Więcej

  Na wileńskim Cmentarzu na Rossie upamiętniono dzień Konstytucji Rzeczypospolitej Obojga Narodów

  232 lata temu, 3 maja 1791 r., została uchwalona przez Sejm Czteroletni Republiki Obojga Narodów i zapisała się na kartach historii świata pierwsza pisana konstytucja w Europie i druga na świecie.

  Czytaj również...

  Jak co roku, uroczyste upamiętnienie tego dnia odbyło się na cmentarzu Rossa w Wilnie. W wydarzeniu zorganizowanym przez Ambasadę RP wzięli udział Ambasador RP Konstanty Radziwiłł, posłowie na Sejm RL, politycy, harcerze, przedstawiciele instytucji oświatowych i kulturalnych oraz samorządów, w tym mer rejonu wileńskiego Robert Duchniewicz i dyrektor administracji Władysław Kondratowicz wraz z pracownikami Samorządu.

  Podczas wspólnej modlitwy, pod przewodnictwem ks. Mirosława Grabowskiego, otaczający cmentarz na Rossie tłum powrócił do końca XVIII w. i ponownie się zjednoczył w imię wspólnego celu – pokoju i wiary w lepsze jutro.

  | Fot. vrsa.lt

  „Trzeciego maja – Święto Konstytucji Rzeczypospolitej Obojga Narodów. W czasie przygotowywania konstytucji Europa była zdominowana przez drapieżne monarchie absolutne. Był to bardzo trudny czas dla Litwy i Polski, ale autorzy konstytucji wierzyli w przyszłość. Nasza konstytucja oferowała demokratyczne państwo jako alternatywę dla dyktatury, uległości i siły, które zdominowały Europę. Przez to natchnęła nadzieją wielu ludzi na całym świecie. Tę nadzieję, zainspirowaną Konstytucją, musimy dziś pielęgnować i nieść ją światu!” – mówił o dzisiejszych obchodach R. Duchniewicz.

  Czytaj więcej: Obchody Święta Konstytucji 3 maja na Rossie


  Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Afisze

  Więcej od autora

  Tymczasowo zostaje zawieszona rejestracja na bezpłatne wywożenie azbestu w rejonie wileńskim

  „Odpowiadając na zapotrzebowanie mieszkańców w zakresie prawidłowego usuwania odpadów azbestowych, Samorząd Rejonu Wileńskiego przedłużył w tym roku rejestrację na bezpłatną usługę wywożenia odpadów azbestowych — zwiększono łączną ilość planowanych do odbioru odpadów do 1100 ton. Budżet Samorządu przewiduje na...

  15-e zawody oraczy rejonu wileńskiego: wiemy zwycięzców

  W tym roku o miano najlepszego oracza rejonu wileńskiego rywalizowało 8 oraczy: Rajmund Awdiej i Rafał Butkiewicz z gminy Mickuny, Edward Nowicki i Daniel Barkowski z gminy Mariampol, Ernest Tylingo z gminy Suderwie, Ernest Łokucijewski z gminy Rukojnie, Władysław...

  Informacje na temat opłat lokalnych

  Mieszkańcy, chcący uiścić opłatę za całą powierzchnię obiektu w imieniu jednego właściciela, muszą wypełnić wniosek „dla współwłaścicieli lokali mieszkalnych z powodu połączenia” (formularz wniosku można znaleźć na www.vrsa.lt). Wypełniony formularz zgłoszeniowy można: • wysłać e-mail pocztą rinkliava@vrsa.lt;• przesłać na adres Rinktinės...

  Rejon wileński po raz pierwszy organizuje budżet partycypacyjny – mieszkańcy zgłosili aż 20 pomysłów

  Mieszkańcy złożyli propozycje uporządkowania przestrzeni publicznych w gminach Awiżenie, Bezdany, Bujwidziszki, Dukszty, Kowalczuki, Kiena, Ławaryszki, Mickuny, Podbrzezie, Rzesza i Rukojnie. W kategorii pomysłów na projekty o małej objętości złożono 6 pomysłów, o średniej objętości – 9, o dużej objętości...