Więcej

  Inwestycje w infrastrukturę rejonu wileńskiego: w planach 6,4 mln euro

  Samorząd Rejonu Wileńskiego planuje w 2024 r. zainwestować 6 mln 440 tys. euro w rozwój infrastruktury. W piątek rada samorządu przyjęła do rozpatrzenia projekt decyzji, której celem jest zatwierdzenie tegorocznego planu wykorzystania środków uzyskanych z wpłat na rozwój infrastruktury.

  Czytaj również...

  Mer rejonu wileńskiego Robert Duchniewicz podkreśla, że wkład w rozwój infrastruktury jest ważnym narzędziem finansowym realizacji projektów infrastrukturalnych, które w dłuższej perspektywie wywierają istotny pozytywny wpływ na dobrobyt lokalnych mieszkańców. Zdaniem mera ten plan odzwierciedla jeden z głównych priorytetów samorządu – szybki rozwój infrastruktury rejonu wileńskiego. – Musimy stworzyć wysokiej jakości infrastrukturę, która zapewni komfortowe warunki życia, nauki, pracy i spędzania czasu wolnego w rejonie wileńskim. Po zatwierdzeniu na radzie powyższego planu podziału środków, samorząd będzie mógł kontynuować porządkowanie dróg, ulic, przestrzeni publicznych, modernizować i budować nowe placówki infrastruktury oświatowej, kulturalnej i sportowej, odpowiadające potrzebom ludności – zaznacza mer Duchniewicz.

  Największą kwotę w tym roku, tj. 2,3 mln euro, przewidziano na remonty kapitalne dróg i ulic. W gminie Awiżenie będą porządkowane ulice: Riešės, Ilgoji, Lindiniškių Liepų, Galinės i Kalno, a w gminie Zujuny – ulice Upės i Česlovo Milošo.

  Na dokończenie prac budowlanych przedszkola w Rzeszy przeznaczono 500 tys. euro. Planuje się, że placówka otworzy swoje drzwi już we wrześniu tego roku. Planuje się tu utworzenie 8 grup wychowania przedszkolnego, do których będzie mogło uczęszczać 125 dzieci.

  Planuje się przeznaczenie po 200 tys. euro na budowę boiska sportowego Gimnazjum w Awiżeniach i budowę dobudówki, a także na urządzenie uniwersalnego boiska sportowego obok Szkoły Podstawowej w Kiwiszkach w gminie szaternickiej. Na budowę sali gimnastycznej Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego w Bezdanach zaplanowano kwotę 500 tys. euro. Na modernizację pomieszczeń dydaktycznych Szkoły Podstawowej im. Mariana Zdziechowskiego w Suderwie – 400 tys. euro.

  Obecnie w gminie Niemież trwa budowa jednego z najważniejszych obiektów infrastruktury sportowej w rejonie – kompleksu sportowego w Skojdziszkach oraz remont przestrzeni publicznych. W tym roku na te cele ma być przeznaczone 700 tys. euro.

  We wsi Pogiry (gmina Pogiry) planuje się przeznaczyć 500 tys. euro na restrukturyzację terenu rekreacyjnego i jego adaptację na potrzeby kulturalne i społeczności lokalnej. Na restrukturyzację i remont obiektów Centrum Kultury w Rudominie planuje się przeznaczyć 240 tys. euro.

  Wyżej wymieniony projekt uchwały rady samorządu będzie przedmiotem dyskusji w komitetach, a ostateczne głosowanie w sprawie jej zatwierdzenia nastąpi na najbliższej sesji rady.

  W 2023 r. Samorząd Rejonu Wileńskiego zebrał łącznie 5,8 mln euro wpłat, przekraczając kwotę 5,6 mln euro zebraną w 2022 r. W ubiegłym roku najwięcej wpłat zebrano w gminach: Awiżenie (2,2 mln euro), Zujuny (819 tys. euro), Rzesza (730 tys. euro), Niemież (640 tys. euro) i Mickuny (282 tys. euro).

  Ogólna kwota 5,8 mln euro została rozdzielona pomiędzy gminy: Awiżenie, Zujuny, Rzesza, Niemież, Mickuny, Suderwie, Bezdany, Szaterniki, Pogiry i Rudomino proporcjonalnie do wpłat zebranych na ich terytoriach. W 2024 r. na zaplanowane prace zostaną wykorzystane także środki niewykorzystane w latach ubiegłych.

  Ta wpłata dotyczy osób fizycznych i prawnych, projektujących i planujących budowę nowych budynków lub restrukturyzację istniejących, zwiększając ich powierzchnię całkowitą (wewnętrzną). Zebrane wpłaty zgodnie z Ustawą o rozwoju infrastruktury komunalnej mogą być przeznaczone wyłącznie na rozwój społeczny i inżynieryjny infrastruktury komunalnej: budowę przedszkoli, szkół, projektowanie, budowę i porządkowanie dróg i ulic lokalnych oraz zagospodarowanie obiektów komunalnych.

  Na terenie samorządu funkcjonuje 7 grup gmin, w których stosowane są różne stawki składki na rozwój infrastruktury samorządu, od 10 do 50 euro/m², mając na uwadze aktualny poziom rozwoju infrastruktury, tereny najintensywniej zurbanizowane oraz przewidywane zapotrzebowanie na środki finansowe na wyposażenie nowych obiektów w tej infrastrukturze.

  Czytaj więcej: Wizyta prezydenta w rejonie wileńskim


  Artykuł opublikowany w wydaniu magazynowym „Kuriera Wileńskiego” Nr 14 (41) 13-19/04/2024

  Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Afisze

  Więcej od autora

  Orderem „Za Zasługi dla Litwy” odznaczono trzy matki z rejonu wileńskiego

  Za zasługi dla macierzyństwa, opieki i troski, za odpowiedzialność i za inspirujący przykład dla społeczności lokalnej i całej Litwy prezydent wręczył ordery 44 matkom i 7 opiekunkom z całej Litwy, z których trzy – Maria Arciszewska, Łucja Pieczuro i...

  Mer rejonu wileńskiego odznaczony przez Wileńską Izbę Przemysłowo-Handlową i Rzemieślniczą

  „Współpraca i stały dialog – to jeden z najważniejszych kroków w zacieśnianiu relacji pomiędzy samorządem a środowiskiem biznesowym. My jako samorząd, wraz z przedsiębiorstwami, które przybyły do rejonu lub dopiero rozpoczynają działalność, musimy realizować wspólny cel – poprawę otoczenia...

  Uroczystości dnia św. Floriana, patrona strażaków, w rejonie wileńskim

  „Dziękuję wszystkim strażakom Litwy i rejonu wileńskiego za niezwykłą odwagę, poświęcenie i profesjonalizm. Wasza praca jest ważna dla nas wszystkich. Cieszę się, że mogę być częścią tej społeczności, nie tylko w roli mera, a tym samym bezpośrednio odpowiedzialnego za...

  Ponad 6,4 mln euro na rozwój infrastruktury osiedli rejonu wileńskiego

  Według mera rejonu wileńskiego Roberta Duchniewicza wkład w rozwój infrastruktury jest ważnym instrumentem finansowym realizacji projektów infrastrukturalnych, które w dłuższej perspektywie będą miały istotny pozytywny wpływ na mieszkańców. Zdaniem mera zebrane środki dają szansę na realizację wielu ważnych i...