Więcej

  Czesława Miłosza nigdy za wiele!

  Weszliśmy w kolejny rok. U jego progu składaliśmy sobie tradycyjne życzenia wszystkiego dobrego, zdrowia, sukcesów, szczęścia, pokoju (i tego na świecie, i tego w sercach). Oby wszystkie te pragnienia się spełniły!

  Tymczasem dzisiaj chciałbym wszystkim życzyć, by ten rok był także rokiem jak najbardziej „Miłoszowym”! Skąd i dlaczego takie dodatkowe, literackie życzenia? Otóż w 2024 r. przypada 20. rocznica śmierci Czesława Miłosza. Z tej okazji Senat RP specjalną uchwałą z 7 września 2023 r. ustanowił rok 2024 Rokiem Czesława Miłosza.

  W przyjętej uchwale izby wyższej polskiego parlamentu czytamy: „Senat Rzeczypospolitej Polskiej, przekonany o szczególnym znaczeniu jego [Czesława Miłosza] dorobku twórczego dla dziedzictwa narodowego i światowego, ogłasza rok 2024 Rokiem Czesława Miłosza”. Można śmiało powiedzieć: Czesława Miłosza nigdy za wiele!

  Dlatego myślę, że najlepszym upamiętnieniem jego pamięci będzie ponowne sięgnięcie po jego twórczość, po prozę, eseje, poezję, wykonane przezeń tłumaczenia. Warto także poznać Wilno śladami Czesława Miłosza, by poobcować z przestrzenią, w której nie tylko tworzył pierwsze poetyckie utwory, w których działał kulturalnie, ale też w których przecież studiował prawo. Można wyruszyć w taką wędrówkę razem z wybraną książką, np. „Zaczynając od moich ulic”, by podążyć na Antokol, Basztę, Ludwisarską, Niemiecką… Spacerując wileńską Starówką, można się przejść także tzw. schodami Miłosza w Wilnie, gdzie na tablicy upamiętniającej zapisano (w języku litewskim, polskim i angielskim): „Schody Czesława Miłosza. Czesław Miłosz (1911–2004) – poeta, prozaik i eseista, jeden z najwybitniejszych polskich literatów. Laureat Nagrody Nobla, Sprawiedliwy wśród Narodów Świata, honorowy obywatel Litwy i miasta Wilna. Uważał siebie za spadkobiercę Wielkiego Księstwa Litewskiego, dążył do pokojowej oraz twórczej egzystencji pomiędzy jego narodami”. Rok Czesława Miłosza może i powinien być kolejną okazją do budowania polsko-litewskich relacji kulturalnych, do rozwijania współpracy. To nasz polsko-litewski poeta, z którego wspólnie możemy być dumni, z którego dziedzictwa wspólnie możemy czerpać i wzajemnie się nim ubogacać. Także niech ten 2024 roku będzie rokiem wielu dobrych, wspaniałych chwil, piękna, pokoju, zdrowia, ale i rokiem pełnym Czesława Miłosza i jego twórczości!

  Czytaj więcej: Schody Miłosza w Wilnie — „księga życia poety”


  Komentarz opublikowany w wydaniu magazynowym „Kuriera Wileńskiego” Nr 01 (02) 06-12/01/2024