Więcej

  Wybory do Parlamentu Europejskiego na Litwie 9 czerwca 2024 r. Wszystkie potrzebne informacje

  9 czerwca 2024 r. odbędą się wybory do Parlamentu Europejskiego, w których obywatele Republiki Litewskiej mieszkający na Litwie i za granicą oraz obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej, którzy zdecydowali się głosować na litewskich kandydatów, wybiorą posłów do Parlamentu Europejskiego reprezentujących Litwę. Poniżej przedstawiamy wszystko, co litewski wyborca musi wiedzieć — w języku polskim.

  Czytaj również...

  Drodzy wyborcy,

  W niniejszej informacji dla wyborców mniejszości etnicznych Główna Komisja Wyborcza (lit. Vyriausioji rinkimų komisja, VRK) przedstawia kluczowe informacje na temat wyborów do Parlamentu Europejskiego, które odbędą się 9 czerwca 2024 roku. Biorąc udział w wyborach, decydujemy nie tylko o przyszłości naszego państwa, ale także o przyszłości nas samych, przyszłych pokoleń i całej Unii Europejskiej. Mamy nadzieję, że niniejsza publikacja oraz informacje o wyborach na stronie internetowej Głównej Komisji Wyborczej zachęcą Państwa do aktywnego i obywatelskiego udziału w życiu politycznym oraz do wyboru najlepszych przedstawicieli swojego kraju w Parlamencie Europejskim.

  Lina Petronienė,
  przewodnicząca Głównej Komisji Wyborczej


  Co warto wiedzieć?

  Wybory są organizowane przez Główną Komisję Wyborczą. Wybory do Parlamentu Europejskiego odbędą się na całej Litwie i za granicą.

  Wybory odbędą się w jednym wielomandatowym okręgu wyborczym, pokrywającym się z terytorium Republiki Litewskiej, dzięki czemu obywatele Republiki Litewskiej głosujący na Litwie i za granicą otrzymają te same karty do głosowania.

  Wybory w każdym litewskim samorządzie są organizowane i przeprowadzane przez samorządowe komisje wyborcze, których obszar działania pokrywa się z terytorium danego samorządu.

  W celu organizacji i przeprowadzenia wyborów, terytoria samorządów Litwy są podzielone na okręgi wyborcze, biorąc pod uwagę wygodę wyborców w dotarciu do lokali wyborczych oraz liczbę wyborców, która nie może przekroczyć 5 tys. wyborców na okręg wyborczy. Pracę lokali wyborczych organizują okręgowe komisje wyborcze. W tych wyborach do Parlamentu Europejskiego obywatele będą mogli głosować łącznie w 1 895 lokalach wyborczych.

  Głosowanie jest organizowane i liczone przez komisje wyborcze w placówkach dyplomatycznych, urzędach konsularnych i na statkach pływających pod banderą Republiki Litewskiej.

  Kto może głosować w tych wyborach?

  Do wyboru posłów do Parlamentu Europejskiego uprawnieni są obywatele Republiki Litewskiej w wieku co najmniej 18 lat, mieszkający zarówno na terytorium Republiki Litewskiej, jak i za granicą. Obywatele innych państw członkowskich Unii Europejskiej, którzy na stałe mieszkają na Litwie i którzy ukończyli 18 lat w dniu wyborów, są również uprawnieni do głosowania w tych wyborach.

  Lista wyborców jest sporządzana na podstawie danych z rejestru ludności Litwy, który jest prowadzony przez Państwowe Centrum Rejestrów. Gwarantuje to, że nikt nie zostanie wpisany na listę wyborców dwukrotnie.

  Według danych Głównej Komisji Wyborczej do głosowania w wyborach uprawnionych będzie ponad 2 mln 300 tys. wyborców. Będą oni głosować w 1 895 lokalach wyborczych na terenie całej Litwy.

  Możesz sprawdzić, czy jesteś na liście wyborców na portalu usług elektronicznych www.rinkejopuslapis.lt lub dzwoniąc pod krótki płatny numer informacyjny 1855.

  Głosowanie za granicą

  Wyborcy mieszkający lub przebywający za granicą mają prawo do głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego.

  Wyborcy głosujący za granicą będą mieli możliwość głosowania za pośrednictwem poczty lub osobiście w misji dyplomatycznej lub urzędzie konsularnym Republiki Litewskiej.

  WIĘCEJ NIŻEJ | Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Wyborcy zamierzający głosować za granicą muszą zarejestrować się w elektronicznym systemie rejestracji wyborców głosujących za granicą. Można go znaleźć na portalu usług elektronicznych „Strona wyborcy” pod adresem www.rinkejopuslapis.lt. Zapytaj swoich krewnych, przyjaciół lub byłych sąsiadów mieszkających za granicą, czy zarejestrowali się już do głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego i wyborach parlamentarnych w październiku tego roku.

  W przypadku wyborców głosujących korespondencyjnie karty do głosowania zostaną wysłane zgodnie z danymi podanymi w elektronicznym systemie rejestracji wyborców za granicą: na adres zamieszkania w obcym kraju. Jeśli zdecydujesz się głosować osobiście, będziesz musiał stawić się w ambasadzie lub placówce konsularnej w określonych dniach i godzinach.

  VRK zwraca uwagę, że jeśli wyborca głosuje w kraju, w którym nie ma ambasady lub urzędu konsularnego Republiki Litewskiej, wyborca sam musi pokryć koszty odesłania dokumentów do głosowania do ambasady lub urzędu konsularnego, który wysłał dokumenty do głosowania. Ambasady lub urzędy konsularne Republiki Litewskiej nie ponoszą odpowiedzialności za wiarygodność poczty.

  Powiadomienie o wyborach

  Kodeks wyborczy stanowi, że okręgowe komisje wyborcze rozprowadzają wśród wyborców zawiadomienia o wyborach. Są to zaproszenia informacyjne dla uprawnionych wyborców do przyjścia i głosowania.

  Obwieszczenia te są doręczane osobiście tylko tym osobom, które są uprawnione do głosowania w domu.

  WIĘCEJ NIŻEJ | Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Pozostałym wyborcom są one wrzucane do skrzynek pocztowych zgodnie z zadeklarowanym miejscem zamieszkania. Wyborcy mieszkający pod tym samym adresem otrzymują tylko jedno zawiadomienie o wyborach. W przypadku wyborów do Parlamentu Europejskiego, zawiadomienia wyborcze zostały rozesłane do wyborców wraz z zawiadomieniami o wyborach prezydenckich i referendum.

  Warto wiedzieć, że obwieszczenie wyborcze jest jedynie dokumentem informacyjnym. Nie musisz zabierać tych zawiadomień ze sobą, gdy idziesz do urn wyborczych.

  Gdzie i kiedy głosować?

  Wyborcy mają prawo głosować w wyborach do Parlamentu Europejskiego nie tylko w dniu wyborów, ale także z wyprzedzeniem.

  We wszystkich przypadkach podczas głosowania musisz mieć przy sobie dokument tożsamości: paszport, dowód osobisty, prawo jazdy lub inny oficjalny dokument ze zdjęciem i osobistym numerem identyfikacyjnym.

  Obywatele innych państw członkowskich UE muszą zabrać ze sobą zezwolenie na pobyt na Litwie.

  Głosowanie przed dniem wyborów w gminach

  Wyborcy, którzy nie mogą głosować w dniu wyborów, mają prawo głosować w określonych dniach z wyprzedzeniem w budynku gminy i/lub w innym miejscu uzgodnionym z administracją samorządową.

  Lista miejsc do głosowania przedterminowego jest publikowana na stronie internetowej Głównej Komisji Wyborczej www.vrk.lt.

  WIĘCEJ NIŻEJ | Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Głosowanie odbędzie się w dniach 4, 5 i 6 czerwca w godzinach od 7.00 do 20.00 do dnia wyborów.

  Głosowanie w specjalnych lokalach wyborczych

  Wyborcy, którzy:

  • przebywają w zakładach opieki zdrowotnej;

  • mieszkają w placówkach opieki społecznej lub innej;

  • odbywają służbę lub pracują w siłach zbrojnych;

  • odbywają służbę w służbie cywilnej lub są na misji;

  • odbywają karę w miejscach aresztowania lub uwięzienia i przebywają w ośrodkach detencyjnych lub aresztach śledczych.

  Głosowanie w lokalach wyborczych odbędzie się w dniach 5, 6 i 7 czerwca w godzinach otwarcia lokali wyborczych.

  Personel (taki jak lekarze, pielęgniarki lub pracownicy administracyjni) nie może głosować w specjalnych punktach wyborczych.

  Listy specjalnych lokali wyborczych są publikowane na stronie internetowej Głównej Komisji Wyborczej przed wyborami pod adresem: www.vrk.lt.

  Głosowanie z domu

  Głosowanie z domu jest dostępne dla

  • wyborców niepełnosprawnych;

  • krewnych opiekujących się osobami niepełnosprawnymi w domu;

  • wyborców poddających się samoizolacji;

  • osób tymczasowo niezdolnych do głosowania z powodu choroby;

  • wyborców w wieku 70 lat i starszych.

  Wyborcy uprawnieni do głosowania z domu nie są automatycznie umieszczani na liście wyborców głosujących z domu. Aby skorzystać z prawa do głosowania z domu, muszą wypełnić formularz wniosku o głosowanie z domu.

  Wniosek o głosowanie z domu możesz złożyć do

  • członka komisji wyborczej, który przyniósł zawiadomienie o wyborach do domu wyborcy;

  • dzwoniąc pod płatny numer telefonu 1855;

  • pocztą elektroniczną okręgowej komisji wyborczej (dane kontaktowe okręgowych komisji wyborczych są dostępne na stronie internetowej www.vrk.lt);

  • telefonicznie do okręgowej komisji wyborczej (dane kontaktowe okręgowych komisji wyborczych są opublikowane na stronie internetowej www.vrk.lt);

  • za pośrednictwem portalu usług elektronicznych www.rinkejopuslapis.lt.

  Zgłoszenia wyborców do głosowania w domu będą przyjmowane do dnia 5 czerwca 2024 r.

  Lista wyborców głosujących w domu zostanie sporządzona i zatwierdzona przez okręgowe komisje wyborcze do godziny 12.00 w dniu 6 czerwca.

  Harmonogram ten jest jawny. Jego kopia zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń okręgowej komisji wyborczej w dniu zatwierdzenia harmonogramu i opublikowana na stronie internetowej Głównej Komisji Wyborczej www.vrk.lt.

  Członkowie komisji wyborczej przyjadą do domu wyborcy we wskazanych dniach i przywiozą karty do głosowania.

  Głosowanie w domu odbędzie się w dniach 7 i 8 czerwca w godzinach od 8:00 do 20:00.

  Głosowanie z domu dla wyborców przebywających czasowo na obszarze danego okręgu wyborczego i nieumieszczonych w spisie wyborców tego okręgu organizują samorządowe komisje wyborcze. Wnioski o głosowanie z domu przez takich wyborców będą przyjmowane do dnia 4 czerwca 2024 r.

  Spisy tych wyborców zostaną sporządzone przez samorządowe komisje wyborcze w dniu 5 czerwca.

  Wyborcom czasowo przebywającym na obszarze danego okręgu wyborczego i niewpisanym do spisu wyborców w tym okręgu wyborczym samorządowe komisje wyborcze zapewnią możliwość głosowania z domu w dniu 6 czerwca.

  WAŻNE! Wyborcy, którzy złożyli wniosek o głosowanie z domu w wyborach prezydenckich, nie muszą składać kolejnego wniosku przed wyborami do Parlamentu Europejskiego. Wyborcy ci zostaną automatycznie dodani do listy wyborców głosujących z domu.

  Głosowanie w dniu głosowania

  Głosowanie w wyborach do Parlamentu Europejskiego odbędzie się 9 czerwca w godzinach od 7:00 do 20:00.

  Podczas głosowania wyborcy otrzymają 1 kartę do głosowania, aby zagłosować na listę kandydatów do Parlamentu Europejskiego i nadać ranking kandydatom z tej listy.

  Publikacja kandydatów i ich list

  Główna Komisja Wyborcza, zgodnie z Kodeksem Wyborczym, opublikuje listy kandydatów ubiegających się o wybór do Parlamentu Europejskiego co najmniej 30 dni przed wyborami, tj. do 10 maja.

  Biogramy kandydatów na listach oraz inne informacje o kandydatach interesujące wyborców są publikowane na stronie internetowej Głównej Komisji Wyborczej www.vrk.lt.

  Reklama polityczna

  Reklama polityczna oznacza rozpowszechnianie pozytywnych lub negatywnych informacji w dowolnej formie i za pomocą dowolnych środków, w imieniu i/lub na rzecz polityka państwowego, organizacji politycznej, członka organizacji politycznej, uczestnika wyborczej kampanii politycznej, kandydata, w dowolnej formie i za pomocą dowolnych środków, odpłatnie lub nieodpłatnie, podczas wyborczej kampanii politycznej lub w trakcie lub pomiędzy kampaniami politycznymi, mające na celu wpłynięcie na wynik wyborów lub na motywację wyborców do głosowania w wyborach, lub których rozpowszechnianie służy promowaniu polityka publicznego, organizacji politycznej, członka organizacji politycznej, uczestnika politycznej kampanii wyborczej, kandydata lub ich idei, celów lub programu.

  Reklamę polityczną za wynagrodzeniem definiuje się jako reklamę polityczną, która jest przygotowywana, produkowana lub rozpowszechniana za wynagrodzeniem, lub w przypadku której do jej przygotowania, produkcji lub rozpowszechniania wykorzystywane są środki finansowe, lub w której wykorzystywane są osoby zwykle zaangażowane w świadczenie takich usług za wynagrodzeniem.

  Odpłatna reklama polityczna musi wyraźnie odróżniać się od innych rozpowszechnianych informacji. Musi być wyraźnie oznaczona od początku kampanii politycznej do ogłoszenia ostatecznych wyników wyborów, ze wskazaniem źródła funduszy, sponsora itp.

  Nieoznakowana reklama polityczna będzie uznawana za ukrytą reklamę polityczną. Reklama polityczna, która nie jest oznaczona zgodnie z określonymi wymogami, oraz ukryta reklama polityczna są zabronione.

  Kodeks wyborczy stanowi, że za reklamę polityczną nie uważa się:

  – nieodpłatne rozpowszechnianie w okresie kampanii politycznej rutynowych przekazów informacyjnych dotyczących działalności polityków państwowych, partii politycznych i kandydatów;

  – informacji o programach wyborczych rozpowszechnianych nieodpłatnie w okresie kampanii politycznej przez publicznych producentów i nadawców informacji za pośrednictwem środków masowego przekazu, zgodnie z zasadami obiektywizmu i równości uczestników kampanii politycznej.

  Prawo zabrania rozpowszechniania reklam politycznych:

  • na pierwszej stronie czasopisma

  • jeśli jej rozpowszechnianie jest sprzeczne z Konstytucją Republiki Litewskiej i prawem;

  • bezpłatnie, z wyjątkiem programów dyskusyjnych.

  Ponadto zabronione jest instalowanie i rozpowszechnianie zewnętrznych reklam politycznych:

  • na budynkach, w których mieszczą się instytucje i organy państwowe i komunalne;

  • na pojazdach transportu publicznego używanych przez przedsiębiorstwa państwowe lub komunalne, z wyjątkiem określonych przypadków;

  • na drogach samochodowych, w ich strefach ochrony sanitarnej, na ulicach i w ich pobliżu, jeśli może to zasłaniać środki regulacji ruchu, znaki drogowe, pogarszać widoczność, oślepiać, rozpraszać lub w inny sposób zagrażać użytkownikom dróg, a stosowanie reklam imitujących znaki drogowe jest zabronione;

  • na posągach i pomnikach;

  • w odległości 50 metrów wokół budynku, w którym znajduje się lokal wyborczy;

  • bez pisemnej zgody właściciela gruntu, budynków lub innych obiektów, na których lub w których zostały umieszczone;

  • na obszarach chronionych i nieruchomych dobrach kultury, a także na ich terytoriach, z wyjątkiem miejsc wyznaczonych przez organ odpowiedzialny za ochronę dóbr kultury i zarządcę obszaru chronionego.

  Akwizycja wyborcza i jej zakaz

  Zabrania się prowadzenia agitacji wyborczej, bez względu na metody, formy i środki, na 7 godzin przed rozpoczęciem wyborów oraz w dniu wyborów przed zakończeniem głosowania, tj. od godz. 0:00 w dniu 9 czerwca do godz. 20:00 w dniu 9 czerwca, z wyjątkiem zewnętrznej reklamy politycznej umieszczonej przed rozpoczęciem obowiązywania zakazu prowadzenia kampanii wyborczej. W okresie obowiązywania zakazu prowadzenia kampanii wyborczej oraz podczas głosowania przedterminowego w lokalu wyborczym ani w odległości 50 metrów wokół budynku, w którym znajduje się lokal wyborczy, nie mogą znajdować się żadne wizualne ani dźwiękowe materiały wyborcze (inne niż wydane przez Główną Komisję Wyborczą).

  Państwowe Radio i Telewizja (lit. Nacionalinis radijas ir televizija) produkują i emitują specjalne audycje z okazji wyborów do Parlamentu Europejskiego w dniu 9 czerwca 2024 roku. Programy te są emitowane na kanałach Państwowego Radia i Telewizji oraz na portalu www.lrt.lt.

  Przekupywanie wyborców

  Próba wpłynięcia na wolę wyborcy jest określana jako przekupstwo wyborcze. Przekupstwem jest również zgoda wyborcy na bycie przekupionym. Przekupywanie wyborców jest zabronione. Warto wiedzieć, że przekupstwo wyborców może skutkować grzywną w wysokości od 300 do 560 euro, jeśli głosujesz za pomocą przekupstwa lub przekupujesz innych.

  Ważne, aby wiedzieć — jesteś celem przekupstwa, jeśli oferowane są Ci: prezenty, różne nagrody, pieniądze, artykuły gospodarstwa domowego, praca, usługi, bilety na koncerty lub wydarzenia kulturalne itp.

  Za przekupstwo wyborców nie uznaje się: programu działalności organizacji politycznej lub kandydata, programu wyborczego, biografii kandydata, publikacji o charakterze informacyjnym, kalendarzy, pocztówek, naklejek.

  Kandydaci mogą rozdawać takie materiały wyborcom.

  Możesz zgłosić, jeśli próbują Cię przekupić lub zmusić do głosowania w inny sposób niż chcesz:

  • dzwoniąc pod ogólny numer alarmowy 112;

  • dzwoniąc pod płatny krótki numer 1855 Głównej Komisji Wyborczej;

  • wysyłając wiadomość e•mail do Głównej Komisji Wyborczej na adres rinkim@vrk.lt.

  Karty do głosowania

  Wszyscy wyborcy, którzy zamierzają głosować, otrzymają jedną kartę do głosowania w celu oddania głosu na wybraną przez siebie listę kandydatów i uszeregowania kandydatów na tej liście.

  Aby zapewnić wyborcom z wadami wzroku możliwość samodzielnego głosowania, Główna Komisja Wyborcza zarządziła umieszczenie w lokalach wyborczych specjalnych nakładek na karty do głosowania, które umożliwią wyborcom z wadami wzroku głosowanie bez pomocy innych osób, osobiście i w sposób tajny.

  Wyborca, który nie jest w stanie głosować samodzielnie z powodu niepełnosprawności, musi mieć możliwość wyboru głosowania z pomocą innej osoby, której ufa, lub głosowania w lokalach wyborczych dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych.

  Listy kandydatów zostaną ułożone w kolejności rosnącej na karcie do głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego zgodnie z numerami przyznanymi im w drodze losowania. Na karcie do głosowania umieszcza się nazwę partii politycznej/koalicji oraz nazwisko(-a) kandydata(-ów), który(-rzy) znajduje(-ą) się na pierwszym miejscu listy kandydatów.

  Nazwie partii politycznej (koalicji) towarzyszy czarno-biały wizerunek emblematu (znaku) partii politycznej (lub, w przypadku koalicji, partii składowych) zarejestrowanej zgodnie z prawem oraz nazwa i logo europejskiej partii politycznej, z którą powiązana jest litewska partia polityczna (koalicja) kandydująca.

  W dolnej części karty do głosowania należy wydrukować pięć pól, w których wyborca może wpisać numery wyborcze wybranych przez siebie kandydatów z listy kandydatów, na których głosował. Nazwiska kandydatów i ich numery na liście będą dostępne dla wyborców na plakatach z listami kandydatów wywieszonych w kabinach wyborczych.

  Jeśli wyborca wpisze (uszereguje) numer jednego kandydata kilka razy w tych polach, kandydat otrzyma tylko jeden głos preferencyjny.

  Numery kandydatów można wpisywać w polach w dowolnej kolejności.

  Jeżeli nie wpisano żadnego numeru kandydata lub wpisano mniej niż 5 numerów kandydatów, karta do głosowania jest ważna, o ile możliwa jest identyfikacja listy, na którą głosował kandydat. Uznaje się, że wyborca wyraził zgodę (częściową zgodę) na kolejność kandydatów ustaloną przez partię polityczną (koalicję).

  Lista kandydatów kandydujących do Parlamentu Europejskiego

  Listy kandydatów partii politycznych (koalicji) mogą zostać zmienione po sprawdzeniu i usunięciu przez Główną Komisję Wyborczą partii politycznych (koalicji) i kandydatów, którzy nie spełniają wymogów Kodeksu Wyborczego Republiki Litewskiej, lub po anulowaniu rejestracji kandydata partii politycznej (koalicji). Aktualne listy kandydatów partii politycznych (koalicji) są dostępne na stronie internetowej Głównej Komisji Wyborczej www.vrk.lt oraz w lokalach wyborczych w dniu wyborów.

  W wyborach do Parlamentu Europejskiego uczestniczą następujące komitety na Litwie:

  1. Partia Wolności (Laisvės partija)

  2. Litewska Partia Socjaldemokratyczna (Lietuvos socialdemokratų partija)

  3. Partia Pracy (Darbo partija)

  4. Litewska Partia Regionów (Lietuvos regionų partija)

  5. Litewski Związek Chłopów i Zielonych (Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga)

  6. Akcja Wyborcza Polaków na Litwie — Związek Chrześcijańskich Rodzin (Lietuvos lenkų rinkimų akcija-Krikščioniškų šeimų sąjunga)

  7. Partia Zielonych Litwy (Lietuvos žaliųjų partija)

  8. Związek Narodu i Sprawiedliwości (centryści, narodowcy) (Tautos ir teisingumo sąjunga (centristai, tautininkai))

  9. Ruch Liberałów (Liberalų sąjūdis)

  10. Koalicja Pokoju (Litewska Partia Chrześcijańskiej Demokracji, Partia Żmudzka) (Taikos koalicija (Lietuvos krikščioniškosios demokratijos partija, Žemaičių partija))

  11. Partia „Wolność i Sprawiedliwość” (Partija „Laisvė ir teisingumas”)

  12. Unia Chrześcijańska (Krikščionių sąjunga)

  13. Związek Demokratyczny „W imię Litwy” (Demokratų sąjunga „Vardan Lietuvos”)

  14. Związek Ojczyzny — Litewscy Chrześcijańscy Demokraci (Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai)

  15. Zjednoczenie Narodowe (Nacionalinis susivienijimas)

  Gdzie mogę znaleźć informacje o wyborach?

  Najbardziej wiarygodne informacje o wyborach są publikowane na stronie internetowej Głównej Komisji Wyborczej pod adresem www.vrk.lt, na portalu e-usług „Strona wyborcy” pod adresem www.rinkejopuslapis.lt oraz na kontach Głównej Komisji Wyborczej w sieciach społecznościowych Facebook i Instagram.

  Informacja telefoniczna

  17 kwietnia uruchomiony został krótki numer 1855, pod którym można uzyskać informacje wyborcze. Usługa ta jest płatna.

  Na numer 1855 można dzwonić ze wszystkich sieci operatorów działających na Litwie od 17 kwietnia do 9 czerwca codziennie o godzinie 20:00, w tym w weekendy, w godzinach od 7:00 do 20:00.

  Koszt połączenia zależy od stawek ustalonych przez operatorów telefonicznych. Główna Komisja Wyborcza nie czerpie żadnych zysków z obsługi połączeń.

  VRK zadbała o to, aby wyborcy, którzy nie chcą płacić dodatkowo za informacje wyborcze, mieli alternatywę dzwonienia na specjalne numery za taką samą stawkę, jak dzwoniąc do własnej sieci:

  Dla użytkowników Tele2 — +370 678 07 023;

  Dla użytkowników Bitė — +370 650 03406;

  Dla użytkowników Telia — +370 5 236 1032;

  Dla użytkowników Baltnetos Komunikacijos — +370 5 205 9478;

  Użytkownicy CSC Telecom — +370 699 49 098.

  Pod numerem 1855 można uzyskać takie informacje:

  • czy dana osoba jest wpisana na listę wyborców;

  • w którym lokalu wyborczym wyborca może głosować;

  • możliwość głosowania przed dniem wyborów, jeśli wyborca nie będzie obecny w swoim lokalu wyborczym w dniu wyborów;

  • jak głosować, jeśli wyborca jest chory i nie może dotrzeć do swojego lokalu wyborczego w dniu wyborów;

  • jak skontaktować się z samorządową lub okręgową komisją wyborczą, adres komisji wyborczej i inne informacje istotne dla wyborcy.

  Zostaniesz poproszony o podanie swojego imienia i nazwiska oraz numeru osobowego w celu uzyskania informacji o tym, czy figurujesz w spisie wyborców.

  Żadne dane osobowe nie zostaną podane, jeśli zadzwonisz pod ten numer telefonu.

  Możesz również skorzystać z bezpłatnej infolinii 1855, aby zgłosić naruszenie prawa wyborczego. Anonimowe skargi wyborców nie będą rejestrowane.

  Ewentualne naruszenia prawa wyborczego można zawsze zgłaszać do Głównej Komisji Wyborczej na adres rinkim@vrk.lt.

  Jak wygląda karta do głosowania (biuletenis)?

  Do zobaczenia na wyborach!

  Główna Komisja Wyborcza Republiki Litewskiej

  Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Afisze

  Więcej od autora

  Wdzięczność i satysfakcja. Delegacja MSZ RP i FPPnW na Litwie i Łotwie

  W trakcie wizyty odbyły się spotkania ze środowiskami polskimi, z którymi Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie” im. Jana Olszewskiego współpracuje przy realizacji projektów: medialnych, szkoleniowych, inwestycyjnych, oświatowych, jak i w zakresie promocji polskiej kultury lub ochrony polskiego dziedzictwa kulturowego...

  Przegląd BM TV z Adamem Błaszkiewiczem, dyrektorem „JP2” w Wilnie. „Historia z maturami kończy się w lipcu”

  Rajmund Klonowski: Dla wielu zaczyna się sezon wakacyjny, ale tylko nie dla Pana, ponieważ zaczyna się sezon egzaminów maturalnych. Adam Błaszkiewicz: Wczoraj mieliśmy pierwszy egzamin maturalny i tak będzie trwało do połowy czerwca. Potem dość długo czekamy na wyniki tych...

  W DKP odbędzie się wileńska premiera filmu „Fatalny rozkaz. Wilno 1939” i spotkanie z twórcami

  Premiera filmu „Fatalny rozkaz. Wilno 1939” będzie miał miejsce w Domu Kultury Polskiej w Wilnie przy ul. Naugarduko 76, 13 czerwca o godz. 18:00. Przed projekcją odbędzie się spotkanie z twórcami filmu. Czytaj więcej: Reżyser filmu „Wilno 1939” Piotr Kościński:...