Więcej

  Zatwierdzono kandydaturę Algisa Vaitkevičiusa na stanowisko wicemera rejonu wileńskiego

  26 maja na posiedzeniu Rady Samorządu Rejonu Wileńskiego mer Robert Duchniewicz zgłosił kandydaturę członka Litewskiej Partii Socjaldemokratycznej Algisa Vaitkevičiusa na stanowisko zastępcy mera rejonu wileńskiego, która została jednogłośnie przyjęta przez radę.

  Czytaj również...

  Algis Vaitkevičius przez kilka lat pełnił funkcję naczelnego leśnika w rejonie wileńskim. Wniósł wkład w dziedzinie edukacji nieformalnej, mającej na celu edukację i zapoznanie młodzieży i społeczeństwa z litewskimi lasami, ich ekosystemem oraz całą florą i fauną.
  – Zgromadziłem wieloletnie doświadczenie w zakresie budowy, rekonstrukcji i remontu dróg leśnych, w większości żwirowych, a także uprawy drzew i ochrony środowiska – mówił Algis Vaitkevičius podczas prezentacji swojej kandydatury. – Udało mi się doprowadzić do rejestracji ok. 3 tys. niedoglądanych obszarów lasów na terenach lasów o znaczeniu państwowym.
  W 2015 r. Ministerstwo Środowiska RL przyznało Vaitkevičiusowi odznakę III stopnia Zasłużonego Ekologa.
  Oprócz ogromnego doświadczenia w dziedzinie leśnictwa Algis Vaitkevičius, mieszkaniec miasteczka Kowalczuki, zgromadził spore doświadczenie samorządowe: w ostatniej kadencji, pracując w Radzie Samorządu Rejonu Wileńskiego, działał w lokalnych komitetach gospodarki i planowania terytorialnego oraz kontroli. Do Rady Samorządu Rejonu Wileńskiego został także wybrany na kadencję 2023–2027.

  Czytaj więcej: Oświadczenie Roberta Duchniewicza: „Nie będzie polowań na wiedźmy”

  – Zwracam się do każdego członka rady. Czuję ogromną odpowiedzialność wobec państwa i mieszkańców rejonu. Jestem zdeterminowany, aby swoimi kompetencjami zawodowymi i doświadczeniem udowodnić państwu i wszystkim, że potrafię należycie pełnić obowiązki wicemera i wykonywać powierzone mi funkcje, abyśmy wszyscy wspólnie mogli pracować dla dobra rejonu wileńskiego i jego mieszkańców – powiedział Vaitkevičius.  Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Afisze

  Więcej od autora

  Tymczasowo zostaje zawieszona rejestracja na bezpłatne wywożenie azbestu w rejonie wileńskim

  „Odpowiadając na zapotrzebowanie mieszkańców w zakresie prawidłowego usuwania odpadów azbestowych, Samorząd Rejonu Wileńskiego przedłużył w tym roku rejestrację na bezpłatną usługę wywożenia odpadów azbestowych — zwiększono łączną ilość planowanych do odbioru odpadów do 1100 ton. Budżet Samorządu przewiduje na...

  15-e zawody oraczy rejonu wileńskiego: wiemy zwycięzców

  W tym roku o miano najlepszego oracza rejonu wileńskiego rywalizowało 8 oraczy: Rajmund Awdiej i Rafał Butkiewicz z gminy Mickuny, Edward Nowicki i Daniel Barkowski z gminy Mariampol, Ernest Tylingo z gminy Suderwie, Ernest Łokucijewski z gminy Rukojnie, Władysław...

  Informacje na temat opłat lokalnych

  Mieszkańcy, chcący uiścić opłatę za całą powierzchnię obiektu w imieniu jednego właściciela, muszą wypełnić wniosek „dla współwłaścicieli lokali mieszkalnych z powodu połączenia” (formularz wniosku można znaleźć na www.vrsa.lt). Wypełniony formularz zgłoszeniowy można: • wysłać e-mail pocztą rinkliava@vrsa.lt;• przesłać na adres Rinktinės...

  Rejon wileński po raz pierwszy organizuje budżet partycypacyjny – mieszkańcy zgłosili aż 20 pomysłów

  Mieszkańcy złożyli propozycje uporządkowania przestrzeni publicznych w gminach Awiżenie, Bezdany, Bujwidziszki, Dukszty, Kowalczuki, Kiena, Ławaryszki, Mickuny, Podbrzezie, Rzesza i Rukojnie. W kategorii pomysłów na projekty o małej objętości złożono 6 pomysłów, o średniej objętości – 9, o dużej objętości...