Więcej

  Budowa szpitala leczniczo-pielęgnacyjnego w Rzeszy

  We wsi Kalina w gminie Rzesza, w miejscu istniejącego starego budynku służącego ochronie zdrowia, planowana jest budowa całkowicie nowego, nowoczesnego trzypiętrowego szpitala leczenia wspomagającego i pielęgnacyjnego.

  Czytaj również...

  Na pierwszym piętrze projektowane są: oddział pobytu długoterminowego wraz z zapleczem technicznym, ośrodek opieki dziennej z sześcioma łóżkami, cztery gabinety lekarskie, stanowisko do świadczenia ambulatoryjnych usług pielęgniarskich w domu oraz izba przyjęć. Na drugim piętrze znajdzie się zaplecze socjalno-techniczne do opieki nad osobami najmniej samodzielnymi oraz oddział dla chorych na chorobę Alzheimera (demencję) z 24 łóżkami, pomieszczenia dla personelu i zaplecze techniczne. Na trzecim piętrze zostanie zainstalowany oddziału opieki dla osób najmniej samodzielnych z 20 łóżkami i gabinetami dla personelu.

  Obecnie w Szpitalu Leczniczo-Pielęgnacyjnym w Rzeszy może być zapewniane leczenie, opieka pielęgniarska i inne usługi wspierające stan zdrowia dla 27 pacjentów. W planowanym budynku przewidzianych jest 60 takich miejsc dla pacjentów.

  Czytaj więcej: Pracę rozpoczęła nowa rada i mer rejonu wileńskiego

  Budynek zabiegowy oraz otoczenie zostaną przystosowane dla osób niepełnosprawnych. W pobliżu nowoczesnej placówki medycznej znajdą się miejsca parkingowe i punkty ładowania samochodów elektrycznych. Cały teren o powierzchni 4400 mkw. szpitala zostanie obsadzony drzewami, zostaną wykonane ścieżki dla pieszych, przejazdów, przewidziano zewnętrzne przestrzenie rekreacyjne.

  Według lekarz naczelnej Centralnej Przychodni Rejonu Wileńskiego Vidy Žvirblienė szpital leczniczo-pielęgnacyjny w Rzeszy stanie się bardziej nowoczesny, leczenie wspomagające i pielęgniarskie zostanie zintegrowane z usługami opieki społecznej, a zespoły do świadczenia ambulatoryjnych usług opiekuńczych w domu zostaną rozbudowane. Będą też świadczyły usługi dla pacjentów bliżej ich miejsca zamieszkania. Niewątpliwie instytucja będzie potrzebowała większej liczby pracowników.

  – Do tej pory wszystkie prace postępują konsekwentnie, w 2023 r. zostanie przygotowany projekt techniczny szpitala w Rzeszy, więc budowa nowego szpitala rozpocznie się prawdopodobnie dopiero w przyszłym roku – mówi lekarz naczelny Vida Žvirblienė. – Wszystkie prace prowadzone są w celu zapewnienia osobistej opieki zdrowotnej niezbędnej dla pacjenta. Poprawi się dostępność usług dla mieszkańców, planujemy odrębny oddział dla pacjentów z demencją i chorobą Alzheimera. Zostaną stworzone także warunki do udzielania świadczeń pacjentom w stanie wegetatywnym – mówi o projekcie kierownik Centralnej Przychodni Rejonu Wileńskiego.

  Czytaj więcej: Nowy rok szkolny, nowe programy i przedmioty — jednak stare problemy

  Na działce, na której jest projektowana budowa nowego szpitala w Rzeszy, znajdują się stare budynki szpitalne, które zostaną wyburzone.

  Szpitale leczniczo-pielęgnacyjne (opiekuńcze) zapewniają leczenie, opiekę i inne świadczenia wspomagające minimalny stan zdrowia dla osób w każdym wieku z chorobami przewlekłymi, dla niepełnosprawnych i innych pacjentów, gdy istnieje jednoznaczna diagnoza choroby i nie jest wymagane aktywne leczenie, a rehabilitacja medyczna jest przeciwwskazana.

  W chwili obecnej na terenie rejonu wileńskiego działają cztery szpitale wspomagające leczniczo-pielęgnacyjne, podporządkowane Samorządowi Rejonu Wileńskiego. Są to wydziały Centralnej Przychodni Rejonu Wileńskiego w Czarnym Borze, Szumsku oraz planowany oddział we wsi Kalina (gmina Rzesza), a także szpital wspomagający leczniczo-pielęgnacyjny w Niemenczynie (dział Przychodni w Niemenczynie).


  Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Afisze

  Więcej od autora

  Tymczasowo zostaje zawieszona rejestracja na bezpłatne wywożenie azbestu w rejonie wileńskim

  „Odpowiadając na zapotrzebowanie mieszkańców w zakresie prawidłowego usuwania odpadów azbestowych, Samorząd Rejonu Wileńskiego przedłużył w tym roku rejestrację na bezpłatną usługę wywożenia odpadów azbestowych — zwiększono łączną ilość planowanych do odbioru odpadów do 1100 ton. Budżet Samorządu przewiduje na...

  15-e zawody oraczy rejonu wileńskiego: wiemy zwycięzców

  W tym roku o miano najlepszego oracza rejonu wileńskiego rywalizowało 8 oraczy: Rajmund Awdiej i Rafał Butkiewicz z gminy Mickuny, Edward Nowicki i Daniel Barkowski z gminy Mariampol, Ernest Tylingo z gminy Suderwie, Ernest Łokucijewski z gminy Rukojnie, Władysław...

  Informacje na temat opłat lokalnych

  Mieszkańcy, chcący uiścić opłatę za całą powierzchnię obiektu w imieniu jednego właściciela, muszą wypełnić wniosek „dla współwłaścicieli lokali mieszkalnych z powodu połączenia” (formularz wniosku można znaleźć na www.vrsa.lt). Wypełniony formularz zgłoszeniowy można: • wysłać e-mail pocztą rinkliava@vrsa.lt;• przesłać na adres Rinktinės...

  Rejon wileński po raz pierwszy organizuje budżet partycypacyjny – mieszkańcy zgłosili aż 20 pomysłów

  Mieszkańcy złożyli propozycje uporządkowania przestrzeni publicznych w gminach Awiżenie, Bezdany, Bujwidziszki, Dukszty, Kowalczuki, Kiena, Ławaryszki, Mickuny, Podbrzezie, Rzesza i Rukojnie. W kategorii pomysłów na projekty o małej objętości złożono 6 pomysłów, o średniej objętości – 9, o dużej objętości...