Więcej

  Mieszkańcy są zachęcani do wnioskowania o renowację i poprawę efektywności energetycznej bloków mieszkalnych

  Agencja Zarządzania Projektami Środowiskowymi (Aplinkos projektų valdymo agentūra, APVA) przypomina o dwóch obecnie otwartych naborach wniosków o dofinansowanie renowacji bloków. Szczególnie duża uwaga w ocenie wniosków będzie zwracana na poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych.

  Czytaj również...

  Najnowszy nabór wniosków o dofinansowanie został ogłoszony w grudniu.

  „Najważniejsza wiadomość, którą chciałabym się podzielić, jest to, że zmieniają się wymagania dotyczące efektywności energetycznej budynku — z poprzedniej minimalnej klasy C, to w czasie obecnego zaproszenia wymaga osiągnięcia efektywności energetycznej co najmniej klasy B, przy co najmniej 40-procentowej oszczędności energii cieplnej” — mówi Gintarė Burbienė, kierownik działu wdrażania i monitorowania projektów w Departamencie Efektywności Energetycznej APVA.

  Zaproszenie do wnioskowania ma na celu zmniejszenie biurokratycznych trudności, skrócenie procesów i ułatwienie zarówno składania wniosków, jak i procesu administracyjnego. Według rozmówczyni, wszystkie działania związane z tym zaproszeniem są przeprowadzane elektronicznie, bez potrzeby korzystania z dokumentów papierowych. W tym celu opracowano system informacyjny APVIS, który został również zaprogramowany także do przygotowania planu inwestycyjnego, upraszczając w ten sposób proces zarówno dla osób podłączających się do planu, jak i dokonujących jego oceny.

  Dążenie do wyższej klasy energetycznej opłaca się finansowo

  Laura Lukoševičienė, starsza doradczyni w Grupie Polityki Budowlanej i Mieszkaniowej Ministerstwa Środowiska RL, mówi, że zgodnie z dyrektywami w sprawie charakterystyki energetycznej i zużycia energii, Litwa przygotowała i zatwierdziła długoterminową strategię renowacji dla Litwy. Będzie ona miała na celu przekształcenie istniejących zasobów budowlanych w energooszczędne, z możliwością przekształcenia ich w budynki o niemal zerowym zużyciu energii i uniezależnienie się od zasobów kopalnych.

  Według rozmówczyni, ważne jest, aby zmienić samo pojęcie renowacji — nie jest to wydatek, ale inwestycja we własną nieruchomość — ponieważ renowacja zwiększa wartość domu o 15–30 proc.

  „Wyniki strategii wykazały, że najwyższe zyski ekonomiczne są generowane w strefie 45-55 proc. oszczędności energii, co oznacza, że ukierunkowujemy renowację nie tylko na B, ale także na A i wyższe klasy efektywności energetycznej, z wykorzystaniem środków energii odnawialnej. Ważne jest, aby pamiętać, że budynki są odnawiane w cyklach — gruntowna renowacja jest najważniejszym aspektem renowacji, ponieważ wiele osób myśli o niej jako o zwykłym ociepleniu ścian. Jednak poprzez gruntowną renowację budynków wydłużamy cykl życia budynku nawet o 30 lat” — mówi Laura Lukoševičienė.

  G. Burbienė mówi, że kiedy remontujemy mieszkanie, nie pytamy ani nie obliczamy, kiedy to się zwróci, ponieważ nie po to wykonujemy prace remontowe. Dlatego w dniu zakończenia prac remontowych, kiedy mieszkaniec wchodzi do budynku, inwestycja natychmiast się zwraca pod względem komfortu, higieny, temperatury, ogólnego klimatu. Z kolei, jeśli dodatkowo do prac dołącza samorząd, mieszkaniec może również cieszyć się zagospodarowanym otoczeniem wokół budynku.

  WIĘCEJ NIŻEJ | Reklama na podst. ust. użytkownika.

  Skupienie na miastach zrównoważonych

  Najbliższe plany ministerstwa obejmują usprawnienie i zwiększenie wydajności procesu i mechanizmów renowacji bloków mieszkalnych.

  „Obecnie oceniamy wprowadzenie stałej opłaty za wsparcie renowacji budynków wielorodzinnych i dokonujemy przeglądu modelu kompleksowej renowacji bloków, aby uczynić go bardziej wydajnym. Będzie to wspierane przez wytyczne dotyczące zrównoważonych miast, które są obecnie opracowywane, ponieważ opracowujemy narzędzie, które pomoże ocenić obszary zurbanizowane z perspektywy społeczno-kulturowej, przyrody, antropogenicznej i ekonomicznej” — mówi Lukoševičienė.

  G. Burbienė zgadza się: „Planujemy otrzymywać jak najwięcej wniosków, nie spowalniać procesu i uruchamiać projekty do realizacji, aby ludzie, którzy dziś myśleli o remoncie swojego budynku mieszkalnego, mogli być zadowoleni z wykonanej pracy za 1-2 lata”.

  Kotryna Grušauskaitė

  Zam. 2076


  Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

  Afisze

  Więcej od autora

  Recenzja „Robczika”. Przerażające wołanie o pomoc. A kto pomoże?

  Powrót do lat 90. Widowisko przedstawia problemy Wileńszczyzny ponad 20 lat wstecz. Utratę pracy i problemy z tego się wyłaniające, pracę w szkołach z Polakami, którzy utracili piękno języka poprzez uleganie wschodnim wpływom. Agresja. Zagonionych rodziców, którzy skupiają się wyłącznie...

  Uczniowie Gimnazjum w Awiżeniach w międzynarodowym projekcie wymiany młodzieży [Z GALERIĄ]

  Celem projektu jest budowanie więzi i relacji młodzieży szkolnej z Litwy i Polski. Uczniowie zgłębili wiadomości o kulturze i tradycjach obu krajów. Jednak podstawowym zadaniem tego projektu było kształtowanie otwartości, pewności siebie oraz zdolności adaptacyjnych. Pierwszy dzień wymiany upłynął na...

  Impreza świętojańska w Rudominie

  Już od początku imprezy na małych i dużych gości święta będą czekały konkursy i zabawy. Dobry nastrój podczas imprezy gwarantuje dźwięk żywej muzyki i występy artystyczne. Dobre emocje zabezpieczą goście koncertu. Dla was na scenie się okażą: zespół z Ukrainy...

  X Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa SNPL w Wilnie [GALERIA]

  Program-konferencji_SNPL_2023-1Pobierz Więcej w kolejnym numerze „Kuriera Wileńskiego”. Dyskusje podczas konferencji uwiecznił nasz fotoreporter Marian Paluszkiewicz.