Więcej

  Forum Wileńskie o zagrożeniach dla polskiej mniejszości na Litwie

  Forum Wileńskie, jako organizacja zrzeszająca litewskich polityków narodowości polskiej z różnych środowisk politycznych, a także jako przedstawiciele polskiej społeczności na Litwie, z niepokojem przyglądało się skandalowi wywołanemu przez prorosyjskiego solczanina. Uważamy to za czytelny objaw zaniedbań państwa litewskiego względem polskiej mniejszości na Litwie. Spełniając nasz obywatelski obowiązek, wołamy o zmianę polityki Republiki Litewskiej tak, aby w przyszłości Rosja nie mogła wykorzystać jej obywateli przeciwko niej samej. Obecnie jako państwo dajemy jej taką możliwość.

  Czytaj również...

  Apelujemy — do władzy i inteligencji kraju — a nasze postulaty nakreślamy poniżej.

  Postulat pierwszy

  Republika Litewska musi popierać znajomość, promowanie i stosowanie języka ojczystego w społeczności Polaków na Litwie. Młode pokolenia są bardziej zruszczone niż ich rodzice przez systematyczne marginalizowanie języka polskiego przez rząd Republiki Litewskiej. Jakiekolwiek ubytki w znajomości języka ojczystego przez Polaków zapełni bliższy język słowiański, rosyjski, a z tym — i kultura oraz ideologia. Polacy muszą mieć dostęp do wysokiej jakości mediów polskich na Litwie, które są i będą częścią litewskiego obrazu medialnego. Zwracamy też uwagę na niespójne z litewską narracją przypadki, kiedy promowany jest język rosyjski. Tworzy to sytuację, w której język polski jest niepotrzebnym bagażem, a język rosyjski — potwierdzanym przez państwo litewskie oknem na świat.

  Postulat drugi

  Potępiamy wszelkie praktyki i narracje kwalifikujące mniejszość Polaków na Litwie do worka „rosyjskojęzycznych”. Jak wszyscy obywatele Litwy, Polacy również niosą brzemię lat okupacji rosyjskiej, jednak nie oznacza to, że należy ten stan rzeczy przypieczętowywać. Znajomość języka jest rzeczą godną pochwały, jednak w pierwszej kolejności należy znać język ojczysty oraz język państwowy.

  Postulat trzeci

  Muszą zostać uformowane realne, wymierne i konkretne kierunki programowego kształcenia obywatelskiego i medialnego, nie tylko w szkołach. Częścią tego programu musi być zapoznawanie z dziedzictwem wszystkich autochtonicznych mniejszości narodowych. Nie może być tak, że obywatel po państwowej szkole, po służbie wojskowej, nie odnajduje się w otaczającym środowisku, czuje frustrację, nie interesuje się otaczającym światem, nie ciekawi własnym krajem, a za jedyny wiarygodny przekaz uznaje ten podawany przez propagandę „russkiego miru”. Jest to powtarzanie błędów już znanych z uprzedniego wieku — i już przeciwko Litwie nieraz wykorzystanych.

  Postulat czwarty

  Apelujemy o niewykorzystywanie sytuacji przeciwko Polakom na Litwie, żeby stygmatyzować, piętnować i naklejać metkę na całą społeczność. Społeczność litewskich Polaków jest tak samo różnorodna i wielobarwna, jak społeczności Litwinów poza granicami kraju. Piętnowanie i narzucanie narracji zamyka społeczności drogę do skutecznego zwalczania szkodliwych wzorców.

  Wiemy, opierając się na analizach i historii, że jeśli Litwa jako państwo nie zrozumie powagi sytuacji i potrzeby pilnej zmiany stanu rzeczy, będzie bezbronna niezależnie od międzynarodowych struktur, w których istnieje.


  Forum Wileńskie, stowarzyszenie

  Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Afisze

  Więcej od autora

  Polsko-litewski koncert w Litewskiej Filharmonii Narodowej

  Kontynuacja cyklu koncertów „Przez nylonową kurtynę” Niniejszy koncert stanowi kontynuację rozpoczętego przed laty cyklu koncertów „Przez nylonową kurtynę”. W programie zabrzmią następujące dzieła muzyczne: barwny i nowatorski „Poemat elektryczny” Vytautasa Bacevičiusa oraz „Koncert skrzypcowy nr 7” Grażyny Bacewicz, dodatkowo —...

  Przegląd BMTV: Wilno drugą Rygą — ale nie w sensie pozytywnym

  Rajmund Klonowski: Na Litwie protestują rolnicy, ale także restauratorzy. Była wprowadzona ulga VAT-u dla restauracji i lokali gastronomicznych. Ta ulga zostaje zniesiona. Już są pierwsze bankructwa. Eksperci mówią, że może wrócić szara strefa. Jerry Meijer: Nie jestem ekonomistą. Już mieszkam...

  Gimnazjum im. Władysława Syrokomli w Wilnie zaprasza na Dzień Otwartych Drzwi

  Od 1 marca rusza rekrutacja do wileńskich szkół na 2024-2025 rok szkolny. Gimnazjum im. Władysława Syrokomli przyjmuje dzieci i młodzież z całego terytorium Wilna i okolic. Zapraszani są dzieci w wieku 5-6 lat do grup przygotowawczych, 6-7 lat —...

  Wilnianie, z których możemy być dumni

  Debata zostanie połączona z prezentacją książki pt. „Wilnianie, świadkowie Katynia, emigranci. Stanisław Swianiewicz i Józef Mackiewicz”, która ukazała się z inicjatywy i ze środków Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie” im. Jana Olszewskiego. W spotkaniu wezmą udział autorzy poszczególnych rozdziałów...