Więcej

  W kolejnych gminach rejonu wileńskiego pojawi się nowoczesne oświetlenie uliczne

  W celu zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańców po zmroku oraz zmniejszenia zużycia energii elektrycznej, potrzebnej do oświetlenia ulic, Samorząd Rejonu Wileńskiego w 2020 r. rozpoczął realizację projektu modernizacji oświetlenia ulicznego. Obecnie energooszczędne lampy uliczne oświetlają już ulice na terenie 5 gmin i pojawią się w kolejnych 10 gminach.

  Czytaj również...

  Projekty modernizacji oświetlenia ulicznego są finansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Samorząd Rejonu Wileńskiego pokrywa około 50 proc. wszystkich kwalifikowalnych kosztów projektu.

  W pierwszym etapie projektu przeprowadzono już modernizację oświetlenia ulicznego w gminach Mickuny, Niemież i Rudamino. Stare i nieefektywne lampy zostały zastąpione nowoczesnymi lampami LED. Jeszcze w pierwszej połowie tego roku prace będą wykonane w gminach Pagiry i Rzesza. Wszystkie roboty pierwszego etapu kosztują ok. 1,6 mln euro. Samorząd przeznaczył na ten cel 0,8 mln euro.

  Projekt modernizacji oświetlenia ulicznego ruszył także w innych gminach. Samorządowi udało się pozyskać dofinansowanie na modernizację infrastruktury oświetleniowej w kolejnych 10 gminach (drugi etap). W ramach projektu odnawiane jest oświetlenie poprzez wymianę starych lamp i instalowanie nowoczesnych lamp LED, wymieniane są stare wsporniki, kable i instalowane nowe na terenach gmin: Bezdany, Bujwidze Dukszty, Czarny Bór, Kowalczuki, Mariampol, Miedniki, Niemenczyn, Rukojnie i Szaterniki.

  Reklama (dobiera algorytm zewnętrzny na podst. ustawień czytelnika)

  Prace zostały już zrealizowane w gminach Bujwidze i Kowalczuki, a obecnie prowadzone są roboty w gminach Rukojnie i Szaterniki. W pozostałych gminach trwają jeszcze przetargi na wykonanie prac.

  W sumie w drugim etapie projektu zostanie zmodernizowanych lub nowo zainstalowanych ponad 1900 lamp, które zostaną zastąpione oszczędnymi lampami LED. Na prace przeznaczono 2,5 mln euro. Ze środków projektu zostaną sfinansowane wszystkie koszty modernizacji istniejącego systemu oświetlenia ulicznego, takie jak wymiana lamp, odnowienie lub wymiana podpór itp.

  Czytaj więcej: Samorząd podpisał ze studentami pierwsze umowy stypendialne

  Samorząd Rejonu Wileńskiego dokłada starań, aby infrastruktura publiczna rejonu była bezpieczna i odpowiadała potrzebom mieszkańców, i czyni to w miarę możliwości finansowych. Coraz więcej środków przeznaczanych jest na oświetlenie uliczne z budżetu samorządu i wykorzystywane są wszelkie możliwości pozyskania dofinansowania z funduszy państwa i Unii Europejskiej.

  W latach 2019–2022 na instalację i modernizację oświetlenia ulicznego w rejonie wileńskim zainwestowano ok. 8,3 mln euro. W 2023 r. z budżetu Samorządu Rejonu Wileńskiego na modernizację i montaż oświetlenia przeznaczono ok. 2,5 mln euro, w tym roku – 2,9 mln euro.

  Warto podkreślić, że Samorząd Rejonu Wileńskiego zarządza 2,5 tys. km dróg publicznych o znaczeniu lokalnym. Jest to jedna z największych sieci dróg lokalnych w całym kraju. Niemała część dróg i ulic w rejonie wileńskim należy do dróg o znaczeniu państwowym, których oświetleniem i remontem zajmuje się Dyrekcja Dróg Samochodowych. Samorząd w miarę swoich możliwości finansowych dofinansowuje projekty Dyrekcji Dróg Samochodowych. Na przykład w 2022 r. zrealizowano znaczący projekt na odcinku drogi o znaczeniu państwowym Wilno–Szumsk. Mimo że prace remontowe zostały przeprowadzone i sfinansowane przez Dyrekcję Dróg Samorządowych, Samorząd Rejonu Wileńskiego przeznaczył ponad pół miliona euro na oświetlenie, ścieżki i kanalizację deszczową na tym odcinku.

  Samorząd Rejonu Wileńskiego również znacząco przyczynia się do finansowania modernizacji dróg państwowych Bukiszki–Suderwa–Dukszty i Nowa Wilejka–Rudamino–Wojdaty. Planowany jest remont kapitalny ponad 8-kilometrowego odcinka drogi Bukiszki–Suderwa–Dukszty. Na tym odcinku powstaną również ścieżki piesze i rowerowe, oświetlenie oraz kanalizacja deszczowa. Samorząd dołoży do projektu ok. 400 tys. euro.

  Ważny projekt oświetleniowy w 2019 r. został zrealizowany w Niemenczynie. Starostwo, korzystając z możliwości partnerstwa z sektorem prywatnym (model ESCO), zmodernizowało miejskie oświetlenie uliczne, wymieniając źródła światła na lampy LED.

  Czytaj więcej: Przekrój społeczny kandydatów na wybory samorządowe i na merów


  Tłum. L24.lt

  [Foto1]

  Oświetlenie ulicy w gminie Niemeż.

  Reklama (dobiera algorytm zewnętrzny na podst. ustawień czytelnika)

  Afisze

  Więcej od autora

  Coraz więcej młodych rodzin korzysta z pomocy finansowej i osiedla się w rejonie wileńskim

  Od 1 września 2018 r. weszła w życie ustawa Republiki Litewskiej o wsparciu finansowym dla młodych rodzin przy zakupie pierwszego mieszkania. Rejon wileński cieszy się szczególnie dużym zainteresowaniem ze strony młodych rodzin korzystających ze wspomnianego wsparcia. W pierwszym roku udzielania...

  Wsparcie z Funduszu Wspierania Małych i Średnich Przedsiębiorstw Rejonu Wileńskiego – możliwość dla przedsiębiorców na zwiększenie potencjału ich firm i realizację perspektywicznych idei biznesowych

  W 2022 r. Samorząd wsparł 45 podmiotów biznesowych i gospodarczych. Łączna kwota wsparcia wyniosła 45 tys. euro. W okresie lat 2019-2022 wsparcie z Funduszu Wspierania Małej i Średniej Przedsiębiorczości otrzymało 126 podmiotów biznesowych i gospodarczych. Łączna kwota wsparcia w...

  Inwestycje w rozwój infrastruktury odpadów komunalnych. W rejonie wileńskim powstanie około 260 naziemnych kontenerowych punktów zbiórki odpadów

  Projekt jest finansowany przez Unię Europejską (85 proc.) i Samorząd Rejonu Wileńskiego (15 proc.). Całkowita wartość projektu to 3 012 990,00 mln euro. Jeśli ceny za projekt wzrosną, Samorząd będzie musiał wnieść wkład własny. Projekt jest realizowany zgodnie z działaniem...

  Program Interreg Litwa-Polska: po udanej realizacji 3 projektów, Samorząd w planach ma 5 kolejnych projektów

  7 marca przedstawiciele Samorządu Rejonu Wileńskiego uczestniczyli w spotkaniu konsultacyjnym dotyczącym nowych naborów do programu Interreg VI-A Litwa-Polska 2021-2027 w Suwałkach (Polska). W szkoleniach uczestniczyli przedstawiciele Administracji Samorządu, gmin Kowalczuki, Zujuny i Niemenczyn.W ramach tego zaproszenia Samorząd Rejonu Wileńskiego...