Więcej

  Samorząd Rejonu Wileńskiego zdobył odznakę Rady Europy za doskonałe zarządzanie demokratyczne 

  We czwartek 16 listopada, podczas uroczystej ceremonii wręczenia przez Radę Europy Znaku Dobrego Zarządzania Demokratycznego (ELoGE), która odbyła się w Ratuszu Miasta Wilna, mer Robert Duchniewicz odebrał przyznaną Samorządowi Rejonu Wileńskiego odznakę Rady Europy za nienaganne zarządzanie demokratyczne.

  Czytaj również...

  W tym roku Samorząd Rejonu Wileńskiego po raz pierwszy wyraził chęć udziału w projekcie „Wdrożenie zasad dobrego rządzenia na Litwie”, realizowanego przez Centrum Eksperckie Dobrego Rządzenia Rady Europy i Ministerstwo Spraw Wewnętrznych RL.

  Mieszkańcy samorządu, radni i pracownicy administracji samorządu, którzy wzięli udział w badaniu, wypełnili zatwierdzone przez Radę Europy kwestionariusze dotyczące m.in.: uczestnictwa i reprezentacji, organizacji uczciwych wyborów, przejrzystości i otwartości samorządu, etycznego postępowania, kompetencji i produktywności, praw człowieka, odpowiedzialności. Po ocenie odpowiedzi i zebraniu wymaganej liczby punktów samorządy kraju otrzymują odznakę Rady Europy za doskonałe demokratyczne zarządzanie.

  Nagrody samorządom wręczyły minister spraw wewnętrznych Agnė Bilotaitė oraz Claudia Luciani z Dyrekcji Generalnej ds. Demokracji i Godności Człowieka Rady Europy. Odznaki Rady Europy otrzymało 29 samorządów kraju.

  Oceny samorządów w ELoGE odbywają się od 2020 r. Kolejna ocena jest przewidywana w 2026 r.

  Czytaj więcej: Prawa mniejszości narodowych w raporcie Sekretarza Generalnego Rady Europy


  Artykuł opublikowany w wydaniu magazynowym „Kuriera Wileńskiego” Nr 47 (136) 25/11-01/12/2023

  Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Afisze

  Więcej od autora

  Zapraszamy do udziału w konkursowej wystawie wicia palm „Najpiękniejsza palma Wileńszczyzny”

  Osoby chcące wziąć udział w wystawie konkursowej, powinny przedstawić komisji kompozycję tradycyjnych palm w kształcie wałka, rózeczki, wieńca, serca, składającą się z 3–5 palm. Wysokość palm powinna wynosić od 25 do 80 cm. Kompozycje muszą być w dobrym stanie,...

  Samorząd Rejonu Wileńskiego stał się akcjonariuszem KP TransINVEST

  Jak zapewnia mer Duchniewicz, obie strony będą ściśle współpracować na rzecz popularyzacji piłki nożnej, promowania zajętości dzieci i młodzieży oraz zdrowego stylu życia, a także zwiększania rozpoznawalności rejonu wileńskiego. Ponadto jest to szansa dla mieszkańców na posiadanie w swoim...

  Samorząd i powiat myszkowski zmierzają w kierunku nowego partnerstwa

  List intencyjny podpisali: przewodniczący Rady Powiatu w Myszkowie Mariusz Karkocha, starosta Myszkowa Piotr Kołodziejczyk, kierownik Wydziału Promocji i Współpracy Międzynarodowej Samorządu Rejonu Wileńskiego Jolanta Gulbinowicz oraz starosta gminy Niemenczyn Waleria Stakauskaitė. List intencyjny to zasadniczy krok w kierunku umowy...

  Samorząd Rejonu Wileńskiego będzie nadal subsydiować część kosztów ogrzewania

  Opłata dla mieszkańców za centralnie dostarczaną energię cieplną będzie mogła zmieniać się co miesiąc w zależności od średniej ceny ciepła na Litwie, ogłaszanej co miesiąc przez Państwowy Urząd Regulacji Energetyki. Przykładowo, średnia cena ciepła ogłoszona w styczniu w kraju...