Więcej

  Uczeń Gimnazjum Wielkiego Księcia Litewskiego Olgierda w Mejszagole wśród najlepszych absolwentów Litwy 

  8 sierpnia w kancelarii premiera odbyła się uroczystość uhonorowania maturzystów oraz absolwentów szkół zawodowych, którzy najpomyślniej zdali egzaminy maturalne, egzaminy z kwalifikacji szkolenia zawodowego oraz egzaminy międzynarodowego bakalaureatu. Do grona najlepszych należy także Dominykas Saulius Žalys, absolwent Gimnazjum Wielkiego Księcia Litewskiego Olgierda w Mejszagole.

  Czytaj również...

  Dominik jest świetnym przykładem na to, że staranność i praca pomagają zrealizować marzenie. Cieszę się, że swoimi dokonaniami rozsławia rejon wileński. Gratuluję pomyślnego pokonania jednego z najważniejszych progów w życiu i życzę sukcesów w dalszej nauce i drodze zawodowej. Dziękuję również nauczycielom za ich wkład – mówi mer rejonu wileńskiego Robert Duchniewicz. 

  Na koncie Dominykasa Sauliusa Žalysa aż trzy setki z państwowych egzaminów maturalnych – z języka obcego (angielskiego), matematyki i fizyki. Dominykas jako jedyny w rejonie wileńskim uzyskał maksymalną liczbę punktów na państwowych egzaminach maturalnych z matematyki i fizyki. Niewiele zabrakło i do czwartej setki – egzamin z języka i literatury litewskiej Dominykas zdał z wynikiem 94 pkt. 

  Absolwentom, ich nauczycielom i bliskim, a także dyrektorom placówek oświatowych, którzy uczestniczyli w uroczystości, gratulowali premier Ingrida Šimonytė oraz minister oświaty, nauki i sportu Gintautas Jakštas. 

  W tym roku w sesji egzaminacyjnej co najmniej trzy lub więcej ocen maksymalnych – sto punktów – otrzymało 67 absolwentów z całej Litwy. Trzech absolwentów zostało ocenionych pięcioma setkami, 14 absolwentów otrzymało cztery setki, a 53 – uzyskało po trzy setki na egzaminach końcowych. 

  Dominykas Saulius Žalys swoją dalszą karierę wiąże z naukami fizycznymi – wstąpił na Wydział Fizyki Uniwersytetu Wileńskiego. 

  Czytaj więcej: Interwencja mera Roberta Duchniewicza po wypowiedzi szefa Państwowej Inspekcji Językowej o narodzie polskim i dwujęzycznych nazwach miejscowości


  Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Afisze

  Więcej od autora

  Dzienne Centrum Dziecięce „Svajonė” świętuje otwarcie w nowym miejscu

  Dziecięce centrum dzienne w nowym pomieszczeniu działa już od końca maja. Przed 1 września mer Robert Duchniewicz, kierownik Wydziału Opieki Społecznej dla Rodziny i Dziecka Krystyna Malinowska, kierownik Wydziału Komunikacji Społecznej i Stosunków Międzynarodowych Jolanta Gulbinowicz, st. specjalistka Wydziału...

  Samorząd Rejonu Wileńskiego podpisał umowę o współpracy z Wileńskim Uniwersytetem Technicznym im. Giedymina

  Jesteśmy zorientowani na współpracę ze szkołami wyższymi Litwy. Zamierzamy współpracować także z innymi uczelniami, bo każda ma swoją mocną dziedzinę: kształcenie nauczycieli, administracja publiczna, prawo i inne. Uniwersytet Vilnius Tech jest silny w dziedzinie nauk ścisłych, architektury i industrii...

  Samorząd Rejonu Wileńskiego rozpoczyna prace nad strategicznym planem rozwoju

  „Celem przygotowywanego przez Samorząd Rejonu Wileńskiego strategicznego planu rozwoju na lata 2024–2032 jest stworzenie korzystniejszych warunków dla rozwoju przedsiębiorczości, powiększenie ekonomicznej konkurencyjności rejonu i promowania atrakcyjności inwestycyjnej, poprawy jakości i dostępności usług publicznych. Mamy nadzieję, że przygotowywany ważny, długoterminowy...

  Za dobre osiągnięcia w nauce – premie pieniężne

  Projekt przewiduje, że dla uczniów klas 5–12 szkół rejonu wileńskiego za doskonałe roczne oceny (10 pkt) ze wszystkich przedmiotów nauczania będzie przyznawana premia w wysokości 500 euro. Dodatkowo dla absolwentów przewidziano premie w wysokości 250 euro za każde uzyskane...