Więcej

  Prezydent Republiki Litewskiej z pierwszą damą odwiedzili rejon wileński 

  23 listopada prezydent RL Gitanas Nausėda i pierwsza dama Diana Nausėdienė spędzili pracowity dzień w rejonie wileńskim. Prezydenta powitał i przez całą wizytę mu towarzyszył mer rejonu wileńskiego Robert Duchniewicz. 

  Czytaj również...

  Z okazji Dnia Armii Litewskiej i upamiętnienia 105. rocznicy jej odrodzenia prezydent wziął udział w uroczystej ceremonii złożenia przysięgi przez żołnierzy obowiązkowej służby wojskowej Państwu Litewskiemu, odbywającej się w Centrum Szkolenia Bojowego im. gen. Adolfasa Ramanauskasa w Niemenczynie. Podczas uroczystości ponad 150 żołnierzy przysięgło służyć Litwie wiernie, uczciwie i honorowo. 

  W swoim przemówieniu powitalnym prezydent zwrócił szczególną uwagę na postęp i profesjonalizm Armii Litewskiej w ostatnich latach, a także na znaczenie obrony zespołowej. W rozmowie z przedstawicielami instytucji obronnych, resortów obrony narodowej i łączności, oraz z merem Duchniewiczem, prezydent omówił sytuację mobilności wojskowej oraz czynniki zapewnienia bezpieczeństwa zarówno w rejonie wileńskim, jak i w całym kraju. 

  W Centrum Kultury w Niemenczynie odbyło się posiedzenie prezydenta, jego zespołu i kierownictwa Samorządu Rejonu Wileńskiego, podczas którego poruszane były tematy ważne dla rejonu wileńskiego. Omówiono problematykę infrastruktury drogowej oraz podziału środków z Programu Utrzymania i Rozwoju Dróg dla samorządów. Zgłoszono propozycje zwiększenia samodzielności samorządów w wykorzystaniu środków na utrzymanie dróg, wpisanie dróg rejonu wileńskiego na listę projektów priorytetowych dla mobilności wojskowej i planów ich rekonstrukcji. Omówiono problematykę rejestracji stref ochronnych dla obiektów melioracyjnych, utrzymania centrów dziennych dzieci i rozwój ich działalności na terenach wiejskich, zapewnienia poziomu standardu jakościowej edukacji w rejonie, finansowania programów nieformalnej edukacji dzieci (lit. NVŠ). 

  Uczniowie i nauczyciele gimnazjów im. Giedymina i Konstantego Parczewskiego w Niemenczynie z głową państwa i merem odbyli wspólną dyskusję na temat obywatelstwa pt. „Jestem człowiekiem z Litwy. Co znaczy dla mnie być obywatelem Litwy?”. W czasie rozmowy podkreślono nie tylko wagę zaangażowania młodzieży w życie szkolne, lokalne i publiczne, ale także obowiązki wobec ojczyzny, wartości patriotyzmu. 

  Prezydent i mer spotkali się także z przedstawicielami biznesu rejonu wileńskiego. Dyskutowali o aktualnej sytuacji ekonomicznej, uwarunkowaniach inwestycyjnych, czynnikach kredytowania przedsiębiorstw, promocji eksportu oraz wyzwaniach związanych z harmonizacją interesów przedsiębiorstw i społeczności lokalnych. Zwrócono uwagę, że współpraca samorządu z biznesem powinna być ścisła, przynosić korzyści wszystkim stronom oraz społeczności rejonu. 

  Pierwsza dama Litwy Diana Nausėdienė wraz z wicemer rejonu wileńskiego Edytą Tamošiūnaite odwiedziły gminę Czarny Bór
  | Fot. vrsa.lt

  Pierwsza dama Litwy Diana Nausėdienė wraz z wicemer rejonu wileńskiego Edytą Tamošiūnaite odwiedziły gminę Czarny Bór, a następnie żłobek-przedszkole „Pelėdziukas” w Pogirach. Wspólnie z uczniami uczestniczyły w warsztatach twórczych. Z dyrekcją przedszkola i pedagogami omówiły aktualne problemy edukacji przedszkolnej, wyzwania edukacji dwujęzycznej i potrzeby rodzin. 

  Pierwsza dama i wicemer odwiedziły także wieś Sorok Tatary, gdzie spotkały się z przedstawicielami społeczności tatarskiej i zapoznały z ich działalnością. W rozmowie z Tatarami Diana Nausėdienė podkreśliła, że społeczność tatarska od dawna jest wiernym strażnikiem wolności i niepodległości Litwy, przyczyniła się do dobrobytu kraju i znacząco wzbogaciła życie państwa. Pochwaliła inicjatywy pracowitej społeczności, które są ważnym wkładem we wspólne dziedzictwo kraju.  

  Czytaj więcej: Wizyta prezydenta w rejonie wileńskim


  Artykuł opublikowany w wydaniu magazynowym „Kuriera Wileńskiego” Nr 48 (139) 02-08/12/2023

  Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Afisze

  Więcej od autora

  Zapraszamy do udziału w konkursowej wystawie wicia palm „Najpiękniejsza palma Wileńszczyzny”

  Osoby chcące wziąć udział w wystawie konkursowej, powinny przedstawić komisji kompozycję tradycyjnych palm w kształcie wałka, rózeczki, wieńca, serca, składającą się z 3–5 palm. Wysokość palm powinna wynosić od 25 do 80 cm. Kompozycje muszą być w dobrym stanie,...

  Samorząd Rejonu Wileńskiego stał się akcjonariuszem KP TransINVEST

  Jak zapewnia mer Duchniewicz, obie strony będą ściśle współpracować na rzecz popularyzacji piłki nożnej, promowania zajętości dzieci i młodzieży oraz zdrowego stylu życia, a także zwiększania rozpoznawalności rejonu wileńskiego. Ponadto jest to szansa dla mieszkańców na posiadanie w swoim...

  Samorząd i powiat myszkowski zmierzają w kierunku nowego partnerstwa

  List intencyjny podpisali: przewodniczący Rady Powiatu w Myszkowie Mariusz Karkocha, starosta Myszkowa Piotr Kołodziejczyk, kierownik Wydziału Promocji i Współpracy Międzynarodowej Samorządu Rejonu Wileńskiego Jolanta Gulbinowicz oraz starosta gminy Niemenczyn Waleria Stakauskaitė. List intencyjny to zasadniczy krok w kierunku umowy...

  Samorząd Rejonu Wileńskiego będzie nadal subsydiować część kosztów ogrzewania

  Opłata dla mieszkańców za centralnie dostarczaną energię cieplną będzie mogła zmieniać się co miesiąc w zależności od średniej ceny ciepła na Litwie, ogłaszanej co miesiąc przez Państwowy Urząd Regulacji Energetyki. Przykładowo, średnia cena ciepła ogłoszona w styczniu w kraju...