Więcej

  Oświadczenie Forum Wileńskiego ws. Odznak za Zasługi dla Polonii i Polaków za Granicą

  Dzień 2 maja był prawdziwym świętem. Otwarcie skrzydła Domu Kultury Polskiej, a tym samym przestrzeni roboczej dla redakcji TVP Wilno, to moment historyczny. Na uroczystości obecne były delegacje obu krajów, premierzy Polski i Litwy. W czasie ceremonii miało miejsce wręczenie odznak i nagród.

  Czytaj również...

  Wielkie oburzenie wywołało wręczenie nowych Odznak za Zasługi dla Polonii i Polaków za Granicą. Nagrodą tą — ustanowioną 26 kwietnia br. z inicjatywy pełnomocnika rządu ds. Polonii i Polaków za granicą Jana Dziedziczaka i m.in. na jego wniosek przyznawaną — wyróżniono trzy osoby. Byli to Józef Kwiatkowski, Stanisław Pieszko i Waldemar Tomaszewski.

  Podobne działania nie przyczyniają się do budowy wspólnej przyszłości, a zasiewają atmosferę obustronnej podejrzliwości.

  Stanisław Pieszko jako ówczesny deputowany do parlamentu litewskiej SRS wstrzymał się w 1990 roku od głosu nad aktem przywracającym niepodległą Litwę. Z kolei Waldemar Tomaszewski bronił i nosił tzw. gieorgijewską wstążkę, działał na rzecz umocnienia rosyjskich wpływów na Litwie, bronił pozycji Łukaszenki.

  Taka ceremonia w czasie rosyjskiej agresji na Ukrainie to upokorzenie nie tylko zaproszonej pani premier Litwy Ingridy Šimonytė i polityków litewskich, a także Polaków na Litwie.

  Podobne działania nie przyczyniają się do budowy wspólnej przyszłości, a zasiewają atmosferę obustronnej podejrzliwości.

  Mamy nadzieję, że w przyszłości politycy polscy będą podchodzili do sprawy relacji polsko-litewskich z większą odpowiedzialnością.

  Zarząd
  Forum Wileńskiego

  Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Afisze

  Więcej od autora

  Wręczenie dyplomów Akademii Edukacji VDU 2024 [GALERIA]

  Wydarzenie udokumentował nasz fotoreporter, Marian Paluszkiewicz.

  Polsko-litewski projekt „Historia naszych Kresów – Wileńszczyzna”

  Goście zwiedzili szkołę, spotkali się z uczniami, nauczycielami i dyrekcją gimnazjum, uczestniczyli w zajęciach lekcyjnych. Wieczorem cała poznańska delegacja została zaproszona do DKP na muzyczne widowisko „Wesoła ta strona”, które zaprezentował szkolny Zespół Ludowy Pieśni i Tańca „Wilenka”. Podczas...

  Wdzięczność i satysfakcja. Delegacja MSZ RP i FPPnW na Litwie i Łotwie

  W trakcie wizyty odbyły się spotkania ze środowiskami polskimi, z którymi Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie” im. Jana Olszewskiego współpracuje przy realizacji projektów: medialnych, szkoleniowych, inwestycyjnych, oświatowych, jak i w zakresie promocji polskiej kultury lub ochrony polskiego dziedzictwa kulturowego...