Więcej

  Wycieczka do zakładu sortowania odpadów

  Pracownicy Administracji Samorządu Rejonu Wileńskiego uruchomili program wycieczek edukacyjnych po Centrach Gospodarowania Odpadami Okręgu Wileńskiego (składowisko, urządzenia mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów, place zbiórki odpadów wielkogabarytowych, przystanki „Dėkui”). 

  Czytaj również...

  26 października 2023 r. pracownicy Administracji Samorządu Rejonu Wileńskiego odwiedzili składowisko odpadów innych niż niebezpieczne na terenie regionu wileńskiego (Jewje, rejon elektreński). W dniach 10 i 23 maja 2024 r. pracownicy Samorządu Rejonu Wileńskiego odwiedzili ZSA „Energesman”, który od 3 maja 2016 r. rozpoczął eksploatację urządzeń w zakładach mechaniczno-biologicznego oczyszczania (lit. MBA) (ul. Jočionių 13, Wilno). Od tej daty całe miasto Wilno, samorządy rejonu wileńskiego, rej. trockiego, rej. elektreńskiego, rej. wiłkomirskiego, rej. szyrwinckiego, rej. święciańskiego, rej. solecznickiego i rej. szyrwinckiego mieszane odpady komunalne powstałe na terenie samorządów dostarczają do obiektów MBA m. Wilna. 

  ZSA „Energesman” dokłada wszelkich starań, aby w miarę możliwości dostarczane odpady komunalne były sortowane jako surowce wtórne, które mogą zostać ponownie wykorzystane w procesach produkcyjnych (metal, szkło, różne tworzywa sztuczne, tektura). ZSA „Energesman” przetwarza również odpady, które nie nadają się do recyklingu, ale mają wartość energetyczną, zamienia w certyfikowane odzyskane stałe paliwo, które wykorzystuje się nie tylko do produkcji energii, ale także do produkcji cementu. 

  Czytaj więcej: Nowy system segregowania odpadów żywnościowych


  Artykuł opublikowany w wydaniu magazynowym „Kuriera Wileńskiego” Nr 21 (62) 01-07/06/2024

  Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Afisze

  Więcej od autora

  Rejon wileński po raz pierwszy organizuje budżet partycypacyjny – mieszkańcy zgłosili aż 20 pomysłów

  Mieszkańcy złożyli propozycje uporządkowania przestrzeni publicznych w gminach Awiżenie, Bezdany, Bujwidziszki, Dukszty, Kowalczuki, Kiena, Ławaryszki, Mickuny, Podbrzezie, Rzesza i Rukojnie. W kategorii pomysłów na projekty o małej objętości złożono 6 pomysłów, o średniej objętości – 9, o dużej objętości...

  Samorząd Rejonu Wileńskiego przedłuża okres przyjmowania wniosków na usuwanie azbestu

  Samorząd od 5 lat prowadzi kampanię proekologiczną, zapewniając mieszkańcom rejonu możliwość bezpiecznego i bezpłatnego pozbycia się wyrobów, zawierających azbest. W tym roku łącznie planuje się zebrać 1110 ton odpadów azbestowych, na ten cel przeznaczono 170 tys. euro. „Z roku na...

  Mer samorządu Duchniewicz spotkał się z kierownikami SA „VIA Lietuva”: omówiono kwestie związane z porządkowaniem dróg

  Podczas spotkania mówiono o realizacji podpisanych umów o współpracy oraz o przebiegu prac. Na chwilę obecną podpisano 14 umów na porządkowanie infrastruktury w różnych miejscach rejonu: nawierzchni dróg, porządkowania chodników i przejść dla pieszych, odprowadzania ścieków, urządzenia przystanków autobusowych.  „Przedstawiciele...

  Samorząd Rejonu Wileńskiego zwiększa wsparcie dla rodzin, które doczekały się noworodka

  Wyprawka dziecka rejonu wileńskiego i jej wartość zostaną zwiększone z 50 do 150 euro. Planuje się wyposażenie rodzin z noworodkiem w niezbędne narzędzia do pielęgnacji dziecka, które przydadzą się zwłaszcza w pierwszym roku jego życia. Według mera Samorządu Rejonu Wileńskiego...