżej wymienione usługi dla osób fizycznych dobierane są indywidualnie i dopiero po szczegółowym zbadaniu przyczyn bezrobocia.

  Przewidziane są środki: zatrudnienie osoby; wsparcie w miejscu pracy, aby pomóc znaleźć sposoby rozwiązywania problemów w pracy; inne środki mające na celu zatrudnienie danej osoby w celu jej trwałego zatrudnienia. Na realizację programu w tym roku przeznaczono 315,1 tys. euro.

  Rada zgodziła się na utworzenie działek – o powierzchni 0,3037 ha i 0,4878 ha – na cele publiczne w Kabiszkach Wielkich (gmina Niemenczyn). Wkrótce w tym miejscu powstanie wygodna, bezpieczna i oświetlona ścieżka dla pieszych oraz uporządkowane zostanie zazielenienie.

  Zatwierdzono też utworzenie działki o powierzchni 0,057 ha na cele publiczne we wsi Werusowo (gmina Sużany). Według starosty Sużan Tadeusza Alancewicza już wkrótce w tym miejscu będzie witała mieszkańców i gości tablica z napisem.

  FOT. VRSA.LT

  Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Afisze

  Więcej od autora

  Mer rejonu wileńskiego odznaczony przez Wileńską Izbę Przemysłowo-Handlową i Rzemieślniczą

  „Współpraca i stały dialog – to jeden z najważniejszych kroków w zacieśnianiu relacji pomiędzy samorządem a środowiskiem biznesowym. My jako samorząd, wraz z przedsiębiorstwami, które przybyły do rejonu lub dopiero rozpoczynają działalność, musimy realizować wspólny cel – poprawę otoczenia...

  Uroczystości dnia św. Floriana, patrona strażaków, w rejonie wileńskim

  „Dziękuję wszystkim strażakom Litwy i rejonu wileńskiego za niezwykłą odwagę, poświęcenie i profesjonalizm. Wasza praca jest ważna dla nas wszystkich. Cieszę się, że mogę być częścią tej społeczności, nie tylko w roli mera, a tym samym bezpośrednio odpowiedzialnego za...

  Ponad 6,4 mln euro na rozwój infrastruktury osiedli rejonu wileńskiego

  Według mera rejonu wileńskiego Roberta Duchniewicza wkład w rozwój infrastruktury jest ważnym instrumentem finansowym realizacji projektów infrastrukturalnych, które w dłuższej perspektywie będą miały istotny pozytywny wpływ na mieszkańców. Zdaniem mera zebrane środki dają szansę na realizację wielu ważnych i...

  Samorząd debatuje o wyprawce dla nowo narodzonych dzieci w rejonie wileńskim 

  Narodziny dziecka to nie tylko radość dla rodziców, lecz także ważne wydarzenie dla samorządu. Symboliczną wyprawką noworodków chcemy pogratulować każdemu mieszkańcowi rejonu wileńskiego, który przyszedł na świat, pocieszyć się wspólnie z rodzicami i wesprzeć ich zwiększonymi środkami finansowymi. Ta...