Więcej

  Obradowali radni rejonu wileńskiego

  24 lutego odbyło się posiedzenie Rady Samorządu Rejonu Wileńskiego. Radni przyjęli 22 uchwały.

  Czytaj również...

  Radni zaaprobowali inicjatywę utworzenia herbu dla gminy Sużany. Proces utworzenia herbu został zainicjowany przez gminę Sużany. Gmina posiada wyjątkowe walory przyrodnicze – jeziora, rzeki i lasy. W herbie Sużan proponuje się wykorzystanie elementów związanych z naturą: zwierząt i roślin, żyjących i rosnących w okolicach Sużan i wpisanych do Litewskiej Czerwonej Księgi: bielik, ryś, wydra, liń, sasanka. Propozycja takiego właśnie wizerunku herbu ukazuje na troskę miejscowej ludności o zachowanie czystych lasów, rzek i jezior dla przyszłych pokoleń. Wstępne szkice herbu Sużany wykonał malarz Rolandas Rimkūnas.

  Swoje herby ma obecnie 13 gmin rejonu wileńskiego: Bujwidze, Majszagoła, Miedniki, Mickuny, Niemenczyn, Niemież, Podbrzezie, Rudamino, Szyłany, Rzesza, Suderwa, Zujuny i Kowalczuki. Chęć utworzenia herbu wyraziły też gminy Bezdany i Awiżenie.

  Rada przedłużyła do 31 grudnia tego roku możliwość bezpłatnych przejazdów dla uchodźców z Ukrainy środkami transportu publicznego w rejonie wileńskim. Obywatele Ukrainy, członkowie ich rodzin oraz bezpaństwowcy mieszkający na Ukrainie, którzy wyjechali z Ukrainy na Litwę w związku z działaniami zbrojnymi Rosji w ich kraju, będą mogli nadal bezpłatnie podróżować środkami transportu publicznego na terenie rejonu wileńskiego.

  Reklama (dobiera algorytm zewnętrzny na podst. ustawień czytelnika)

  W celu realizacji przepisów ustawy o zatrudnieniu RL oraz zapewnienia realizacji funkcji przekazanej przez państwo samorządom – uczestniczenia w przygotowaniu i wdrażaniu środków polityki rynku pracy i programów zatrudnienia mieszkańców – Rada zatwierdziła Program Zwiększania Zatrudniania Samorządu Rejonu Wileńskiego w 2023 r.

  Głównym celem zatwierdzonego programu jest kompleksowe rozwiązywanie problemów dotyczących zatrudniania mieszkańców z uwzględnieniem ich indywidualnych potrzeb, kwalifikacji i motywacji do pracy, kształtowanie ich umiejętności społecznych i zawodowych, usuwanie przeszkód w zwiększaniu zatrudnienia oraz pomoc w znalezieniu pracy odpowiadającej ich możliwościom, aby umożliwić im powrót na rynek pracy.

  Osobom pozbawionym umiejętności społecznych i motywacji do pracy, długotrwale bezrobotnym, z różnymi uzależnieniami, zostanie udzielona indywidualna kompleksowa pomoc.

  Osoby wchodzące na rynek pracy będą uczyć się obsługi komputera, zdrowego stylu życia, znajomości finansów itd. Będą mogli zasięgnąć porad m.in. prawnych w zakresie pożyczek, psychologa, doradcy zawodowego, specjalistów ds. zarządzania kryzysowego oraz in. Wszystkie wyżej wymienione usługi dla osób fizycznych dobierane są indywidualnie i dopiero po szczegółowym zbadaniu przyczyn bezrobocia.

  Przewidziane są środki: zatrudnienie osoby; wsparcie w miejscu pracy, aby pomóc znaleźć sposoby rozwiązywania problemów w pracy; inne środki mające na celu zatrudnienie danej osoby w celu jej trwałego zatrudnienia. Na realizację programu w tym roku przeznaczono 315,1 tys. euro.

  Rada zgodziła się na utworzenie działek – o powierzchni 0,3037 ha i 0,4878 ha – na cele publiczne w Kabiszkach Wielkich (gmina Niemenczyn). Wkrótce w tym miejscu powstanie wygodna, bezpieczna i oświetlona ścieżka dla pieszych oraz uporządkowane zostanie zazielenienie.

  Zatwierdzono też utworzenie działki o powierzchni 0,057 ha na cele publiczne we wsi Werusowo (gmina Sużany). Według starosty Sużan Tadeusza Alancewicza już wkrótce w tym miejscu będzie witała mieszkańców i gości tablica z napisem.

  FOT. VRSA.LT

  Reklama (dobiera algorytm zewnętrzny na podst. ustawień czytelnika)

  Afisze

  Więcej od autora

  Inwestycje w rozwój infrastruktury odpadów komunalnych. W rejonie wileńskim powstanie około 260 naziemnych kontenerowych punktów zbiórki odpadów

  Projekt jest finansowany przez Unię Europejską (85 proc.) i Samorząd Rejonu Wileńskiego (15 proc.). Całkowita wartość projektu to 3 012 990,00 mln euro. Jeśli ceny za projekt wzrosną, Samorząd będzie musiał wnieść wkład własny. Projekt jest realizowany zgodnie z działaniem...

  Program Interreg Litwa-Polska: po udanej realizacji 3 projektów, Samorząd w planach ma 5 kolejnych projektów

  7 marca przedstawiciele Samorządu Rejonu Wileńskiego uczestniczyli w spotkaniu konsultacyjnym dotyczącym nowych naborów do programu Interreg VI-A Litwa-Polska 2021-2027 w Suwałkach (Polska). W szkoleniach uczestniczyli przedstawiciele Administracji Samorządu, gmin Kowalczuki, Zujuny i Niemenczyn.W ramach tego zaproszenia Samorząd Rejonu Wileńskiego...

  Indeks Samorządów Litwy 2022. Samorząd Rejonu Wileńskiego zajął wysokie 5.–6. miejsce

  Litewski Instytut Wolnego Rynku opublikował w tym tygodniu Indeks Samorządów Litwy 2022, dokonując oceny sytuacji finansowej i otoczenia inwestycyjnego samorządów. W indeksie zawarta jest ocena działalności samorządów dużych (6) i małych (54). Według najnowszej informacji instytutu rejon wilenski zajął...

  W kolejnych gminach rejonu wileńskiego pojawi się nowoczesne oświetlenie uliczne

  Projekty modernizacji oświetlenia ulicznego są finansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Samorząd Rejonu Wileńskiego pokrywa około 50 proc. wszystkich kwalifikowalnych kosztów projektu. W pierwszym etapie projektu przeprowadzono już modernizację oświetlenia ulicznego w gminach Mickuny, Niemież i Rudamino. Stare i nieefektywne...