Więcej

  Zgłoszenie do nagrody „Ambasador Polskiej Historii”

  Instytut Pamięci Narodowej przyjmuje zgłoszenia do nagrody „Ambasador Polskiej Historii”. Dotychczas nagroda ta funkcjonowała pod nazwą „Świadek Historii” i była skierowana do osób i organizacji spoza Polski.

  Czytaj również...

  To honorowe wyróżnienie otrzymują osoby i instytucje szczególnie zasłużone dla upamiętniania historii Narodu Polskiego oraz wspierające IPN w realizacji ustawowej działalności w obszarach edukacyjnym i naukowym. Laureatem może zostać każdy, niekoniecznie świadek wydarzeń historycznych, ale przede wszystkim osoba lub organizacja, która te wydarzenia przywraca zbiorowej pamięci, odkrywa, przypomina lub upamiętnia.

  Chcemy docenić tych, którzy angażują się w pielęgnowanie pamięci historycznej, odkrywanie zapomnianych faktów czy osób zasłużonych dla Narodu Polskiego oraz dbają o zachowanie, propagowanie i poszerzanie wiedzy o polskiej historii poza granicami naszego kraju.

  Załączam link do informacji ze strony IPN, pod którym znajdują się również wymagane formularze: https://ipn.gov.pl/pl/aktualnosci/konkursy-i-nagrody/nagroda-ambasador-polskiej-his.

  Pragniemy, aby ta informacja dotarła do jak najszerszego grona osób, tak, aby wszelkie cenne i wartościowe inicjatywy mogły być dostrzeżone i zgłoszone. Mamy nadzieję, że zechcecie Państwo przyłączyć się do projektu IPN i poprzeć tę inicjatywę poprzez jej jak najszersze rozpowszechnienie albo zgłoszenie znanej sobie osoby czy organizacji. Laureatów poprzednich edycji można poznać na stronie IPN w zakładce: „Konkursy i nagrody”.

  Wniosek o przyznanie nagrody może złożyć osoba prywatna, instytucja lub organizacja z kraju i spoza Polski.

  Opis, w objętości do 3 stron, powinien uwzględniać działania mające na celu pielęgnowanie pamięci historycznej o Polsce i Polakach poza granicami naszego kraju oraz wspierające IPN w realizacji działalności w obszarach: edukacyjnym, naukowym i wydawniczym. Przykładem takiej działalności jest gromadzenie pamiątek związanych z naszą historią, poszukiwanie, zbieranie i archiwizowanie dokumentów jej dotyczących, opieka nad cmentarzami czy pomnikami, projekty popularyzujące dzieje najnowsze Polski itp. Instytut Pamięci Narodowej, zgodnie z ustawą o IPN z dn. 18.12.1998 r., zajmuje się wydarzeniami z najnowszej historii Polski, szczególnie epoką, w której Polacy walczyli z totalitaryzmami. W związku z tym nagradzane są działania dotyczące okresu pomiędzy 8 listopada 1917 r. a 31 lipca 1990 r.

  | Fot. IPN

  Wniosek o przyznanie nagrody powinien zawierać dane kandydata, opis jego zasług uzasadniających przyznanie nagrody, dostępne wnioskodawcy kopie dokumentów poświadczających osiągnięcia kandydata. Do wniosku należy dołączyć zgodę kandydata na zgłoszenie (nie dotyczy kandydatów zgłaszanych pośmiertnie). Wyłącznie pisemne zgłoszenia należy nadsyłać do dnia 10 maja 2023 r. (decyduje data stempla pocztowego) na adres:

  WIĘCEJ NIŻEJ | Reklama na podst. ust. użytkownika.

  Instytut Pamięci Narodowej
  Biuro Edukacji Narodowej
  ul. Janusza Kurtyki 1 
  02-676 Warszawa

  („Ambasador Polskiej Historii”)

  Skan zgłoszenia proszę przesłać na adres: ambasador.historii@ipn.gov.pl.

  Ogłoszenie nazwisk (lub nazw) laureatów nastąpi w październiku 2023 r. podczas gali w Warszawie.

  W sprawie nagrody można również kontaktować się, pisząc na adres: ambasador.historii@ipn.gov.pl.


  Z poważaniem
  Katarzyna Miśkiewicz
  Sekretarz Komisji Nominującej Nagrody „Świadek Historii”
  Biuro Edukacji Narodowej IPN

  Afisze

  Więcej od autora

  Recenzja „Robczika”. Przerażające wołanie o pomoc. A kto pomoże?

  Powrót do lat 90. Widowisko przedstawia problemy Wileńszczyzny ponad 20 lat wstecz. Utratę pracy i problemy z tego się wyłaniające, pracę w szkołach z Polakami, którzy utracili piękno języka poprzez uleganie wschodnim wpływom. Agresja. Zagonionych rodziców, którzy skupiają się wyłącznie...

  Uczniowie Gimnazjum w Awiżeniach w międzynarodowym projekcie wymiany młodzieży [Z GALERIĄ]

  Celem projektu jest budowanie więzi i relacji młodzieży szkolnej z Litwy i Polski. Uczniowie zgłębili wiadomości o kulturze i tradycjach obu krajów. Jednak podstawowym zadaniem tego projektu było kształtowanie otwartości, pewności siebie oraz zdolności adaptacyjnych. Pierwszy dzień wymiany upłynął na...

  Impreza świętojańska w Rudominie

  Już od początku imprezy na małych i dużych gości święta będą czekały konkursy i zabawy. Dobry nastrój podczas imprezy gwarantuje dźwięk żywej muzyki i występy artystyczne. Dobre emocje zabezpieczą goście koncertu. Dla was na scenie się okażą: zespół z Ukrainy...

  X Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa SNPL w Wilnie [GALERIA]

  Program-konferencji_SNPL_2023-1Pobierz Więcej w kolejnym numerze „Kuriera Wileńskiego”. Dyskusje podczas konferencji uwiecznił nasz fotoreporter Marian Paluszkiewicz.