Więcej

  Samorząd Rejonu Wileńskiego zwiększa wsparcie dla rodzin, które doczekały się noworodka

  Rada Samorządu Rejonu Wileńskiego, aby wzmocnić politykę rodzinną i wesprzeć rodziny z nowo narodzonym dzieckiem, planuje udzielić podwójnego wsparcia: nie tylko wyda dziecku wyprawkę o większej wartości, ale planuje także przeznaczyć dodatkową wypłatę pieniężną.

  Czytaj również...

  Wyprawka dziecka rejonu wileńskiego i jej wartość zostaną zwiększone z 50 do 150 euro. Planuje się wyposażenie rodzin z noworodkiem w niezbędne narzędzia do pielęgnacji dziecka, które przydadzą się zwłaszcza w pierwszym roku jego życia.

  Według mera Samorządu Rejonu Wileńskiego Roberta Duchniewicza, narodziny każdego dziecka są ważnym wydarzeniem dla samorządu, a wręczenie symbolicznej wyprawki dla dziecka jest jednym z działań polityki prorodzinnej, mającej na celu nie tylko wspieranie rodzin, ale także na uczynienie rejonu wileńskiego atrakcyjnym miejscem do życia i założenia rodziny.

  „Ponadto staramy się zatwierdzić kolejne wsparcie finansowe ze strony Samorządu — jednorazową wypłatę w wysokości 165 euro z tytułu urodzenia dziecka. To działanie, które również znalazło się w naszym programie wyborczym. Cieszę się, że to wszystko udaje się z sukcesem realizować i dziękuję radnym za współpracę i wsparcie” – mówi mer R. Duchniewicz.

  Na majowej sesji rady przedstawiono projekt uchwały w sprawie przyznania dodatkowego jednorazowego wsparcia (wypłaty) z tytułu urodzenia dziecka na terenie Samorządu Rejonu Wileńskiego. Projekt został przygotowany i zarejestrowany wspólnie przez Waldemara Urbana, starosty frakcji Akcji Wyborczej Polaków na Litwie – Związku Chrześcijańskich Rodzin (AWPL-ZChR) i Ruslanasa Baranovasa, starosty frakcji Litewskiej Partii Socjaldemokratycznej (LSDP).

  Projekt przewiduje, że z chwilą narodzin dziecka w rodzinie, w której przynajmniej jedno z rodziców zadeklarowało miejsce zamieszkania na terenie rejonu wileńskiego, zostanie wypłacona jednorazowa wypłata trzech bazowych świadczeń socjalnych, która wyniesie 165 euro.

  „Przyjęty projekt decyzji pozwoli jeszcze bardziej przyczynić się do promocji młodych rodzin rejonu wileńskiego. Nie jest to kwota bardzo znacząca, ale jest to kwota wyjściowa, którą będziemy mogli w przyszłości korygować w zależności od możliwości finansowych. Szacuje się, że przyjęty projekt będzie wymagał w przyszłorocznym budżecie samorządu 120 tys. euro.

  Dokładamy wszelkich starań, aby polityka wspierania rodziny i promocji liczby urodzeń na terenie rejonu wileńskiego była jak najbardziej przychylna. Miejmy nadzieję, że dodatkowy zastrzyk finansowy po urodzeniu dziecka jeszcze bardziej wzmocni tę politykę.

  Aktywnie omawiano i oceniano różne możliwości wsparcia rodzin, aż w końcu zdecydowano o zwiększeniu i rozszerzeniu wyprawki urodzonemu dziecku, a także o przeznaczeniu wsparcia pieniężnego, o którym same rodziny będą mogły zdecydować, jak najlepiej je wykorzystać.” – powiedział Waldemar Urban, starosta frakcji AWPL-ZChR w Radzie Samorządu Rejonu Wileńskiego.

  „Narodziny dziecka są dla rodziny wydarzeniem niezwykle szczęśliwym, ale jednocześnie stanowią dla rodziny spore obciążenie ekonomiczne. Dlatego też, po przedłożeniu administracji, w tej radzie zwiększyliśmy kwotę na wyprawkę dla dziecka, jednocześnie składając projekt dotyczący jednorazowej wypłaty w wysokości 165 euro z tytułu urodzenia dziecka. Taka pośrednia opcja, dzięki której rodzina otrzyma zarówno koszyk dla dziecka, jak i jednorazową wypłatę pieniężną, została sprawdzona w innych samorządach. Jednocześnie będzie to kolejna zachęta dla mieszkańców rejonu wileńskiego do zadeklarowania tutaj swojego miejsca zamieszkania” – powiedział współautor propozycji, starosta frakcji LSDP Ruslanas Baranovas.

  Projekt będzie dalej rozpatrywany przez Komisję Zdrowia, Rodziny i Spraw Społecznych oraz Komisję Ekonomii i Finansów, a ostateczna decyzja rady zostanie podjęta w lipcu. Za jego zgodą od 1 stycznia 2025 roku będzie obowiązywać nowa procedura jednorazowej wypłaty na urodzenie dziecka.

  Przypominamy, że wyprawka dla dziecka będzie przyznawana wszystkim noworodkom, których przynajmniej jedno z rodziców zadeklarowało miejsce zamieszkania na terenie rejonu wileńskiego i zarejestrowało urodzenie dziecka w urzędzie stanu cywilnego rejonu wileńskiego (ul. Rinktinės 50, Wilno) nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia urodzenia dziecka. W związku z chorobą lub wyjazdem tymczasowym termin wydania wyprawki może zostać wydłużony do 6 miesięcy.

  Wyprawka dla dziecka nie podlega zwrotowi ani wymianie na gotówkę.

  Czytaj więcej: Samorząd debatuje o wyprawce dla nowo narodzonych dzieci w rejonie wileńskim 

  WIĘCEJ NIŻEJ | Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Stronę przygotowano
  na podstawie informacji
  Samorządu Rejonu Wileńskiego

  Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Afisze

  Więcej od autora

  Tymczasowo zostaje zawieszona rejestracja na bezpłatne wywożenie azbestu w rejonie wileńskim

  „Odpowiadając na zapotrzebowanie mieszkańców w zakresie prawidłowego usuwania odpadów azbestowych, Samorząd Rejonu Wileńskiego przedłużył w tym roku rejestrację na bezpłatną usługę wywożenia odpadów azbestowych — zwiększono łączną ilość planowanych do odbioru odpadów do 1100 ton. Budżet Samorządu przewiduje na...

  15-e zawody oraczy rejonu wileńskiego: wiemy zwycięzców

  W tym roku o miano najlepszego oracza rejonu wileńskiego rywalizowało 8 oraczy: Rajmund Awdiej i Rafał Butkiewicz z gminy Mickuny, Edward Nowicki i Daniel Barkowski z gminy Mariampol, Ernest Tylingo z gminy Suderwie, Ernest Łokucijewski z gminy Rukojnie, Władysław...

  Informacje na temat opłat lokalnych

  Mieszkańcy, chcący uiścić opłatę za całą powierzchnię obiektu w imieniu jednego właściciela, muszą wypełnić wniosek „dla współwłaścicieli lokali mieszkalnych z powodu połączenia” (formularz wniosku można znaleźć na www.vrsa.lt). Wypełniony formularz zgłoszeniowy można: • wysłać e-mail pocztą rinkliava@vrsa.lt;• przesłać na adres Rinktinės...

  Rejon wileński po raz pierwszy organizuje budżet partycypacyjny – mieszkańcy zgłosili aż 20 pomysłów

  Mieszkańcy złożyli propozycje uporządkowania przestrzeni publicznych w gminach Awiżenie, Bezdany, Bujwidziszki, Dukszty, Kowalczuki, Kiena, Ławaryszki, Mickuny, Podbrzezie, Rzesza i Rukojnie. W kategorii pomysłów na projekty o małej objętości złożono 6 pomysłów, o średniej objętości – 9, o dużej objętości...