Więcej

  Zatwierdzono kandydaturę Algisa Vaitkevičiusa na stanowisko wicemera rejonu wileńskiego

  26 maja na posiedzeniu Rady Samorządu Rejonu Wileńskiego mer Robert Duchniewicz zgłosił kandydaturę członka Litewskiej Partii Socjaldemokratycznej Algisa Vaitkevičiusa na stanowisko zastępcy mera rejonu wileńskiego, która została jednogłośnie przyjęta przez radę.

  Czytaj również...

  Algis Vaitkevičius przez kilka lat pełnił funkcję naczelnego leśnika w rejonie wileńskim. Wniósł wkład w dziedzinie edukacji nieformalnej, mającej na celu edukację i zapoznanie młodzieży i społeczeństwa z litewskimi lasami, ich ekosystemem oraz całą florą i fauną.
  – Zgromadziłem wieloletnie doświadczenie w zakresie budowy, rekonstrukcji i remontu dróg leśnych, w większości żwirowych, a także uprawy drzew i ochrony środowiska – mówił Algis Vaitkevičius podczas prezentacji swojej kandydatury. – Udało mi się doprowadzić do rejestracji ok. 3 tys. niedoglądanych obszarów lasów na terenach lasów o znaczeniu państwowym.
  W 2015 r. Ministerstwo Środowiska RL przyznało Vaitkevičiusowi odznakę III stopnia Zasłużonego Ekologa.
  Oprócz ogromnego doświadczenia w dziedzinie leśnictwa Algis Vaitkevičius, mieszkaniec miasteczka Kowalczuki, zgromadził spore doświadczenie samorządowe: w ostatniej kadencji, pracując w Radzie Samorządu Rejonu Wileńskiego, działał w lokalnych komitetach gospodarki i planowania terytorialnego oraz kontroli. Do Rady Samorządu Rejonu Wileńskiego został także wybrany na kadencję 2023–2027.

  Czytaj więcej: Oświadczenie Roberta Duchniewicza: „Nie będzie polowań na wiedźmy”

  – Zwracam się do każdego członka rady. Czuję ogromną odpowiedzialność wobec państwa i mieszkańców rejonu. Jestem zdeterminowany, aby swoimi kompetencjami zawodowymi i doświadczeniem udowodnić państwu i wszystkim, że potrafię należycie pełnić obowiązki wicemera i wykonywać powierzone mi funkcje, abyśmy wszyscy wspólnie mogli pracować dla dobra rejonu wileńskiego i jego mieszkańców – powiedział Vaitkevičius.  Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Afisze

  Więcej od autora

  W Rukojniach powstała nowa przestrzeń rekreacyjna

  To jeszcze jeden projekt mający na celu poprawę jakości życia na obszarach wiejskich rejonu, stworzenie atrakcyjnego i komfortowego środowiska wypoczynku i rekreacji. Po realizacji projektu ten obszar wiejski stał się nie tylko bardziej malowniczy, ale i bardziej żywy. Ważne,...

  Dzienne Centrum Dziecięce „Svajonė” świętuje otwarcie w nowym miejscu

  Dziecięce centrum dzienne w nowym pomieszczeniu działa już od końca maja. Przed 1 września mer Robert Duchniewicz, kierownik Wydziału Opieki Społecznej dla Rodziny i Dziecka Krystyna Malinowska, kierownik Wydziału Komunikacji Społecznej i Stosunków Międzynarodowych Jolanta Gulbinowicz, st. specjalistka Wydziału...

  Samorząd Rejonu Wileńskiego podpisał umowę o współpracy z Wileńskim Uniwersytetem Technicznym im. Giedymina

  Jesteśmy zorientowani na współpracę ze szkołami wyższymi Litwy. Zamierzamy współpracować także z innymi uczelniami, bo każda ma swoją mocną dziedzinę: kształcenie nauczycieli, administracja publiczna, prawo i inne. Uniwersytet Vilnius Tech jest silny w dziedzinie nauk ścisłych, architektury i industrii...

  Samorząd Rejonu Wileńskiego rozpoczyna prace nad strategicznym planem rozwoju

  „Celem przygotowywanego przez Samorząd Rejonu Wileńskiego strategicznego planu rozwoju na lata 2024–2032 jest stworzenie korzystniejszych warunków dla rozwoju przedsiębiorczości, powiększenie ekonomicznej konkurencyjności rejonu i promowania atrakcyjności inwestycyjnej, poprawy jakości i dostępności usług publicznych. Mamy nadzieję, że przygotowywany ważny, długoterminowy...