Więcej

  Samorząd Rejonu Wileńskiego czeka na pomysły dotyczące projektu budżetu partycypacyjnego 

  Samorząd Rejonu Wileńskiego zaprasza osoby w wieku 18 lat i starsze mieszkające w rejonie wileńskim do składania swoich propozycji do budżetu partycypacyjnego, przyczyniając się w ten sposób do poprawy, renowacji lub tworzenia przestrzeni publicznych w swoim środowisku. Pomysły można zgłaszać do 6 czerwca (włącznie).

  Czytaj również...

  — Budżet partycypacyjny to wielka szansa dla mieszkańców rejonu wileńskiego na włączenie się w rozwój swojego miejsca zamieszkania. Projekty i pomysły zgłaszane przez mieszkańców mogą być świetną szansą na poprawę infrastruktury rejonu, wzbogacenie życia kulturalnego i sportowego czy podniesienie jakości środowiska życia. Budżet partycypacyjny to świetne narzędzie do przekształcenia pomysłu na realne zmiany w miejscu zamieszkania – mówi mer rejonu wileńskiego Robert Duchniewicz.

  Budżet partycypacyjny w samorządzie w tym roku jest inicjowany po raz pierwszy. Na realizację środków przeznaczono 100 tys. euro; ok. 15 tys. euro zostanie przekazane szkołom zgodnie z odrębnym rozporządzeniem, tj. w ramach budżetu partycypacyjnego uczniów.

  Planuje się, że z propozycji zgłaszanych przez mieszkańców zostanie zrealizowany jeden pomysł z każdej grupy, który uzyskał największe poparcie: o małej objętości (nie przekraczający 10 tys. euro), średniej (od 10 tys. do 50 tys. euro) i dużej (od 50 tys. do 100 tys. euro). Interwały szacunkowe pomysłu na projekty są wskazane łącznie ze wszystkimi podatkami. Jeżeli jednak pozwolą na to środki, realizowany będzie więcej niż jeden projekt z każdej kategorii.

  Propozycje pomysłu na projekty mogą zgłaszać pełnoletnie osoby mieszkające na terenie samorządu. Na etapie zgłaszania pomysłu nie jest wymagana deklaracja miejsca zamieszkania. Możliwość głosowania będą miały wyłącznie osoby, które zadeklarowały miejsce zamieszkania na terenie rejonu wileńskiego.

  Niezbędne wymagania dotyczące propozycji pomysłu na projekt:

  • pomysł projektu musi być realizowany w przestrzeni publicznej znajdującej się na terenie samorządu, na państwowych lub samorządowych działkach ogólnego użytkowania, przeznaczonych na potrzeby publiczne;

  • pomysł na projekt musi mieć charakter niekomercyjny, mający na celu poprawę warunków życia w infrastrukturze publicznej (z wyjątkiem montażu, rekonstrukcji i remontu oświetlenia ulicznego/drogowego, montażu, przebudowy i naprawy ulic/drogi, chodników, ścieżek dla pieszych i rowerowych);

  • rozwiązania koncepcji projektu nie mogą stać w sprzeczności z obowiązującymi na tym terenie dokumentami planowania przestrzennego, już zatwierdzonymi dla innych rozwiązań projektów samorządu, nie mogą zakłócać istniejących sieci inżynieryjnych i funkcjonowania systemów komunikacyjnych.

  Formularz zgłoszeniowy można znaleźć na stronie internetowej Samorządu Rejonu Wileńskiego vrsa.lt. Formularz zgłoszeniowy ma zawierać opis idei projektu i nazwę, informację o wnioskodawcy, wstępny kosztorys pomysłu na projekt i inne dokumenty. Miejsce na realizację projektu ma być wybrane z listy przestrzeni publicznych, wskazanych przez gminy, która też jest zamieszczona na vrsa.lt.

  Wypełniony formularz i wszystkie inne niezbędne dokumenty można przesłać e-mailem na adres: ernest.stelmach@vrsa.lt lub zostawić w recepcji administracji samorządu, ul. Rinktinės 50 w Wilnie.

  Masz pytania? Zachęcamy do kontaktu z następującymi osobami: Ernest Stelmach, e-mail: ernest.stelmach@vrsa.lt, tel. +370 679 24 215; Władysław Bortkiewicz, e-mail: vladyslav.bortkevic@vrsa.lt, tel. +370 5 275 1530. Więcej informacji na temat budżetu partycypacyjnego samorządu i obowiązującej procedury można znaleźć na stronie internetowej Samorządu Rejonu Wileńskiego, vrsa.lt.

  Czytaj więcej: Ponad 6,4 mln euro na rozwój infrastruktury osiedli rejonu wileńskiego


  Artykuł opublikowany w wydaniu magazynowym „Kuriera Wileńskiego” Nr 21 (62) 01-07/06/2024

  Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Afisze

  Więcej od autora

  Tymczasowo zostaje zawieszona rejestracja na bezpłatne wywożenie azbestu w rejonie wileńskim

  „Odpowiadając na zapotrzebowanie mieszkańców w zakresie prawidłowego usuwania odpadów azbestowych, Samorząd Rejonu Wileńskiego przedłużył w tym roku rejestrację na bezpłatną usługę wywożenia odpadów azbestowych — zwiększono łączną ilość planowanych do odbioru odpadów do 1100 ton. Budżet Samorządu przewiduje na...

  15-e zawody oraczy rejonu wileńskiego: wiemy zwycięzców

  W tym roku o miano najlepszego oracza rejonu wileńskiego rywalizowało 8 oraczy: Rajmund Awdiej i Rafał Butkiewicz z gminy Mickuny, Edward Nowicki i Daniel Barkowski z gminy Mariampol, Ernest Tylingo z gminy Suderwie, Ernest Łokucijewski z gminy Rukojnie, Władysław...

  Informacje na temat opłat lokalnych

  Mieszkańcy, chcący uiścić opłatę za całą powierzchnię obiektu w imieniu jednego właściciela, muszą wypełnić wniosek „dla współwłaścicieli lokali mieszkalnych z powodu połączenia” (formularz wniosku można znaleźć na www.vrsa.lt). Wypełniony formularz zgłoszeniowy można: • wysłać e-mail pocztą rinkliava@vrsa.lt;• przesłać na adres Rinktinės...

  Rejon wileński po raz pierwszy organizuje budżet partycypacyjny – mieszkańcy zgłosili aż 20 pomysłów

  Mieszkańcy złożyli propozycje uporządkowania przestrzeni publicznych w gminach Awiżenie, Bezdany, Bujwidziszki, Dukszty, Kowalczuki, Kiena, Ławaryszki, Mickuny, Podbrzezie, Rzesza i Rukojnie. W kategorii pomysłów na projekty o małej objętości złożono 6 pomysłów, o średniej objętości – 9, o dużej objętości...