Więcej

  Z końcem kolektywizacji Litwy przyszedł głód. Mija 77 lat od uchwały KC KPZS

  Dokładnie 77 lat temu — 21 maja 1947 roku — Komitet Centralny Komunistycznej Partii Związku Sowieckiego podjął uchwałę o przymusowej kolektywizacji w republikach bałtyckich. Kolektywizację przeprowadzano w latach 1947-1953. Kto dobrowolnie nie oddawał środków produkcji jako „kułak” był wywożony na Sybir. Gdy kolektywizacja dobiegła końca w 1953 r., na Litwie przyszedł głód.

  Czytaj również...

  Ten los dotknął także wielu Polaków na Wileńszczyźnie, którzy byli szczególnie na kolektywizację oporni. Sowieci jednak opór bezwzględnie złamali. Według dzisiejszych szacunków na Sybir z Litwy wywieziono 200 tys. osób, wywózki miały miejsce jeszcze przed przymusową kolektywizacją. Ponad 15 proc. wywiezionych do Sybiru nie dojechało — zmarli w drodze przez nieludzkie warunki. Sporą część z nich stanowili chłopi.

  Uchwała KC KPZS

  Uchwała podjęta 21 maja 1947 pt. „O utworzeniu kołchozów w Litewskiej, Łotewskiej i Estońskiej SSR (Socjalistycznej Republice Sowieckiej — przyp. red.)” głosiła, że „kołchozy będą budowane w oparciu o całkowitą dobrowolność, w pierwszą kolejność będą włączały zubożałych chłopów”. Treść uchwały, jak to bywało standardem w Związku Sowieckim, nie miała z rzeczywistością nic wspólnego. Do kołchozów wcielano siłą, rekwirowano środki produkcji, a opornych wywożono.

  Pierwszy kołchoz na Litwie powstał jednak w 1949 r. — nie w 1947. Dlaczego takie opóźnienie nastąpiło, dziś do końca tego nie wiemy. Wiemy jednak, że władze Litewskiej Republiki Socjalistycznej podjęły decyzję — za uchwałą podjętą w Moskwie — w dniu 20 marca 1948 r., czyli rok po uchwale.

  Pierwsza próba kolektywizacji miała co prawda miejsce jeszcze wcześniej, bo krótko po początku okupacji sowieckiej Litwy w 1940 roku. W czerwcu Litwa została okupowana, a już w lipcu tego samego roku podjęto próbę założeniu kołchozu w okolicach Możejek. Bez sukcesu, próbowano więc dalej, ale próby te przerwał atak III Rzeszy na ZSRS.

  Czytaj także: Zbrodnia sowieckich represji do dziś nie została rozliczona

  Wpierw wywożono chłopów

  W latach 1948-1949 wywieziono „pierwszą transzę” opierających się. Ok. 70 tys. osób załadowano w wagony, które ruszyły na Wschód. Aż 90 proc. wtedy wywiezionych stanowili chłopi. Wywózki złamały opór, ale doprowadziły do wyludnienia niektórych terenów na Litwie.

  Na ten temat dla naszego dziennika wcześniej wypowiadała się historyk Vitalija Stravinskienė.

  – Na początku lat 50. władza Litwy sowieckiej zainicjowała akcję, aby ludzie z kraju wileńskiego, czyli z pasma terytorialnego od Święcian do Druskienik, przesiedlali się do innych rejonów Litwy, gdzie brakowało rąk do pracy. Władza zapewniała, że ludzie otrzymają domy, pod warunkiem, że wstąpią do kołchozu. Akcja średnio się powiodła. (…) W pierwszej kolejności Polacy nie chcieli przesiedlać się, ponieważ w nowym miejscu zamieszkania nie było polskich szkół. Po drugie, musieliby mieszkać w środowisku absolutnie litewskojęzycznym. Po kilku latach, kiedy zaczęła się odwilż w kraju, to większość wróciła do swej małej ojczyzny – opowiadała „Kurierowi Wileńskiemu” historyk Vilija Stravinskienė.

  Koniec kolektywizacji i początek głodu na Litwie

  Władze ogłosiły w 1953 r., że proces kolektywizacji dobiegł końca. Wtedy też zaczął się na Litwie głód. Był znacznie łagodniejszy niż głód wywołany przez Sowietów w latach 30. na terytorium Rosji i Ukrainy (znany jako hołodomor, w którym zagłodzono 3-9 milionów mieszkańców).

  Historycy podkreślają wpływ kolektywizacji także na tkankę społeczną: wzrosła popularność alkoholu, szczególnie w czasie pracy, wzrosło przyzwolenie na kradzież.

  Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Afisze

  Więcej od autora

  Przegląd BM TV z Adamem Błaszkiewiczem, dyrektorem „JP2” w Wilnie. „Historia z maturami kończy się w lipcu”

  Rajmund Klonowski: Dla wielu zaczyna się sezon wakacyjny, ale tylko nie dla Pana, ponieważ zaczyna się sezon egzaminów maturalnych. Adam Błaszkiewicz: Wczoraj mieliśmy pierwszy egzamin maturalny i tak będzie trwało do połowy czerwca. Potem dość długo czekamy na wyniki tych...

  W DKP odbędzie się wileńska premiera filmu „Fatalny rozkaz. Wilno 1939” i spotkanie z twórcami

  Premiera filmu „Fatalny rozkaz. Wilno 1939” będzie miał miejsce w Domu Kultury Polskiej w Wilnie przy ul. Naugarduko 76, 13 czerwca o godz. 18:00. Przed projekcją odbędzie się spotkanie z twórcami filmu. Czytaj więcej: Reżyser filmu „Wilno 1939” Piotr Kościński:...

  „Płyną te opowieści ociekające krwią…”: Spotkanie wokół książki Szymona Datnera

  W spotkaniu udział wezmą: Helena Datner — socjolog, historyk, Agata Patalas — dyrektor Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego im. Zuzanny Giczanki, dr Neringa Latvytė z Uniwersytetu Wileńskiego. Spotkanie moderuje dr Lara Lempertienė z Centrum Badań Judaistycznych Litewskiej Biblioteki Narodowej im. M....