Więcej

  W kolejnych gminach rejonu wileńskiego pojawi się nowoczesne oświetlenie uliczne

  W celu zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańców po zmroku oraz zmniejszenia zużycia energii elektrycznej, potrzebnej do oświetlenia ulic, Samorząd Rejonu Wileńskiego w 2020 r. rozpoczął realizację projektu modernizacji oświetlenia ulicznego. Obecnie energooszczędne lampy uliczne oświetlają już ulice na terenie 5 gmin i pojawią się w kolejnych 10 gminach.

  Czytaj również...

  Projekty modernizacji oświetlenia ulicznego są finansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Samorząd Rejonu Wileńskiego pokrywa około 50 proc. wszystkich kwalifikowalnych kosztów projektu.

  W pierwszym etapie projektu przeprowadzono już modernizację oświetlenia ulicznego w gminach Mickuny, Niemież i Rudamino. Stare i nieefektywne lampy zostały zastąpione nowoczesnymi lampami LED. Jeszcze w pierwszej połowie tego roku prace będą wykonane w gminach Pagiry i Rzesza. Wszystkie roboty pierwszego etapu kosztują ok. 1,6 mln euro. Samorząd przeznaczył na ten cel 0,8 mln euro.

  Projekt modernizacji oświetlenia ulicznego ruszył także w innych gminach. Samorządowi udało się pozyskać dofinansowanie na modernizację infrastruktury oświetleniowej w kolejnych 10 gminach (drugi etap). W ramach projektu odnawiane jest oświetlenie poprzez wymianę starych lamp i instalowanie nowoczesnych lamp LED, wymieniane są stare wsporniki, kable i instalowane nowe na terenach gmin: Bezdany, Bujwidze Dukszty, Czarny Bór, Kowalczuki, Mariampol, Miedniki, Niemenczyn, Rukojnie i Szaterniki.

  Prace zostały już zrealizowane w gminach Bujwidze i Kowalczuki, a obecnie prowadzone są roboty w gminach Rukojnie i Szaterniki. W pozostałych gminach trwają jeszcze przetargi na wykonanie prac.

  W sumie w drugim etapie projektu zostanie zmodernizowanych lub nowo zainstalowanych ponad 1900 lamp, które zostaną zastąpione oszczędnymi lampami LED. Na prace przeznaczono 2,5 mln euro. Ze środków projektu zostaną sfinansowane wszystkie koszty modernizacji istniejącego systemu oświetlenia ulicznego, takie jak wymiana lamp, odnowienie lub wymiana podpór itp.

  Czytaj więcej: Samorząd podpisał ze studentami pierwsze umowy stypendialne

  Samorząd Rejonu Wileńskiego dokłada starań, aby infrastruktura publiczna rejonu była bezpieczna i odpowiadała potrzebom mieszkańców, i czyni to w miarę możliwości finansowych. Coraz więcej środków przeznaczanych jest na oświetlenie uliczne z budżetu samorządu i wykorzystywane są wszelkie możliwości pozyskania dofinansowania z funduszy państwa i Unii Europejskiej.

  W latach 2019–2022 na instalację i modernizację oświetlenia ulicznego w rejonie wileńskim zainwestowano ok. 8,3 mln euro. W 2023 r. z budżetu Samorządu Rejonu Wileńskiego na modernizację i montaż oświetlenia przeznaczono ok. 2,5 mln euro, w tym roku – 2,9 mln euro.

  Warto podkreślić, że Samorząd Rejonu Wileńskiego zarządza 2,5 tys. km dróg publicznych o znaczeniu lokalnym. Jest to jedna z największych sieci dróg lokalnych w całym kraju. Niemała część dróg i ulic w rejonie wileńskim należy do dróg o znaczeniu państwowym, których oświetleniem i remontem zajmuje się Dyrekcja Dróg Samochodowych. Samorząd w miarę swoich możliwości finansowych dofinansowuje projekty Dyrekcji Dróg Samochodowych. Na przykład w 2022 r. zrealizowano znaczący projekt na odcinku drogi o znaczeniu państwowym Wilno–Szumsk. Mimo że prace remontowe zostały przeprowadzone i sfinansowane przez Dyrekcję Dróg Samorządowych, Samorząd Rejonu Wileńskiego przeznaczył ponad pół miliona euro na oświetlenie, ścieżki i kanalizację deszczową na tym odcinku.

  Samorząd Rejonu Wileńskiego również znacząco przyczynia się do finansowania modernizacji dróg państwowych Bukiszki–Suderwa–Dukszty i Nowa Wilejka–Rudamino–Wojdaty. Planowany jest remont kapitalny ponad 8-kilometrowego odcinka drogi Bukiszki–Suderwa–Dukszty. Na tym odcinku powstaną również ścieżki piesze i rowerowe, oświetlenie oraz kanalizacja deszczowa. Samorząd dołoży do projektu ok. 400 tys. euro.

  Ważny projekt oświetleniowy w 2019 r. został zrealizowany w Niemenczynie. Starostwo, korzystając z możliwości partnerstwa z sektorem prywatnym (model ESCO), zmodernizowało miejskie oświetlenie uliczne, wymieniając źródła światła na lampy LED.

  Czytaj więcej: Przekrój społeczny kandydatów na wybory samorządowe i na merów


  Tłum. L24.lt

  WIĘCEJ NIŻEJ | Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  [Foto1]

  Oświetlenie ulicy w gminie Niemeż.

  Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Afisze

  Więcej od autora

  15-e zawody oraczy rejonu wileńskiego: wiemy zwycięzców

  W tym roku o miano najlepszego oracza rejonu wileńskiego rywalizowało 8 oraczy: Rajmund Awdiej i Rafał Butkiewicz z gminy Mickuny, Edward Nowicki i Daniel Barkowski z gminy Mariampol, Ernest Tylingo z gminy Suderwie, Ernest Łokucijewski z gminy Rukojnie, Władysław...

  Informacje na temat opłat lokalnych

  Mieszkańcy, chcący uiścić opłatę za całą powierzchnię obiektu w imieniu jednego właściciela, muszą wypełnić wniosek „dla współwłaścicieli lokali mieszkalnych z powodu połączenia” (formularz wniosku można znaleźć na www.vrsa.lt). Wypełniony formularz zgłoszeniowy można: • wysłać e-mail pocztą rinkliava@vrsa.lt;• przesłać na adres Rinktinės...

  Rejon wileński po raz pierwszy organizuje budżet partycypacyjny – mieszkańcy zgłosili aż 20 pomysłów

  Mieszkańcy złożyli propozycje uporządkowania przestrzeni publicznych w gminach Awiżenie, Bezdany, Bujwidziszki, Dukszty, Kowalczuki, Kiena, Ławaryszki, Mickuny, Podbrzezie, Rzesza i Rukojnie. W kategorii pomysłów na projekty o małej objętości złożono 6 pomysłów, o średniej objętości – 9, o dużej objętości...

  Samorząd Rejonu Wileńskiego przedłuża okres przyjmowania wniosków na usuwanie azbestu

  Samorząd od 5 lat prowadzi kampanię proekologiczną, zapewniając mieszkańcom rejonu możliwość bezpiecznego i bezpłatnego pozbycia się wyrobów, zawierających azbest. W tym roku łącznie planuje się zebrać 1110 ton odpadów azbestowych, na ten cel przeznaczono 170 tys. euro. „Z roku na...