Więcej

  Powstaje Centrum Zdrowia Rejonu Wileńskiego 

  13 grudnia na posiedzeniu Rady Samorządu Rejonu Wileńskiego podjęto ostateczną decyzję o powołaniu Centrum Zdrowia Rejonu Wileńskiego, które będzie działać w formie współpracy funkcjonalnej.

  Czytaj również...

  Centrum Zdrowia umożliwi pacjentom korzystanie z bezpłatnych świadczeń osobistej opieki zdrowotnej w przychodni (o ile pacjent spełnia warunki korzystania z tych świadczeń określonych przepisami prawa). Poszerzona zostanie także lista usług świadczonych mieszkańcom rejonu wileńskiego i poprawi się ich jakość. Dodatkowo zostaną otwarte „zielone korytarze”, które zapewnią możliwie najszybsze świadczenie usług. Instytucje ochrony zdrowia jako partnerzy będą łatwiej ze sobą współpracować i efektywniej koordynować prace. 

  Po utworzeniu Centrum Zdrowia na terenie rejonu wileńskiego ambulatoryjne świadczenia wczesnej interwencji będą świadczone dla rodzin oczekujących dzieci i mających dzieci do 2. roku życia, ambulatoryjne świadczenia wczesnej rehabilitacji dla dzieci z zaburzeniami rozwoju, usługi chirurgii jednego dnia oraz transportowanie pacjentów do placówki medycznej. 

  W działalności Centrum Zdrowia Rejonu Wileńskiego będą uczestniczyły i udzielały świadczeń zdrowotnych przypisanych do Centrum Zdrowia następujące instytucje: IP „Nemenčinės poliklinika, ZSA „Riešės šeimos klinika”, IP „V. Staliulionienės BPG kabinetas”, ZSA „RVL klinika”, IP „Centro poliklinika”, Biuro Zdrowia Publicznego Samorządu Miasta Wilna i IP „Centralna Przychodnia Rejonu Wileńskiego”, która została wybrana jako instytucja koordynująca. 

  Od 1 sierpnia 2023 r. samorządy Litwy przystąpiły do tworzenia centrów zdrowia, kierując się Rozporządzeniem Ministra Ochrony Zdrowia Republiki Litewskiej z dnia 22 maja 2023 r. nr V-589 zatwierdzonym opisem trybu organizacji udzielania świadczeń opieki zdrowotnej, przypisanych do Centrum Zdrowia.

  Czytaj więcej: Samorząd Rejonu Wileńskiego od 9 lat finansuje studia rezydencyjne przyszłych lekarzy


  Artykuł opublikowany w wydaniu magazynowym „Kuriera Wileńskiego” Nr 01 (02) 06-12/01/2024

  Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Afisze

  Więcej od autora

  Zapraszamy do udziału w konkursowej wystawie wicia palm „Najpiękniejsza palma Wileńszczyzny”

  Osoby chcące wziąć udział w wystawie konkursowej, powinny przedstawić komisji kompozycję tradycyjnych palm w kształcie wałka, rózeczki, wieńca, serca, składającą się z 3–5 palm. Wysokość palm powinna wynosić od 25 do 80 cm. Kompozycje muszą być w dobrym stanie,...

  Samorząd Rejonu Wileńskiego stał się akcjonariuszem KP TransINVEST

  Jak zapewnia mer Duchniewicz, obie strony będą ściśle współpracować na rzecz popularyzacji piłki nożnej, promowania zajętości dzieci i młodzieży oraz zdrowego stylu życia, a także zwiększania rozpoznawalności rejonu wileńskiego. Ponadto jest to szansa dla mieszkańców na posiadanie w swoim...

  Samorząd i powiat myszkowski zmierzają w kierunku nowego partnerstwa

  List intencyjny podpisali: przewodniczący Rady Powiatu w Myszkowie Mariusz Karkocha, starosta Myszkowa Piotr Kołodziejczyk, kierownik Wydziału Promocji i Współpracy Międzynarodowej Samorządu Rejonu Wileńskiego Jolanta Gulbinowicz oraz starosta gminy Niemenczyn Waleria Stakauskaitė. List intencyjny to zasadniczy krok w kierunku umowy...

  Samorząd Rejonu Wileńskiego będzie nadal subsydiować część kosztów ogrzewania

  Opłata dla mieszkańców za centralnie dostarczaną energię cieplną będzie mogła zmieniać się co miesiąc w zależności od średniej ceny ciepła na Litwie, ogłaszanej co miesiąc przez Państwowy Urząd Regulacji Energetyki. Przykładowo, średnia cena ciepła ogłoszona w styczniu w kraju...