Więcej

  Kochajmy literaturę! 

  W dniach od 6 do 10 maja w stolicy Litwy odbędzie się Międzynarodowy Kongres Literatury, organizowany przez Wilno – Miasto Literatury UNESCO, w którym weźmie udział kilkudziesięciu gości. Wydarzenie ma za zadanie promocję literatury litewskiej wśród międzynarodowej społeczności, a przecież nie ma lepszego miejsca na obcowanie z pięknem literatury litewskiej jak ukochane Wilno!

  Prozaicy, poeci, tłumacze, dyrektorzy artystyczni festiwali i projektów literackich, badacze, menedżerowie z wielu zakątków Europy będą poznawali współczesne życie literackie miasta nad Wilią. W bogatym i pieczołowicie przygotowanym programie kongresu zaplanowano liczne spotkania z wybitnymi twórcami litewskimi reprezentującymi różnorodne gatunki literackie, a także z wydawcami litewskich czasopism literackich, związkami twórczymi, instytucjami oraz organizacjami kulturalnymi.

  Nie zabraknie wizyt studyjnych i rozmaitych spotkań w: Związku Pisarzy Litwy, Centralnej Bibliotece Publicznej m. Wilna, Bibliotece Narodowej, Wileńskim Domu Literatury. Odbędą się sesje poświęcone inicjatywom Litewskiego Instytutu Kultury oraz możliwościom wsparcia inicjatyw translatorskich. Będzie także odrębne spotkanie poświęcone literaturze dziecięcej.

  Goście z wielu krajów spotkają się ze współczesnymi pisarzami i poetami litewskimi, w tym m.in. z: Tomasem Venclovą, Birutė Jonuškaitė, Herkusem Kunčiusem. Odwiedzą także Uniwersytet Wileński.

  Jestem niezmiernie szczęśliwy, że również wezmę aktywny udział w kongresie. Zarazem jestem dumny, że Wilno ponownie stanie się centrum literackiego świata. Ufam, że nawiązane podczas kongresu relacje przyczynią się także do dalszego rozwoju polsko-litewskich więzi literackich. Spotkania takie, jak majowy kongres literatury w Wilnie, są niezwykle potrzebne. Umożliwiają nawiązywanie nowych kontaktów, a także pogłębianie istniejących relacji. Budują wspólnotę literackiego świata, międzykulturową, ale i silną potęgą tożsamości reprezentujących ją członków. Pokazują, że możliwy jest świat współpracy, a nie przemocy. Świat twórczości, a nie niszczenia. Świat, w którym chcemy współpracować, a nie tylko rywalizować. Warto też podkreślić, jak ważne jest uczestnictwo Wilna w programie Miasto Literatury, będącym częścią Sieci Miast Kreatywnych UNESCO. Widać wyraźnie nowe możliwości współpracy i rozwoju literatury, powstają kolejne inicjatywy. Wilno kwitnie, nie tylko ze względu na wiosnę, lecz także ze względu na literackie życie! Kochajmy literaturę! 

  Czytaj więcej: Wilno miastem literatury


  Komentarz opublikowany w wydaniu magazynowym „Kuriera Wileńskiego” Nr 17 (50) 04-10/05/2024