Więcej

  Przełomowy wyrok?

  We środę 22 listopada 2023 r. zapadł długo oczekiwany wyrok Sądu Apelacyjnego Litwy, który ogłosił, że oskarżeni w sprawie korupcyjnej – Kurlianskis, Masiulis, Gapšys, Gustainis i Steponavičius – są winni zarzucanych im czynów. Kurlianskis i Masiulis zostali skazani na kary pozbawienia wolności. Wyrok jest prawomocny. Sprawa, w której rozchodziło się o handel wpływami i łapownictwo, wstrząsnęła swego czasu litewską sceną polityczną. Eligijus Masiulis, wówczas przewodniczący Ruchu Liberałów Republiki Litewskiej, w 2016 r. przymierzał się już do najwyższych stanowisk w państwie i korespondował „tulipanową pocztą” z samą prezydent Dalią Grybauskaitė, a jego partia mogła stać się najbardziej popularną w kraju – gdyby nie ogłoszenie przez Służbę Dochodzeń Specjalnych (STT) o śledztwie w sprawie łapownictwa na dużą skalę. Masiulis miał przyjąć od wiceprezesa grupy „MG Baltic” (należy do niej m.in. telewizja LNK) 100 tys. euro w gotówce. Samo śledztwo dotyczyło zaś m.in. szerokiego handlu wpływami, powiązań korupcyjnych i nielegalnego finansowania partii politycznych.

  Ku powszechnemu oburzeniu społeczeństwa w roku 2022 sąd pierwszej instancji uniewinnił wszystkich oskarżonych, stwierdzając, że przekazana przez Kurlianskisa Masiulisowi kwota pieniędzy nie była łapówką, tylko pożyczką na mieszkanie – a dowodem na to była umowa o pożyczce, spisana odręcznie na kawałku papieru, dostarczona do materiałów sprawy po kilku miesiącach od jej wszczęcia.

  Co ciekawe, sami oskarżeni zaskarżyli do sądu apelacyjnego uniewinniający ich wyrok, chcąc uznania przez sąd za nielegalne i bezprawne działań wywiadowczych STT, mających na celu badanie możliwej korupcji. Wyrok może być zaskarżany do instancji kasacyjnej, jaką jest Sąd Najwyższy Litwy, ale na chwilę obecną oznacza, że możemy mieć jako Polacy satysfakcję z jednej rzeczy.

  Skazany na karę grzywny za nadużycia w tej sprawie został także były minister oświaty Gintaras Steponavičius, który był chorążym antypolskiej reformy oświatowej i „ujednolicenia” egzaminu z języka litewskiego – na jego obecną formę skarżą się wszyscy uczniowie, gdyż z egzaminu kompetencji językowych stał się pracą twórczą, a więc niemożliwą do prawdziwie obiektywnej oceny. W rękach Sądu Najwyższego będzie teraz spoczywał los wiary społeczeństwa w istnienie sprawiedliwości w wymiarze sprawiedliwości.

  Czytaj więcej: Poseł Gintaras Steponavičius na celowniku prokuratury


  Komentarz opublikowany w wydaniu magazynowym „Kuriera Wileńskiego” Nr 47 (136) 25/11-01/12/2023