Więcej

  47 mln euro dla mikroprzedsiębiorstw Litwy, Polski i Łotwy. Udostępnione pożyczki koncesjonowane

  Europejski Fundusz Inwestycyjny (EFI) i Noviti Finance, litewski alternatywny pozabankowy podmiot finansujący działalność gospodarczą, podpisały umowę gwarancji portfelowej, na mocy której prawie 47 mln euro zostanie pożyczone na preferencyjnych warunkach mikroprzedsiębiorstwom na Litwie, Łotwie i w Polsce.

  Czytaj również...

  Pożyczki do 50 tys. euro

  Gwarancja EFI, z której korzysta przedsiębiorstwo mikrofinansowe, jest udzielana w ramach programu Unii Europejskiej InvestEU. Oczekuje się, że w ramach tego programu zostanie podpisanych około 2 640 mikropożyczek, a mikroprzedsiębiorstwa zatrudniające do 10 pracowników i osiągające roczne przychody do 2 milionów euro będą mogły pożyczyć do 50 tys. euro.

  Przedsiębiorstwa nie będą proszone o zastawienie jakichkolwiek aktywów, a w niektórych przypadkach pożyczki będą udzielane nawet bez żadnych zabezpieczeń. Pożyczki będą udzielane zarówno na cele inwestycyjne, jak i na kapitał obrotowy.

  Program InvestEU będzie wspierać mikroprzedsiębiorstwa Litwy, Łotwy i Polski

  „Nowa umowa z Noviti Finance, wspierana przez program InvestEU, będzie wspierać mikroprzedsiębiorstwa, które zmagają się z tradycyjnymi kredytami i stawiają czoła różnym presjom finansowym w dzisiejszych czasach” — powiedziała dyrektor naczelna EFI Marjut Falkstedt.

  „Jesteśmy szczególnie dumni, że część pożyczek, oprócz Litwy i Łotwy, zostanie skierowana na rynek polski, gdzie jest przestrzeń na rynku i dodatkowe narzędzie finansowe poszerzy portfolio usług dostępnych dla małych firm i mikroprzedsiębiorców”.

  Linas Armalys, dyrektor generalny Noviti Finance, z zadowoleniem przyjmuje fakt, że nowa gwarancja otworzy jeszcze większej liczbie firm możliwość uzyskania finansowania na korzystniejszych warunkach.

  Dostępność finansowania dla małych firm

  „Mikroprzedsiębiorstwa zatrudniające do 10 pracowników stanowią 84,3 proc. wszystkich MŚP działających na Litwie. Jednak to one mają najtrudniejszy dostęp do finansowania. Małe przedsiębiorstwa mają znacznie mniejsze potrzeby i często nie posiadają aktywów materialnych, które mogłyby zostać zastawione. Podobna sytuacja jest w krajach sąsiednich, takich jak Łotwa i Polska. We wszystkich trzech krajach program ten znacząco przyczyni się do zwiększenia dostępności finansowania dla małych firm” — podkreśla Linas Armalys.

  Mikroprzedsiębiorstwa będą mogły skorzystać z pożyczek dostosowanych do ich potrzeb

  Wiceprzewodniczący wykonawczy do spraw gospodarki Valdis Dombrovskis powiedział: „InvestEU odgrywa kluczową rolę w pomaganiu małym przedsiębiorstwom z UE w uzyskaniu finansowania, którego potrzebują, aby się rozwijać, wprowadzać innowacje i tworzyć miejsca pracy. Dzięki dzisiejszej nowej umowie InvestEU mikroprzedsiębiorstwa na Litwie, Łotwie i w Polsce będą mogły skorzystać z pożyczek dostosowanych do ich potrzeb. Umożliwi im to pokonanie przeszkód, jakie napotykają w dostępie do finansowania, dzięki czemu będą mogły w pełni wykorzystać swój potencjał”.

  Aż 1 305 firm otrzymało w ramach tej umowy finansowanie koncesyjne

  Znaczenie programu EFI potwierdzają wyniki Noviti Finance z ostatnich kilku lat. W ramach dwóch poprzednich umów z EFI, Noviti Finance wypłacił pożyczki dla mikroprzedsiębiorstw w znacznie krótszym czasie niż oczekiwano. Pierwsza gwarancja EFI w wysokości 10 mln euro w 2020 r. została wykorzystana w ciągu 16 miesięcy.

  Zeszłoroczna gwarancja w wysokości 12,5 mln euro w postaci kredytów została wypłacona jeszcze szybciej — w ciągu roku. Aż 1 305 firm otrzymało w ramach tej umowy finansowanie koncesyjne.

  „Ostatnie lata były trudne dla biznesu, ale cieszy fakt, że firmy szybko dostosowują się do zmieniającego się otoczenia i aktywnie zgłaszają się do nas po finansowanie” — dodaje Linas Armalys.

  Na początku 2023 roku Noviti Finance rozpoczął również udzielanie pożyczek biznesowych w Polsce, gdzie w ciągu tego roku planuje sfinansować ponad dwieście małych firm i udzielić 3 mln euro pożyczek.

  Średnia wydana kwota pożyczki wynosiła około 16 tys. euro

  Firma szacuje, że na Litwie w ubiegłym roku małe i średnie firmy pożyczały średnio na 27 miesięcy, a średnia wydana kwota pożyczki wynosiła około 16 tys. euro. Na Litwie 75 proc. wszystkich pożyczek udzielonych przez Noviti Finance było gwarantowanych przez EFI. Na Łotwie odsetek ten był jeszcze wyższy — 91 proc.

  O Noviti Finance

  Noviti Finance działa na rynku od 2016 roku. W tym okresie firma udzieliła finansowania ponad 3 500 firm w krajach bałtyckich, gdzie Noviti Finance aktywnie przyczynia się do promocji małych przedsiębiorstw. Na Litwie Noviti Finance jest oficjalnym partnerem „Invega”, a także udziela pożyczek małym firmom w ramach programu EFI „InvestEU”.

  WIĘCEJ NIŻEJ | Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Podczas pandemii COVID-19, Noviti Finance aktywnie wdrażał państwowe środki wsparcia dla przedsiębiorstw i był drugim największym kredytodawcą w programie „Pożyczki dla przedsiębiorstw najbardziej dotkniętych przez COVID-19”.

  O EFI

  EFI jest częścią Grupy Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Wspiera on europejskie MŚP poprzez poprawę ich dostępu do finansowania za pośrednictwem szerokiej gamy wybranych pośredników finansowych, takich jak banki, firmy gwarancyjne i leasingowe, podmioty udzielające mikrokredytów oraz fundusze private equity. EFI opracowuje i oferuje kapitałowe i dłużne instrumenty finansowe wspierające cele UE w zakresie przedsiębiorczości, wzrostu gospodarczego, innowacji, badań i rozwoju, transformacji ekologicznej i cyfrowej oraz zatrudnienia.

  O InvestEU

  Program InvestEU zapewnia Unii Europejskiej kluczowe długoterminowe finansowanie mobilizując fundusze publiczne i prywatne w celu wsparcia trwałego ożywienia gospodarczego. Pomaga on wdrażać dodatkowe inwestycje zgodne z kluczowymi priorytetami europejskimi, takimi jak Europejski Zielony Ład, transformacja cyfrowa i wsparcie dla MŚP.

  Program InvestEU łączy wiele narzędzi finansowych UE i składa się z trzech elementów: funduszu InvestEU, centrum doradczego InvestEU i portalu InvestEU. Fundusz InvestEU jest wdrażany za pośrednictwem różnych partnerów finansowych. Będą oni inwestować w projekty, wykorzystując gwarancję z budżetu UE w wysokości 26,2 mld euro, aby zmobilizować co najmniej 372 mld euro dodatkowych inwestycji.


  Mat.pras.

  Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Afisze

  Więcej od autora

  Wdzięczność i satysfakcja. Delegacja MSZ RP i FPPnW na Litwie i Łotwie

  W trakcie wizyty odbyły się spotkania ze środowiskami polskimi, z którymi Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie” im. Jana Olszewskiego współpracuje przy realizacji projektów: medialnych, szkoleniowych, inwestycyjnych, oświatowych, jak i w zakresie promocji polskiej kultury lub ochrony polskiego dziedzictwa kulturowego...

  Przegląd BM TV z Adamem Błaszkiewiczem, dyrektorem „JP2” w Wilnie. „Historia z maturami kończy się w lipcu”

  Rajmund Klonowski: Dla wielu zaczyna się sezon wakacyjny, ale tylko nie dla Pana, ponieważ zaczyna się sezon egzaminów maturalnych. Adam Błaszkiewicz: Wczoraj mieliśmy pierwszy egzamin maturalny i tak będzie trwało do połowy czerwca. Potem dość długo czekamy na wyniki tych...

  W DKP odbędzie się wileńska premiera filmu „Fatalny rozkaz. Wilno 1939” i spotkanie z twórcami

  Premiera filmu „Fatalny rozkaz. Wilno 1939” będzie miał miejsce w Domu Kultury Polskiej w Wilnie przy ul. Naugarduko 76, 13 czerwca o godz. 18:00. Przed projekcją odbędzie się spotkanie z twórcami filmu. Czytaj więcej: Reżyser filmu „Wilno 1939” Piotr Kościński:...