Więcej

  700-lecie Wilna na Uniwersytecie Gdańskim

  Nie tak dawno pisałem na łamach magazynu „Kuriera Wileńskiego” o gdańskich inicjatywach społecznych z okazji 700-lecia Wilna. Tymczasem na Uniwersytecie Gdańskim udało się zrealizować kolejny pomysł, by uczcić rocznicę ukochanego miasta nad Wilią.

  Biblioteka Prawna Uniwersytetu Gdańskiego zorganizowała z mojej inicjatywy wystawę „700-lecie Wilna. Wróblewski, Wilno, Miłosz”. Bohaterami jubileuszowej wystawy są m.in. Bronisław Wróblewski i Czesław Miłosz – dwaj wybitni wilnianie. Bronisław Wróblewski był jednym z najwybitniejszych polskich karnistów, wykładowcą na Uniwersytecie Stefana Batorego w Wilnie. Uważany jest za twórcę pierwszej teorii polityki kryminalnej w nauce polskiej. Z kolei Czesław Miłosz, jeden z najbardziej cenionych polskich pisarzy XX w., laureat Nagrody Nobla w dziedzinie literatury, ukończył prawo na Uniwersytecie Stefana Batorego (o czym rzadko się pamięta), a na wykłady z prawa karnego uczęszczał właśnie do Wróblewskiego.

  Po latach tak wspominał swojego profesora: „Prawdziwy szkolarz, który wykładał raczej historię instytucji karnych, poczynając od społeczeństw prymitywnych. To było bardzo ciekawe”. Na wystawie, oprócz fotografii Wilna, książek, archiwalnych pocztówek Wilna, można obejrzeć m.in. kopię dyplomu ukończenia studiów prawniczych Czesława Miłosza. Tym samym udało się połączyć Gdańsk i Wilno, poezję i prawo, historię i teraźniejszość. Wielu studentów ogląda ekspozycję z zaciekawieniem. To ważne, bo dzięki temu dbamy o zachowanie pamięci o wspaniałym dziedzictwie nauki i kultury wileńskiej. A dla niejednej osoby może ono być wspaniałą inspiracją na ścieżce zawodowej czy naukowej kariery. Warto dodać, że na wystawie zaprezentowano też fotografie współczesnego Wilna autorstwa Romualda Mieczkowskiego oraz zbiory biblioteczne związane z tym miastem.

  Okazuje się, że w Bibliotece Prawnej UG znajduje się niemało książek wileńskich prawników, a także w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej UG jest bardzo dużo książek poświęconych Wilnu i Litwie. Trzeba tylko (aż!) stworzyć okazję, by czytelnik chciał do nich sięgnąć. Wreszcie, odrębną część wystawy poświęcono festiwalowi „Wilno w Gdańsku”. Wyeksponowano plakaty i wydawnictwa związane z tym wydarzeniem, ale też specjalne wydania magazynowe „Kuriera Wileńskiego” ukazujące się dzięki współpracy partnerskiej z okazji festiwalu. Są także rozmaite pamiątki zgromadzone przez gdańszczan o wileńskich korzeniach. Zatem świętujemy nieustannie 700-lecie Wilna!


  Komentarz opublikowany w wydaniu magazynowym „Kuriera Wileńskiego” Nr 13(38) 01-07/04/2023