Więcej

  Spotkanie w fabryce drobiu „Vilniaus paukštynas” w Rudominie w sprawach istotnych dla lokalnej społeczności

  10 maja na zaproszenie dyrektora generalnego wileńskiej fabryki drobiu „Vilniaus paukštynas” Tadasa Sprindžiūnasa mer rejonu wileńskiego Robert Duchniewicz wraz z przedstawicielami administracji samorządu odwiedził mieszczącą się w Rudominie fabrykę drobiu.

  Czytaj również...

  Dyrektor generalny Tadas Sprindžiūnas przedstawił działalność, procesy i wizję fabryki. Gościom pokazano główne zaplecze produkcyjne – rzeźnię i przetwórnię. Personel fabryki przedstawił też główne cele funkcjonowania zakładu – dostarczanie zdrowszej żywności, dbałość o czystsze środowisko i współpracę społeczną. „Vilniaus paukštynas” jest największym pracodawcą w rejonie wileńskim. 70–80 proc. pracowników fabryki to mieszkańcy rejonu wileńskiego. Firma z powodzeniem prowadzi swoją działalność, orientując się na zrównoważony rozwój i ekologię.

  Podczas spotkania poruszono istotne dla lokalnej społeczności kwestie dotyczące monitoringu zapachów oraz oceny wpływu na zdrowie. Tadas Sprindžiūnas zapewnił, że rozpocznie ocenę wpływu na zdrowie już tego lata, ponieważ ocena ta jest przeprowadzana w ciepłym sezonie i trwa dłużej. Planowane jest zainstalowanie systemu monitoringu zapachów, którego wynikami firma podzieli się z mieszkańcami – oczekuje się, że rozwiązanie to zacznie działać pod koniec lata.

  Czytaj więcej: Oświadczenie Roberta Duchniewicza: „Nie będzie polowań na wiedźmy”

  – Monitoring zanieczyszczeń i zapachów jest jednym z najbardziej palących problemów dla mieszkańców Rudomina, ponieważ jest ważnym aspektem zdrowego środowiska i bezpośrednio wpływa na samopoczucie ludzi. Miło jest widzieć, że firma bierze to pod uwagę i zmierza w kierunku zrównoważonego rozwoju. Ważne jest, aby te wskaźniki były mierzone, a mieszkańcy informowani – powiedział podczas wizyty Robert Duchniewicz i wyraził nadzieję, że „Vilniaus paukštynas” nadal będzie otwarty na lokalną społeczność i współpracę.

  Zapytany o plany rozwoju Tadas Sprindžiūnas, dyrektor generalny „Vilniaus paukštynas”, powiedział, że największe inwestycje są planowane w zakresie bezpieczeństwa biologicznego i odnowy infrastruktury, ale w samym Rudominie nie ma planów rozszerzenia działalności.


  Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Afisze

  Więcej od autora

  15-e zawody oraczy rejonu wileńskiego: wiemy zwycięzców

  W tym roku o miano najlepszego oracza rejonu wileńskiego rywalizowało 8 oraczy: Rajmund Awdiej i Rafał Butkiewicz z gminy Mickuny, Edward Nowicki i Daniel Barkowski z gminy Mariampol, Ernest Tylingo z gminy Suderwie, Ernest Łokucijewski z gminy Rukojnie, Władysław...

  Informacje na temat opłat lokalnych

  Mieszkańcy, chcący uiścić opłatę za całą powierzchnię obiektu w imieniu jednego właściciela, muszą wypełnić wniosek „dla współwłaścicieli lokali mieszkalnych z powodu połączenia” (formularz wniosku można znaleźć na www.vrsa.lt). Wypełniony formularz zgłoszeniowy można: • wysłać e-mail pocztą rinkliava@vrsa.lt;• przesłać na adres Rinktinės...

  Rejon wileński po raz pierwszy organizuje budżet partycypacyjny – mieszkańcy zgłosili aż 20 pomysłów

  Mieszkańcy złożyli propozycje uporządkowania przestrzeni publicznych w gminach Awiżenie, Bezdany, Bujwidziszki, Dukszty, Kowalczuki, Kiena, Ławaryszki, Mickuny, Podbrzezie, Rzesza i Rukojnie. W kategorii pomysłów na projekty o małej objętości złożono 6 pomysłów, o średniej objętości – 9, o dużej objętości...

  Samorząd Rejonu Wileńskiego przedłuża okres przyjmowania wniosków na usuwanie azbestu

  Samorząd od 5 lat prowadzi kampanię proekologiczną, zapewniając mieszkańcom rejonu możliwość bezpiecznego i bezpłatnego pozbycia się wyrobów, zawierających azbest. W tym roku łącznie planuje się zebrać 1110 ton odpadów azbestowych, na ten cel przeznaczono 170 tys. euro. „Z roku na...